آمار کل " صادرات به" کشور "بوسني وهرزگوين" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 بوسني وهرزگوين 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 242,801 13,612,791,363 Rls. 471,745 $
2 1394 بوسني وهرزگوين 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 136,980 6,122,914,380 Rls. 205,470 $
3 1394 بوسني وهرزگوين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 19,470 698,349,960 Rls. 23,364 $
4 1394 بوسني وهرزگوين 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 6,086 631,917,083 Rls. 21,301 $
5 1394 بوسني وهرزگوين 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,100 573,285,786 Rls. 19,566 $
6 1394 بوسني وهرزگوين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 290 531,284,688 Rls. 17,653 $
7 1394 بوسني وهرزگوين 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 134 225,990,864 Rls. 7,509 $
8 1394 بوسني وهرزگوين 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 582 160,352,300 Rls. 5,354 $
9 1394 بوسني وهرزگوين 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 1,455 153,722,019 Rls. 5,093 $
10 1394 بوسني وهرزگوين 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 318 73,347,550 Rls. 2,449 $
11 1394 بوسني وهرزگوين 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 360 45,776,340 Rls. 1,617 $
12 1394 بوسني وهرزگوين 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 1,615 38,796,861 Rls. 1,371 $
13 1394 بوسني وهرزگوين 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 230 37,886,750 Rls. 1,265 $
14 1394 بوسني وهرزگوين 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 1 32,145,960 Rls. 1,065 $
15 1394 بوسني وهرزگوين 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 1,000 30,183,000 Rls. 1,000 $
16 1394 بوسني وهرزگوين 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 49 22,859,913 Rls. 808 $
17 1394 بوسني وهرزگوين 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 1,090 22,181,745 Rls. 784 $
18 1394 بوسني وهرزگوين 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 108 21,362,292 Rls. 755 $
19 1394 بوسني وهرزگوين 33012500 روغن هاي اسانسي از ساير نعناع ها(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 126 15,212,232 Rls. 504 $
20 1394 بوسني وهرزگوين 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 15 12,715,650 Rls. 449 $
21 1394 بوسني وهرزگوين 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 175 10,482,500 Rls. 350 $
22 1394 بوسني وهرزگوين 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 175 9,434,250 Rls. 315 $
23 1394 بوسني وهرزگوين 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 70 5,933,970 Rls. 210 $
24 1394 بوسني وهرزگوين 15153000 روغن کرچک و ا جزا ء آن 180 5,117,220 Rls. 180 $
25 1394 بوسني وهرزگوين 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 24 2,034,504 Rls. 72 $
26 1394 بوسني وهرزگوين 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 2 1,931,776 Rls. 64 $
27 1394 بوسني وهرزگوين 09103010 زردچوبه دربسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 51 1,896,306 Rls. 66 $
28 1394 بوسني وهرزگوين 09091190 زنجبيل خرد شده وسابيده شده در بسته بندي آماده براي خرده فروشي 3 173,860 Rls. 6 $
29 1394 بوسني وهرزگوين 09061190 دارچين خرد نشده و آسياب نشده ، غير ازرديف 09061110 2 86,930 Rls. 3 $
30 1394 بوسني وهرزگوين 09083110 هل خرد نشده ونسابيده در بستهکبندي آماده براي خرده فروشي 2 86,930 Rls. 3 $
مجموع کل
23,100,254,982 ريال
مجموع کل
790,390 دلار
[1]