آمار کل " صادرات به" کشور "توگو" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 توگو 27101950 روغن صنعتي 555,574 10,568,910,657 Rls. 350,009 $
2 1394 توگو 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 9,713 521,277,680 Rls. 17,270 $
3 1394 توگو 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 23,400 106,927,740 Rls. 3,543 $
4 1394 توگو 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 600 54,324,000 Rls. 1,800 $
5 1394 توگو 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 756 52,369,240 Rls. 1,735 $
مجموع کل
11,303,809,317 ريال
مجموع کل
374,357 دلار
[1]