آمار کل " صادرات به" کشور "سوئد" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 73,818 79,738,000,606 Rls. 2,664,884 $
2 1394 سوئد 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 53,395 73,817,861,459 Rls. 2,472,191 $
3 1394 سوئد 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 985,751 55,725,163,367 Rls. 1,882,612 $
4 1394 سوئد 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 1,181 48,390,656,285 Rls. 1,640,007 $
5 1394 سوئد 90181919 ----اجزاء وقطعات دستگاه مانيتور علائم حياتي 656 21,752,400,000 Rls. 720,000 $
6 1394 سوئد 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 331,608 18,134,646,068 Rls. 605,266 $
7 1394 سوئد 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 126,864 14,188,850,633 Rls. 474,365 $
8 1394 سوئد 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 68,243 13,107,292,922 Rls. 439,063 $
9 1394 سوئد 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 203,104 12,502,159,198 Rls. 419,280 $
10 1394 سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 21,461 7,136,828,385 Rls. 239,484 $
11 1394 سوئد 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 124,143 6,653,285,722 Rls. 223,157 $
12 1394 سوئد 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 103,770 5,973,857,859 Rls. 199,246 $
13 1394 سوئد 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 6,105 5,871,375,499 Rls. 196,543 $
14 1394 سوئد 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 86,283 4,953,525,359 Rls. 169,664 $
15 1394 سوئد 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 56,780 4,905,635,559 Rls. 165,516 $
16 1394 سوئد 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 69 3,993,256,490 Rls. 133,812 $
17 1394 سوئد 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 23,100 3,687,507,000 Rls. 123,600 $
18 1394 سوئد 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 68,938 3,563,706,886 Rls. 120,235 $
19 1394 سوئد 20029010 رب گوجه فرنگي 42,302 2,108,890,778 Rls. 71,817 $
20 1394 سوئد 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 19,070 1,616,582,970 Rls. 57,113 $
21 1394 سوئد 33019019 ساير آبهاي مقطر خوشبو ومحلول هاي آبي روغن هاي اسانسي باستثناي گلاب استحصالي از گل محمدي وساير عرقيات سنتي 12,557 1,596,346,924 Rls. 53,184 $
22 1394 سوئد 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 19,653 1,382,395,229 Rls. 46,547 $
23 1394 سوئد 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 759 1,223,246,256 Rls. 40,548 $
24 1394 سوئد 57024900 کف پوش هاي مخملي باف ا زسايرموا دنسجي,آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر 620 1,153,306,000 Rls. 38,500 $
25 1394 سوئد 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 683 1,126,689,020 Rls. 39,408 $
26 1394 سوئد 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 13,558 1,095,582,053 Rls. 36,702 $
27 1394 سوئد 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 7,350 992,473,291 Rls. 33,071 $
28 1394 سوئد 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,875 937,949,602 Rls. 31,315 $
29 1394 سوئد 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 9,330 928,348,995 Rls. 32,655 $
30 1394 سوئد 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 28,651 901,563,565 Rls. 30,039 $
31 1394 سوئد 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 3,920 868,551,046 Rls. 28,776 $
32 1394 سوئد 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 12,873 851,065,234 Rls. 28,678 $
33 1394 سوئد 08109020 زرشك تازه 3,158 781,089,192 Rls. 25,941 $
34 1394 سوئد 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 3,000 713,040,000 Rls. 24,000 $
35 1394 سوئد 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 23,180 663,876,540 Rls. 22,456 $
36 1394 سوئد 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 8,791 616,782,717 Rls. 20,905 $
37 1394 سوئد 57021040 گليم دورو پشمي 762 571,744,469 Rls. 19,072 $
38 1394 سوئد 20092900 ساير اب گريپ (شامل دارابي ها pomelo) غير از شماره 20092100 7,320 548,121,600 Rls. 18,301 $
39 1394 سوئد 70161000 مکعب بزرگ, کوچک وسايرشيشه آلات, برا ي موزائيك ياتزئين از شيشه 2,000 525,859,200 Rls. 18,240 $
40 1394 سوئد 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 2,000 513,060,000 Rls. 17,000 $
41 1394 سوئد 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 5 503,866,640 Rls. 16,820 $
42 1394 سوئد 94036010 مبلهاي صنايع دستي ( خراطي ، معرق ، خاتم ؤ منبت و ....) 2,400 410,385,600 Rls. 14,400 $
43 1394 سوئد 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 6,850 391,957,000 Rls. 13,700 $
44 1394 سوئد 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 20,300 340,538,850 Rls. 11,763 $
45 1394 سوئد 90153000 ترا زها 125 339,552,668 Rls. 11,239 $
46 1394 سوئد 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 13,396 336,592,648 Rls. 11,387 $
47 1394 سوئد 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 1,400 303,457,000 Rls. 10,780 $
48 1394 سوئد 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 3,465 259,478,872 Rls. 8,662 $
49 1394 سوئد 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 4,168 248,081,273 Rls. 8,476 $
50 1394 سوئد 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 4,493 243,349,028 Rls. 8,087 $
51 1394 سوئد 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 18,179 238,305,079 Rls. 8,077 $
52 1394 سوئد 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,200 231,814,800 Rls. 7,920 $
53 1394 سوئد 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 1,500 224,737,500 Rls. 7,500 $
54 1394 سوئد 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 10,809 206,323,104 Rls. 6,873 $
55 1394 سوئد 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 1,510 205,161,435 Rls. 6,795 $
56 1394 سوئد 08071100 هندوا نه , تازه 21,385 192,185,655 Rls. 6,827 $
57 1394 سوئد 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 3,630 179,609,940 Rls. 5,994 $
58 1394 سوئد 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 2,972 175,877,525 Rls. 5,845 $
59 1394 سوئد 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 2,070 171,760,502 Rls. 5,846 $
60 1394 سوئد 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,896 171,680,904 Rls. 5,688 $
61 1394 سوئد 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 2,051 164,766,040 Rls. 5,617 $
62 1394 سوئد 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 1,170 160,489,350 Rls. 5,670 $
63 1394 سوئد 73211900 وسائل خورا ک پزي, خورا ک گرم کن, باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 3,368 150,660,107 Rls. 5,283 $
64 1394 سوئد 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 1,136 144,765,760 Rls. 4,830 $
65 1394 سوئد 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 1,450 129,238,500 Rls. 4,350 $
66 1394 سوئد 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 1,420 124,330,650 Rls. 4,260 $
67 1394 سوئد 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 2,000 122,078,880 Rls. 4,158 $
68 1394 سوئد 33012500 روغن هاي اسانسي از ساير نعناع ها(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 1,123 117,360,252 Rls. 3,930 $
69 1394 سوئد 54081000 پارچه هاي تاروپودباف, ا زنخ رشته هاي مصنوعي بسيارمقاوم, ا زريون ويسکوز. 370 111,414,400 Rls. 3,700 $
70 1394 سوئد 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,740 108,588,876 Rls. 3,828 $
71 1394 سوئد 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 270 107,726,220 Rls. 3,780 $
72 1394 سوئد 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 3,800 94,801,713 Rls. 3,229 $
73 1394 سوئد 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,000 90,579,000 Rls. 3,000 $
74 1394 سوئد 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 450 89,551,350 Rls. 3,150 $
75 1394 سوئد 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 600 72,441,600 Rls. 2,400 $
76 1394 سوئد 07108000 ساير سبزيجات به استثناي انواع اسفناج وذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 1,987 71,447,445 Rls. 2,385 $
77 1394 سوئد 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 850 63,133,750 Rls. 2,125 $
78 1394 سوئد 08059000 ساير مرکبات , تازه يا خشک کرده , که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 6,500 62,337,600 Rls. 2,080 $
79 1394 سوئد 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 1 61,406,640 Rls. 2,160 $
80 1394 سوئد 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 521 61,349,157 Rls. 2,032 $
81 1394 سوئد 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 79 59,743,824 Rls. 1,983 $
82 1394 سوئد 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 1,597 54,891,425 Rls. 1,871 $
83 1394 سوئد 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 350 51,744,000 Rls. 1,750 $
84 1394 سوئد 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 564 50,456,064 Rls. 1,692 $
85 1394 سوئد 94052090 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان برقي غير از نوع (LED) 200 48,323,200 Rls. 1,600 $
86 1394 سوئد 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 11,300 45,984,375 Rls. 1,588 $
87 1394 سوئد 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 500 44,932,500 Rls. 1,500 $
88 1394 سوئد 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 4,050 44,167,560 Rls. 1,532 $
89 1394 سوئد 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 1,575 40,384,854 Rls. 1,338 $
90 1394 سوئد 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 200 38,677,905 Rls. 1,323 $
91 1394 سوئد 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 100 36,217,200 Rls. 1,200 $
92 1394 سوئد 84193100 خشک کننده هابرا ي محصولات کشاورزي 300 35,952,000 Rls. 1,200 $
93 1394 سوئد 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 1,100 32,382,900 Rls. 1,100 $
94 1394 سوئد 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 1,400 30,195,648 Rls. 1,008 $
95 1394 سوئد 48182000 دستمال کاغذي ; دستمال پاک کردن آرا يش و دست پاک کن ا ز کاغذ 570 29,947,680 Rls. 1,008 $
96 1394 سوئد 49100000 تقويم از هر نوع، چاپکشده، همچنين تقويم به صورت دسته كه اوراق آن به مرور ايام كنده يا باطل ميکشود. 240 28,975,680 Rls. 960 $
97 1394 سوئد 39241010 ظروف ملامين 190 28,671,000 Rls. 950 $
98 1394 سوئد 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 1,600 28,614,708 Rls. 972 $
99 1394 سوئد 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 330 27,276,700 Rls. 925 $
100 1394 سوئد 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 480 25,812,432 Rls. 864 $
101 1394 سوئد 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 968 25,218,672 Rls. 848 $
102 1394 سوئد 48149000 کاغذديوا ري وسايرپوشش هاي ديوا ري همانند,کاغذپشت شيشه, غيرمذکوردرجاي ديگر 500 22,644,750 Rls. 750 $
103 1394 سوئد 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 250 21,622,500 Rls. 750 $
104 1394 سوئد 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 108 20,129,544 Rls. 672 $
105 1394 سوئد 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 130 14,012,964 Rls. 476 $
106 1394 سوئد 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 170 13,954,365 Rls. 493 $
107 1394 سوئد 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 275 13,916,640 Rls. 474 $
108 1394 سوئد 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 90 12,084,800 Rls. 400 $
109 1394 سوئد 58063990 --- ساير پارچه هاي تار وپود باف از ساير مواد نسجي بجز نواربافي ابريشمي دستباف 30 11,969,580 Rls. 420 $
110 1394 سوئد 08132000 آلو ,خشک کرده 147 6,986,892 Rls. 240 $
111 1394 سوئد 10039000 جو باستثناي بذر 195 5,793,450 Rls. 195 $
112 1394 سوئد 09109929 ساير ادويه جات به صورت كوبيده دربسته بندي هاي غير خرده فروشي به غيراز آويشن وبرگ غار. 160 5,152,432 Rls. 172 $
113 1394 سوئد 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 30 4,938,806 Rls. 166 $
114 1394 سوئد 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 143 4,879,640 Rls. 172 $
115 1394 سوئد 07099100 آرتيشوها (كنگر فرنگي) گرد 210 4,766,160 Rls. 168 $
116 1394 سوئد 63014000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زا لياف سنتتيک. 31 4,414,296 Rls. 147 $
117 1394 سوئد 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 10 3,623,160 Rls. 120 $
118 1394 سوئد 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 40 3,594,600 Rls. 120 $
119 1394 سوئد 63039900 پشت دري, پرده وپرده کرکره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي. 13 3,534,104 Rls. 118 $
120 1394 سوئد 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 238 3,440,862 Rls. 114 $
121 1394 سوئد 69071000 کاشيوچهارگوش, مکعب بزرگ وکوچک وا شياءهمانند بزرگترين ضلع ،كمتر از7سانتيمتر ,بدون لعاب وبدون ورني,ا زسرا ميک, برا ي موزا ئيک کاري 380 2,755,860 Rls. 92 $
122 1394 سوئد 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 6 996,996 Rls. 33 $
123 1394 سوئد 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 7 634,452 Rls. 21 $
124 1394 سوئد 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 39 595,770 Rls. 21 $
مجموع کل
414,290,770,240 ريال
مجموع کل
13,911,386 دلار
[1]