آمار کل " صادرات به" کشور "بلژيك" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 بلژيك 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 36,972,000 808,508,905,335 Rls. 26,990,775 $
2 1394 بلژيك 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 7,433,660 285,436,910,862 Rls. 9,672,782 $
3 1394 بلژيك 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 20,184,591 178,668,709,175 Rls. 6,382,621 $
4 1394 بلژيك 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 1,690,340 79,927,830,511 Rls. 2,704,544 $
5 1394 بلژيك 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 1,584,000 56,329,481,688 Rls. 1,945,071 $
6 1394 بلژيك 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 905,740 40,739,348,504 Rls. 1,373,546 $
7 1394 بلژيك 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 46,000 22,799,221,500 Rls. 759,000 $
8 1394 بلژيك 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 76,520 20,786,738,560 Rls. 691,360 $
9 1394 بلژيك 08132000 آلو ,خشک کرده 177,405 20,067,393,280 Rls. 695,341 $
10 1394 بلژيك 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 519,750 20,038,676,728 Rls. 665,404 $
11 1394 بلژيك 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 23,212 19,523,203,280 Rls. 649,936 $
12 1394 بلژيك 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 504,000 19,279,547,056 Rls. 638,734 $
13 1394 بلژيك 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 10,222 13,013,095,944 Rls. 434,465 $
14 1394 بلژيك 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 49,000 12,544,248,000 Rls. 416,000 $
15 1394 بلژيك 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 123,750 5,041,838,984 Rls. 166,882 $
16 1394 بلژيك 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 18,107 4,929,679,550 Rls. 164,586 $
17 1394 بلژيك 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 46,890 4,291,758,840 Rls. 150,959 $
18 1394 بلژيك 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,049 3,609,972,242 Rls. 121,644 $
19 1394 بلژيك 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 195,000 3,533,634,000 Rls. 117,000 $
20 1394 بلژيك 16043100 خاويار 152 3,057,766,401 Rls. 102,142 $
21 1394 بلژيك 03061700 ساير انواع ميگو. 20,532 2,869,813,500 Rls. 96,500 $
22 1394 بلژيك 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 23,750 2,189,139,500 Rls. 73,550 $
23 1394 بلژيك 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 2,108,120,000 Rls. 70,000 $
24 1394 بلژيك 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 32 1,626,006,563 Rls. 55,468 $
25 1394 بلژيك 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 20,160 1,258,266,240 Rls. 44,352 $
26 1394 بلژيك 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 2,400 1,257,409,012 Rls. 41,982 $
27 1394 بلژيك 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 20,607 1,254,273,472 Rls. 44,011 $
28 1394 بلژيك 29391110 كدئين فسفات 25 1,198,280,000 Rls. 40,000 $
29 1394 بلژيك 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 5,290 1,076,806,670 Rls. 35,684 $
30 1394 بلژيك 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 23 1,063,604,880 Rls. 35,360 $
31 1394 بلژيك 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 21,695 1,002,065,421 Rls. 35,680 $
32 1394 بلژيك 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 7,007 927,268,992 Rls. 31,532 $
33 1394 بلژيك 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 21,006 910,008,935 Rls. 30,217 $
34 1394 بلژيك 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 19,500 883,408,500 Rls. 29,250 $
35 1394 بلژيك 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 41,400 771,181,830 Rls. 25,740 $
36 1394 بلژيك 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 22,500 758,442,048 Rls. 25,104 $
37 1394 بلژيك 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 48,000 742,809,600 Rls. 24,801 $
38 1394 بلژيك 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 3,370 677,390,580 Rls. 22,446 $
39 1394 بلژيك 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 13 626,233,494 Rls. 21,288 $
40 1394 بلژيك 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 62,870 544,271,798 Rls. 18,589 $
41 1394 بلژيك 41120000 چرم بيشتر دباغي شده بعد از دباغي با بعد از كراستينگ ، چرم پارشمينه شده از گوسفند يا بره ، پشم كنده ، لايه لايه بريده شده غيراز شماره 1441 140 528,202,500 Rls. 17,500 $
42 1394 بلژيك 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 540 489,340,698 Rls. 16,493 $
43 1394 بلژيك 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 2,400 481,536,000 Rls. 16,000 $
44 1394 بلژيك 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 779 455,608,248 Rls. 15,132 $
45 1394 بلژيك 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 35,740 336,782,502 Rls. 11,151 $
46 1394 بلژيك 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 20,000 319,826,250 Rls. 11,250 $
47 1394 بلژيك 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 72,220 310,902,651 Rls. 10,481 $
48 1394 بلژيك 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 4,188 252,159,480 Rls. 8,376 $
49 1394 بلژيك 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 2,760 243,754,920 Rls. 8,280 $
50 1394 بلژيك 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,369 234,578,160 Rls. 7,792 $
51 1394 بلژيك 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 175 232,571,520 Rls. 7,764 $
52 1394 بلژيك 03062100 خرچنگ صخره ا ي و ساير خرچنگ هاي دريائي آب شيرين ياخاردا ر(باستثناي يخ زده ) 1,200 226,169,200 Rls. 7,600 $
53 1394 بلژيك 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 3,225 194,177,250 Rls. 6,450 $
54 1394 بلژيك 03061100 خرچنگ صخره ا ي و ساير خرچنگ هاي دريائي آب شيرين يا خاردا ر ,يخ زده palinurusگونه ،panulirusگونه ،گونه gasusگونه) 700 148,674,960 Rls. 5,040 $
55 1394 بلژيك 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 2,615 141,704,235 Rls. 4,707 $
56 1394 بلژيك 09102014 انواع پودرزعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 2 95,139,000 Rls. 3,300 $
57 1394 بلژيك 05059000 پوست واجزاء پرندگان (باستثناي پر براي انباشتن ، كرك) 600 95,070,150 Rls. 3,150 $
58 1394 بلژيك 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 2 94,447,080 Rls. 3,276 $
59 1394 بلژيك 85365010 کليد گردان براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 165 74,693,025 Rls. 2,475 $
60 1394 بلژيك 57021040 گليم دورو پشمي 148 59,330,950 Rls. 1,981 $
61 1394 بلژيك 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 350 40,416,376 Rls. 1,339 $
62 1394 بلژيك 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 48 17,413,283 Rls. 577 $
63 1394 بلژيك 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 120 14,980,000 Rls. 500 $
64 1394 بلژيك 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 110 9,603,495 Rls. 319 $
65 1394 بلژيك 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 300 7,676,775 Rls. 255 $
66 1394 بلژيك 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 32 4,828,640 Rls. 160 $
67 1394 بلژيك 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 21 3,470,585 Rls. 115 $
مجموع کل
1,650,985,819,408 ريال
مجموع کل
55,815,809 دلار
[1]