آمار کل " صادرات به" کشور "جمهوري چك" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 جمهوري چك 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,165,525 51,416,164,601 Rls. 1,748,302 $
2 1394 جمهوري چك 72027000 فروموليبدن. 60,000 18,276,130,365 Rls. 619,598 $
3 1394 جمهوري چك 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 265,980 9,621,379,898 Rls. 324,774 $
4 1394 جمهوري چك 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 4,393 8,048,039,200 Rls. 270,140 $
5 1394 جمهوري چك 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 98,121 6,502,310,780 Rls. 223,146 $
6 1394 جمهوري چك 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 21,000 5,704,209,000 Rls. 189,000 $
7 1394 جمهوري چك 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 100,604 4,754,355,811 Rls. 160,966 $
8 1394 جمهوري چك 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 107,050 4,089,502,625 Rls. 139,167 $
9 1394 جمهوري چك 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 80,800 3,659,661,600 Rls. 121,200 $
10 1394 جمهوري چك 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 90,000 3,031,508,832 Rls. 100,416 $
11 1394 جمهوري چك 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 60,600 2,743,725,600 Rls. 90,900 $
12 1394 جمهوري چك 08062040 آفتابي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 40,000 2,645,676,000 Rls. 88,000 $
13 1394 جمهوري چك 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 58,540 2,582,351,850 Rls. 87,810 $
14 1394 جمهوري چك 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,350 2,478,784,914 Rls. 82,098 $
15 1394 جمهوري چك 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 21,000 2,201,839,500 Rls. 73,500 $
16 1394 جمهوري چك 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 39,100 1,763,312,250 Rls. 58,650 $
17 1394 جمهوري چك 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 1,100 1,612,079,000 Rls. 57,267 $
18 1394 جمهوري چك 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 7,440 655,315,200 Rls. 22,320 $
19 1394 جمهوري چك 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 3,400 549,794,070 Rls. 18,354 $
20 1394 جمهوري چك 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 4,000 332,914,400 Rls. 11,050 $
21 1394 جمهوري چك 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 17,080 260,395,603 Rls. 8,624 $
22 1394 جمهوري چك 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,050 256,555,500 Rls. 8,500 $
23 1394 جمهوري چك 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,000 105,336,000 Rls. 3,500 $
24 1394 جمهوري چك 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 112 97,855,920 Rls. 3,355 $
25 1394 جمهوري چك 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 616 83,481,552 Rls. 2,772 $
26 1394 جمهوري چك 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 1 51,934,838 Rls. 1,794 $
27 1394 جمهوري چك 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 650 45,238,500 Rls. 1,499 $
28 1394 جمهوري چك 14049020 وسمه 1,000 45,192,000 Rls. 1,500 $
29 1394 جمهوري چك 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 1 38,734,065 Rls. 1,283 $
30 1394 جمهوري چك 69091910 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دوداگزوزخودرو بدون محافظ فلزي ازسراميك 2,500 35,846,266 Rls. 1,256 $
31 1394 جمهوري چك 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 150 32,571,720 Rls. 1,079 $
32 1394 جمهوري چك 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate)بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده ( coating) 1,600 27,624,360 Rls. 960 $
33 1394 جمهوري چك 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 1,000 25,581,600 Rls. 850 $
34 1394 جمهوري چك 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 190 9,338,746 Rls. 316 $
35 1394 جمهوري چك 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 30 9,045,812 Rls. 302 $
36 1394 جمهوري چك 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 350 4,603,200 Rls. 155 $
مجموع کل
133,798,391,178 ريال
مجموع کل
4,524,403 دلار
[1]