آمار کل " صادرات به" کشور "تركمنستان" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 149,647,517 1,666,770,335,266 Rls. 56,099,788 $
2 1394 تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 18,517,876 1,128,444,890,515 Rls. 38,270,491 $
3 1394 تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 36,919,970 1,046,176,396,519 Rls. 35,304,497 $
4 1394 تركمنستان 27132000 قيرنفت 71,783,751 1,037,907,554,183 Rls. 35,906,809 $
5 1394 تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 11,746,439 995,349,104,485 Rls. 33,466,216 $
6 1394 تركمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 51,951,411 988,059,114,680 Rls. 33,537,915 $
7 1394 تركمنستان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 522,623,241 764,346,029,943 Rls. 25,944,335 $
8 1394 تركمنستان 08081000 سيب , تازه 44,164,565 521,023,189,126 Rls. 17,513,429 $
9 1394 تركمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 9,587,047 513,474,093,965 Rls. 17,160,145 $
10 1394 تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,909,158 498,007,777,862 Rls. 16,867,304 $
11 1394 تركمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 4,953,393 466,393,931,033 Rls. 15,802,601 $
12 1394 تركمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 6,198,935 464,141,743,091 Rls. 15,712,628 $
13 1394 تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 62,186,019 425,522,251,799 Rls. 14,459,345 $
14 1394 تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 3,317,437 288,683,259,570 Rls. 9,748,287 $
15 1394 تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 3,088,894 269,121,292,415 Rls. 9,124,343 $
16 1394 تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 9,095,351 263,252,865,441 Rls. 8,856,438 $
17 1394 تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 11,259,648 252,433,642,382 Rls. 8,503,638 $
18 1394 تركمنستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 221,365,449 228,413,843,373 Rls. 7,695,977 $
19 1394 تركمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 10,906,758 215,995,890,294 Rls. 7,315,919 $
20 1394 تركمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 2,523,824 212,264,490,610 Rls. 7,173,726 $
21 1394 تركمنستان 07031000 پيازوموسير 18,140,770 207,723,247,650 Rls. 7,245,286 $
22 1394 تركمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 14,085,375 206,880,964,405 Rls. 7,043,044 $
23 1394 تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 1,935,957 188,937,326,366 Rls. 6,357,966 $
24 1394 تركمنستان 73051910 لوله ازاهن ياازفولاد ،بامقطع مدور ،باقطر خارجي بيش از 406/4براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر اندوده شده (Coating) 4,153,890 171,330,306,945 Rls. 5,736,410 $
25 1394 تركمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 4,847,118 148,677,346,313 Rls. 5,025,968 $
26 1394 تركمنستان 73142000 شبکه،توروپرچين ،ا زمفتول آهني يافولادي,كه بزرگترين قطر مقطع عرضي انها3ميلي متر يابيشتر بوده جوش دا ده شده درتقاطع وحداقل مساحت چشمه هاي انها 100 سانتيمتر مربع 2,312,350 137,366,142,034 Rls. 4,715,116 $
27 1394 تركمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,117,963 137,328,877,648 Rls. 4,654,514 $
28 1394 تركمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 8,420,344 133,565,357,632 Rls. 4,589,249 $
29 1394 تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 15,097,366 128,804,997,508 Rls. 4,353,872 $
30 1394 تركمنستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 679,874 120,985,870,955 Rls. 4,039,161 $
31 1394 تركمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 9,160,049 114,984,392,460 Rls. 3,879,942 $
32 1394 تركمنستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 1,230,786 114,488,518,046 Rls. 3,839,938 $
33 1394 تركمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 1,275,651 110,362,929,823 Rls. 3,745,755 $
34 1394 تركمنستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 19,117,668 106,919,987,712 Rls. 3,623,067 $
35 1394 تركمنستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 11,416,514 106,253,557,229 Rls. 3,615,865 $
36 1394 تركمنستان 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 2,559,712 97,952,395,679 Rls. 3,564,642 $
37 1394 تركمنستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,616,825 97,726,003,601 Rls. 3,293,419 $
38 1394 تركمنستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 1,099,979 97,124,186,213 Rls. 3,295,166 $
39 1394 تركمنستان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 769,191 94,732,016,702 Rls. 3,187,624 $
40 1394 تركمنستان 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 2,360,352 91,893,265,780 Rls. 3,119,166 $
41 1394 تركمنستان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 3,278,000 89,574,753,642 Rls. 3,001,399 $
42 1394 تركمنستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 900,886 86,975,602,857 Rls. 2,944,122 $
43 1394 تركمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 3,737,448 86,056,239,356 Rls. 2,906,510 $
44 1394 تركمنستان 25202000 ک گچ 101,983,363 83,591,738,181 Rls. 2,841,805 $
45 1394 تركمنستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 319,923 82,460,937,595 Rls. 2,757,175 $
46 1394 تركمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 877,851 77,006,056,340 Rls. 2,609,426 $
47 1394 تركمنستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 5,193,518 76,918,831,014 Rls. 2,548,013 $
48 1394 تركمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 11,894,704 75,643,706,540 Rls. 2,544,882 $
49 1394 تركمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,380,607 75,207,121,181 Rls. 2,569,240 $
50 1394 تركمنستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 856,215 74,821,035,192 Rls. 2,491,639 $
51 1394 تركمنستان 73012000 پروفيل تهيه به وسيله جوشكاري ا زآهن ياا زفولاد. 3,445,467 73,315,657,169 Rls. 2,520,586 $
52 1394 تركمنستان 31022900 ا ملاح مضاعف ومخلوطهاي سولفات آمونيوم ونيترا ت آمونيوم 3,507,380 66,889,294,156 Rls. 2,279,437 $
53 1394 تركمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 3,374,226 66,510,911,543 Rls. 2,263,310 $
54 1394 تركمنستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 704,856 62,337,684,292 Rls. 2,112,764 $
55 1394 تركمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,125,584 61,582,546,101 Rls. 2,085,691 $
56 1394 تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 4,041,002 61,059,622,572 Rls. 2,067,413 $
57 1394 تركمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 819,855 60,487,154,325 Rls. 2,040,156 $
58 1394 تركمنستان 08109010 انار تازه 2,420,513 59,573,709,166 Rls. 1,984,389 $
59 1394 تركمنستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 846,253 58,750,150,741 Rls. 2,004,493 $
60 1394 تركمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,791,987 58,083,029,164 Rls. 1,976,233 $
61 1394 تركمنستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 658,978 56,893,476,896 Rls. 1,918,677 $
62 1394 تركمنستان 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 8,388,622 56,209,530,805 Rls. 1,903,308 $
63 1394 تركمنستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 130,072 56,197,633,350 Rls. 1,951,081 $
64 1394 تركمنستان 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 15,406,702 54,921,140,627 Rls. 1,848,767 $
65 1394 تركمنستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 878,827 54,877,574,750 Rls. 1,891,962 $
66 1394 تركمنستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 2,392,100 53,912,499,494 Rls. 1,845,462 $
67 1394 تركمنستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 499,407 53,497,967,776 Rls. 1,840,930 $
68 1394 تركمنستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 950,435 52,764,090,699 Rls. 1,788,780 $
69 1394 تركمنستان 04072900 ساير تخم پرندگان با پوست ، تازه غير مذکور در جاي ديگر 1,312,704 51,082,031,688 Rls. 1,706,486 $
70 1394 تركمنستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 2,116,025 49,665,577,902 Rls. 1,692,530 $
71 1394 تركمنستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 463,881 48,640,336,865 Rls. 2,497,771 $
72 1394 تركمنستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 195,946 47,856,903,380 Rls. 1,615,304 $
73 1394 تركمنستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 195,344 47,620,411,462 Rls. 1,606,135 $
74 1394 تركمنستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 513,936 44,317,281,336 Rls. 1,509,630 $
75 1394 تركمنستان 73145000 ورق ونوا رهاي مشبک شده بوسيله ا تساع ا زآهن ياا زفولاد. 826,000 44,193,549,044 Rls. 1,511,060 $
76 1394 تركمنستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 377,735 44,117,407,630 Rls. 1,521,353 $
77 1394 تركمنستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 70,869 43,719,638,881 Rls. 1,468,319 $
78 1394 تركمنستان 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 120,513 43,433,682,769 Rls. 1,446,195 $
79 1394 تركمنستان 08105000 کيوي، تازه 2,746,008 43,026,984,764 Rls. 1,446,419 $
80 1394 تركمنستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 3,138,937 42,857,900,642 Rls. 1,440,832 $
81 1394 تركمنستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 417,344 42,038,955,097 Rls. 1,419,435 $
82 1394 تركمنستان 39269060 پريفرم (PET) 819,495 40,723,048,013 Rls. 1,392,816 $
83 1394 تركمنستان 73066190 لوله هاوپروفيل ها , جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي 2/203 ميليمتر وبالاتر 1,385,287 40,210,797,919 Rls. 1,359,880 $
84 1394 تركمنستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 381,781 39,295,775,027 Rls. 1,478,738 $
85 1394 تركمنستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 1,553,293 39,090,383,784 Rls. 1,333,925 $
86 1394 تركمنستان 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 2,362,462 38,416,104,340 Rls. 1,299,061 $
87 1394 تركمنستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 433,722 38,267,360,742 Rls. 1,295,276 $
88 1394 تركمنستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 701,550 38,194,673,203 Rls. 1,280,614 $
89 1394 تركمنستان 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 1,234,149 36,746,735,933 Rls. 1,255,664 $
90 1394 تركمنستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 229,659 35,117,840,101 Rls. 1,189,372 $
91 1394 تركمنستان 70193910 پشم شيشه 964,454 35,012,008,507 Rls. 1,183,445 $
92 1394 تركمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 385,968 34,438,563,663 Rls. 1,158,838 $
93 1394 تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 5,144,265 34,206,785,863 Rls. 1,152,413 $
94 1394 تركمنستان 61119000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, کشباف ياقلاب, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 96,241 33,720,288,016 Rls. 1,153,455 $
95 1394 تركمنستان 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 115,021 33,213,597,852 Rls. 1,132,431 $
96 1394 تركمنستان 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 3,801,536 32,364,653,856 Rls. 1,111,866 $
97 1394 تركمنستان 68071090 سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر 1,520,925 32,195,916,171 Rls. 1,093,759 $
98 1394 تركمنستان 70052190 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلا درتوده رنگ شده غير مذكور درجاي ديگر 5,410,840 32,146,332,799 Rls. 1,091,428 $
99 1394 تركمنستان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 213,797 31,979,643,300 Rls. 1,089,210 $
100 1394 تركمنستان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 427,093 31,582,803,864 Rls. 1,078,628 $
101 1394 تركمنستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 1,185,810 31,044,091,360 Rls. 1,054,079 $
102 1394 تركمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 112,744 30,976,085,627 Rls. 1,029,950 $
103 1394 تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 1,501,994 30,015,466,585 Rls. 1,009,515 $
104 1394 تركمنستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 358,793 29,827,651,172 Rls. 1,011,539 $
105 1394 تركمنستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 500,500 29,781,365,000 Rls. 1,001,000 $
106 1394 تركمنستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 331,404 29,312,149,199 Rls. 1,000,262 $
107 1394 تركمنستان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 546,179 28,831,983,073 Rls. 972,451 $
108 1394 تركمنستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 265,877 28,753,756,051 Rls. 980,110 $
109 1394 تركمنستان 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 2,255,787 28,562,793,653 Rls. 951,318 $
110 1394 تركمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 1,107,455 28,202,584,551 Rls. 952,202 $
111 1394 تركمنستان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 759,328 28,046,478,825 Rls. 960,537 $
112 1394 تركمنستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 795,065 27,862,853,514 Rls. 950,335 $
113 1394 تركمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 1,185,062 27,417,756,142 Rls. 922,940 $
114 1394 تركمنستان 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 1,395,720 27,193,765,696 Rls. 907,221 $
115 1394 تركمنستان 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 2,360,738 26,755,816,601 Rls. 906,394 $
116 1394 تركمنستان 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 1,420,206 26,692,539,650 Rls. 903,762 $
117 1394 تركمنستان 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 509,405 25,318,943,854 Rls. 866,200 $
118 1394 تركمنستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 225,628 25,037,749,092 Rls. 853,147 $
119 1394 تركمنستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 367,546 24,858,048,954 Rls. 839,743 $
120 1394 تركمنستان 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 457,376 24,166,280,910 Rls. 829,552 $
121 1394 تركمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 657,224 23,828,400,576 Rls. 803,616 $
122 1394 تركمنستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 429,559 23,618,508,525 Rls. 807,513 $
123 1394 تركمنستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 155,501 23,381,348,203 Rls. 783,816 $
124 1394 تركمنستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 186,182 23,207,080,359 Rls. 787,275 $
125 1394 تركمنستان 76141090 مفتول بهم تابيده کابل ،نوا رگيس باف وهمانندا ز آلومينويم بامغزي ا زفولاد،عايق نشده برا ي مصرف برق 347,283 22,998,564,199 Rls. 765,718 $
126 1394 تركمنستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 297,596 22,854,880,686 Rls. 766,576 $
127 1394 تركمنستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 192,760 22,829,393,803 Rls. 771,035 $
128 1394 تركمنستان 01059420 پولت مرغ تخم گذار 126,721 22,450,328,180 Rls. 744,240 $
129 1394 تركمنستان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 120,757 22,440,087,677 Rls. 756,901 $
130 1394 تركمنستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 2,265,445 22,260,980,002 Rls. 766,973 $
131 1394 تركمنستان 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 693,265 22,221,378,705 Rls. 750,649 $
132 1394 تركمنستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 99,561 21,854,075,076 Rls. 740,316 $
133 1394 تركمنستان 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 391,778 21,781,550,257 Rls. 737,467 $
134 1394 تركمنستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 232,515 21,645,486,614 Rls. 763,667 $
135 1394 تركمنستان 73143900 شبکه توري , پرچين, ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, که درجاي ديگرگفته نشده. 369,240 21,473,784,737 Rls. 731,833 $
136 1394 تركمنستان 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 3,467,150 21,139,978,056 Rls. 729,156 $
137 1394 تركمنستان 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 106,425 21,106,577,370 Rls. 719,730 $
138 1394 تركمنستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 3,703,210 20,989,346,476 Rls. 715,453 $
139 1394 تركمنستان 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 696,178 20,307,070,267 Rls. 681,689 $
140 1394 تركمنستان 01051190 مرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر غير مذكور درجاي ديگر . 115,587 20,003,466,924 Rls. 678,959 $
141 1394 تركمنستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 2,306,925 19,831,712,096 Rls. 674,837 $
142 1394 تركمنستان 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 109,936 19,708,140,000 Rls. 664,000 $
143 1394 تركمنستان 28042100 آرگون 219,750 19,478,706,897 Rls. 658,948 $
144 1394 تركمنستان 01051160 جوجه يكروزه تخمگذار 71,837 19,337,993,697 Rls. 669,694 $
145 1394 تركمنستان 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرالياژي باسطح مقطع عرضي مدورباقطر خارجي 2/203 ميليمتر و حداكثر4/406 ميليمتر 618,848 19,267,537,954 Rls. 660,985 $
146 1394 تركمنستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 215,600 19,205,765,700 Rls. 647,259 $
147 1394 تركمنستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 1,135,502 19,051,524,582 Rls. 653,821 $
148 1394 تركمنستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 620,205 18,706,197,598 Rls. 631,552 $
149 1394 تركمنستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 74,613 18,704,337,386 Rls. 628,432 $
150 1394 تركمنستان 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 184,003 18,633,554,280 Rls. 632,849 $
151 1394 تركمنستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 2,107,410 17,842,181,162 Rls. 603,131 $
152 1394 تركمنستان 72104100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600ميليمتريابيشتر,آبکاري شده... باروي به طريق کنگره ا ي 373,567 17,837,490,956 Rls. 615,479 $
153 1394 تركمنستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 200,531 17,778,004,842 Rls. 601,845 $
154 1394 تركمنستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 507,525 17,613,743,095 Rls. 601,769 $
155 1394 تركمنستان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 1,992,720 17,525,181,854 Rls. 595,530 $
156 1394 تركمنستان 72083690 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شكل طومار باپهناي 600mmوبيشتر غير مذكور درجاي ديگر 868,560 17,250,690,594 Rls. 592,992 $
157 1394 تركمنستان 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 35,575 17,218,443,240 Rls. 583,044 $
158 1394 تركمنستان 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 26,913,676 17,198,438,338 Rls. 575,779 $
159 1394 تركمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 626,431 16,922,157,693 Rls. 560,814 $
160 1394 تركمنستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 569,802 16,546,981,962 Rls. 554,330 $
161 1394 تركمنستان 90281000 کنتورگاز 114,119 16,235,767,436 Rls. 547,453 $
162 1394 تركمنستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 275,900 16,067,171,100 Rls. 535,603 $
163 1394 تركمنستان 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 807,281 15,769,555,571 Rls. 530,336 $
164 1394 تركمنستان 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي,ا زچدن. 774,341 15,715,414,997 Rls. 542,005 $
165 1394 تركمنستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 258,506 15,474,988,768 Rls. 517,012 $
166 1394 تركمنستان 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غيرمذکوردرجاي ديگر 593,945 15,445,816,745 Rls. 516,424 $
167 1394 تركمنستان 04079000 ساير تخم هاي پرندگان ذخيره شده ويا پخته شده 394,996 15,357,889,604 Rls. 513,513 $
168 1394 تركمنستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 297,117 15,351,113,123 Rls. 516,916 $
169 1394 تركمنستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 77,562 14,992,670,814 Rls. 887,492 $
170 1394 تركمنستان 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 35,976,287 14,711,484,570 Rls. 495,024 $
171 1394 تركمنستان 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 278,421 14,372,391,036 Rls. 490,248 $
172 1394 تركمنستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 175,100 14,209,830,113 Rls. 487,929 $
173 1394 تركمنستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 116,390 13,984,807,398 Rls. 474,287 $
174 1394 تركمنستان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 56,735 13,700,390,896 Rls. 479,552 $
175 1394 تركمنستان 72166900 پروفيل ا زآهن ياا زفولاد,فقطسردشکل دا ده شده ياسردتمام شده, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 663,582 13,358,920,065 Rls. 447,501 $
176 1394 تركمنستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 209,468 13,329,659,175 Rls. 449,559 $
177 1394 تركمنستان 32082010 پوششي ورنگها براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 100,923 13,188,705,836 Rls. 444,067 $
178 1394 تركمنستان 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 83,478 13,079,815,968 Rls. 447,159 $
179 1394 تركمنستان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 249,137 13,017,809,300 Rls. 447,609 $
180 1394 تركمنستان 76149000 مفتول بهم تابيده, کابل،نوارگيس باف وهمانند از آلومينيوم, عايق نشده برا ي مصرف برق. 161,770 12,867,712,836 Rls. 436,602 $
181 1394 تركمنستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 271,250 12,860,293,209 Rls. 447,145 $
182 1394 تركمنستان 64019200 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا ميپوشاندولي زا نورا فرا نميگيرد بارويه كائوچو ياپلاستيك 122,276 12,822,524,776 Rls. 687,345 $
183 1394 تركمنستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 548,519 12,710,773,336 Rls. 428,188 $
184 1394 تركمنستان 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 115,611 12,500,544,591 Rls. 417,621 $
185 1394 تركمنستان 72023000 فروسيليکومنگنز. 288,000 12,369,492,000 Rls. 432,000 $
186 1394 تركمنستان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 333,042 12,215,568,572 Rls. 416,000 $
187 1394 تركمنستان 68010000 سنگ براي سنگفرش، سنگ براي كنار پيادهکرو و سنگ به صورت لوح براي سنگفرش، از سنگ طبيعي (باستثناي سنگ لوح). 2,685,922 12,127,034,560 Rls. 417,513 $
188 1394 تركمنستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 115,751 12,014,255,974 Rls. 409,282 $
189 1394 تركمنستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 124,319 11,930,070,170 Rls. 406,745 $
190 1394 تركمنستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 452,392 11,746,143,086 Rls. 394,056 $
191 1394 تركمنستان 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 209,248 11,386,809,666 Rls. 381,446 $
192 1394 تركمنستان 76151010 --- رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 86,968 11,243,805,776 Rls. 417,678 $
193 1394 تركمنستان 15029010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 339,325 10,738,503,787 Rls. 373,103 $
194 1394 تركمنستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 216,305 10,707,504,595 Rls. 363,158 $
195 1394 تركمنستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 202,500 10,659,399,161 Rls. 370,158 $
196 1394 تركمنستان 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 30,879 10,412,436,519 Rls. 348,998 $
197 1394 تركمنستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 434,883 10,327,020,604 Rls. 350,554 $
198 1394 تركمنستان 04022900 شيروخامه شيربه شکل جامدکه ميزا ن موا دچرب آن بيش ا ز 5/1 درصد باشد ,شيرين شده 86,500 10,323,504,000 Rls. 346,000 $
199 1394 تركمنستان 28365000 کربنات کلسيم 4,258,649 10,301,888,146 Rls. 348,476 $
200 1394 تركمنستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 660,182 10,059,711,899 Rls. 334,262 $
مجموع کل
19,891,831,487,090 ريال
مجموع کل
675,546,882 دلار