آمار کل " صادرات به" کشور "جمهوري آفريقاي مركزي" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 جمهوري آفريقاي مركزي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 224,240 569,625,300 Rls. 19,060 $
2 1394 جمهوري آفريقاي مركزي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 64,295 407,114,240 Rls. 13,520 $
مجموع کل
976,739,540 ريال
مجموع کل
32,580 دلار
[1]