آمار کل " صادرات به" کشور "بنين" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 بنين 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 162,000 4,220,910,000 Rls. 145,800 $
2 1394 بنين 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 25,680 718,860,240 Rls. 25,596 $
3 1394 بنين 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 12,420 624,193,182 Rls. 21,114 $
مجموع کل
5,563,963,422 ريال
مجموع کل
192,510 دلار
[1]