آمار کل " صادرات به" کشور "زامبيا" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 زامبيا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 16,825 3,385,915,114 Rls. 115,271 $
2 1394 زامبيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,100 1,764,484,557 Rls. 61,674 $
3 1394 زامبيا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 700 597,949,000 Rls. 20,900 $
4 1394 زامبيا 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 2,550 110,274,750 Rls. 3,825 $
5 1394 زامبيا 39092010 پودرقالبگيري ازرزينهاي ملامينيک 2,000 89,373,000 Rls. 3,100 $
6 1394 زامبيا 39241010 ظروف ملامين 250 36,037,500 Rls. 1,250 $
7 1394 زامبيا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 20 2,883,000 Rls. 100 $
مجموع کل
5,986,916,921 ريال
مجموع کل
206,120 دلار
[1]