آمار کل " صادرات به" کشور "جمهوري مولداوي" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 جمهوري مولداوي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 285,940 12,281,938,700 Rls. 414,916 $
2 1394 جمهوري مولداوي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 58,500 5,761,190,750 Rls. 194,750 $
3 1394 جمهوري مولداوي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 70,595 2,367,266,316 Rls. 78,422 $
4 1394 جمهوري مولداوي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 59,700 1,866,921,600 Rls. 62,550 $
5 1394 جمهوري مولداوي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 20,234 1,818,389,112 Rls. 60,702 $
6 1394 جمهوري مولداوي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 4,725 1,262,908,350 Rls. 42,305 $
7 1394 جمهوري مولداوي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 14,476 870,974,970 Rls. 28,953 $
8 1394 جمهوري مولداوي 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 26,136 868,307,500 Rls. 28,750 $
9 1394 جمهوري مولداوي 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 17,500 792,566,250 Rls. 26,250 $
10 1394 جمهوري مولداوي 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 18,700 769,414,815 Rls. 27,183 $
11 1394 جمهوري مولداوي 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 2,650 628,409,055 Rls. 20,935 $
12 1394 جمهوري مولداوي 85369030 ترمينال ريلي 1,770 480,751,470 Rls. 15,930 $
13 1394 جمهوري مولداوي 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 39,500 408,437,130 Rls. 13,530 $
14 1394 جمهوري مولداوي 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 5,000 125,642,750 Rls. 4,250 $
مجموع کل
30,303,118,768 ريال
مجموع کل
1,019,426 دلار
[1]