آمار کل " صادرات به" کشور "جيبوتي" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 جيبوتي 27132000 قيرنفت 37,474,493 445,500,515,291 Rls. 15,121,289 $
2 1394 جيبوتي 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 2,526,392 41,710,497,236 Rls. 1,404,101 $
3 1394 جيبوتي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 136,802 8,157,000,054 Rls. 270,284 $
4 1394 جيبوتي 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 100,465 7,223,040,000 Rls. 240,000 $
5 1394 جيبوتي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 210,980 5,638,827,042 Rls. 189,882 $
6 1394 جيبوتي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 10,200,000 3,694,521,600 Rls. 122,400 $
7 1394 جيبوتي 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 2,000 446,678,800 Rls. 14,800 $
8 1394 جيبوتي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 6,641 416,062,752 Rls. 13,776 $
9 1394 جيبوتي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,142 138,929,200 Rls. 4,600 $
10 1394 جيبوتي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 240 47,115,120 Rls. 1,560 $
مجموع کل
512,973,187,095 ريال
مجموع کل
17,382,692 دلار
[1]