آمار کل " صادرات به" کشور "برزيل" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 برزيل 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 40,058,801 383,662,751,884 Rls. 12,739,499 $
2 1394 برزيل 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 31,201 162,119,888,716 Rls. 5,442,252 $
3 1394 برزيل 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 498,680 39,573,270,324 Rls. 1,314,829 $
4 1394 برزيل 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 356,580 23,576,372,512 Rls. 784,479 $
5 1394 برزيل 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 449,413 16,867,670,257 Rls. 571,430 $
6 1394 برزيل 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 140,000 14,617,960,000 Rls. 489,735 $
7 1394 برزيل 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 28,680 13,834,050,780 Rls. 473,220 $
8 1394 برزيل 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 3,300 10,687,734,012 Rls. 361,524 $
9 1394 برزيل 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 697 7,932,475,614 Rls. 266,162 $
10 1394 برزيل 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 626 7,008,984,891 Rls. 241,983 $
11 1394 برزيل 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 69,747 6,097,984,941 Rls. 209,241 $
12 1394 برزيل 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 9,500 3,463,578,579 Rls. 118,083 $
13 1394 برزيل 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 13,025 3,357,616,370 Rls. 115,630 $
14 1394 برزيل 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 67,364 3,028,237,145 Rls. 101,045 $
15 1394 برزيل 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 133,010 2,123,597,820 Rls. 72,288 $
16 1394 برزيل 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 46,440 2,086,665,300 Rls. 69,660 $
17 1394 برزيل 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 51,971 1,882,425,160 Rls. 62,365 $
18 1394 برزيل 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 18,800 1,768,411,520 Rls. 58,720 $
19 1394 برزيل 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 21,960 1,173,956,520 Rls. 41,987 $
20 1394 برزيل 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 15,084 682,830,054 Rls. 22,626 $
21 1394 برزيل 70134112 ظروف شيشه ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي تزئيني )يامقاصد آشپزخانه اي بدون تزئين ،صنايع دستي 14,742 667,657,809 Rls. 22,113 $
22 1394 برزيل 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 5,000 526,680,000 Rls. 17,500 $
23 1394 برزيل 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 44,510 519,919,400 Rls. 17,225 $
24 1394 برزيل 58013600 پارچه هاي شنيل ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي 1,580 430,143,955 Rls. 14,335 $
25 1394 برزيل 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 1 70,357,371 Rls. 2,330 $
26 1394 برزيل 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 41 65,056,546 Rls. 2,158 $
27 1394 برزيل 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 0 9,663,872 Rls. 328 $
28 1394 برزيل 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 0 5,871,702 Rls. 194 $
29 1394 برزيل 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 100 3,369,600 Rls. 112 $
مجموع کل
707,845,182,655 ريال
مجموع کل
23,633,052 دلار
[1]