آمار کل " صادرات به" کشور "رواندا" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 رواندا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 1,797,900,000 Rls. 60,000 $
2 1394 رواندا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 17,150 533,068,305 Rls. 18,833 $
مجموع کل
2,330,968,305 ريال
مجموع کل
78,833 دلار
[1]