آمار کل " صادرات به" کشور "سوئيس" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 سوئيس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 57,149 111,647,527,712 Rls. 3,747,839 $
2 1394 سوئيس 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 33,428 68,412,549,763 Rls. 2,309,815 $
3 1394 سوئيس 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 1,485,000 60,439,897,161 Rls. 2,002,581 $
4 1394 سوئيس 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 533 20,627,861,936 Rls. 689,190 $
5 1394 سوئيس 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 8,941 12,773,335,610 Rls. 432,461 $
6 1394 سوئيس 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 7,327 10,997,147,162 Rls. 365,885 $
7 1394 سوئيس 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 2,354 3,646,581,714 Rls. 124,777 $
8 1394 سوئيس 06031990 ساير گل وغنچه گل بريده شده براي دسته گل يا براي زينت تازه غير مذكور 7,019 2,945,032,020 Rls. 98,266 $
9 1394 سوئيس 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 274,000 2,561,761,713 Rls. 86,574 $
10 1394 سوئيس 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 3,218 2,436,864,210 Rls. 82,169 $
11 1394 سوئيس 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 6,810 2,116,012,850 Rls. 71,356 $
12 1394 سوئيس 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 16,620 1,930,136,839 Rls. 64,498 $
13 1394 سوئيس 83021090 سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 7,250 1,608,115,500 Rls. 54,375 $
14 1394 سوئيس 20097100 آب سيب با يک مقياس بريکس که از20 تجاوز نکند 22,000 1,186,614,000 Rls. 39,600 $
15 1394 سوئيس 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 2,500 903,840,000 Rls. 30,000 $
16 1394 سوئيس 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,050 884,452,800 Rls. 29,787 $
17 1394 سوئيس 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 11,056 666,385,376 Rls. 22,319 $
18 1394 سوئيس 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 3,538 627,157,867 Rls. 21,046 $
19 1394 سوئيس 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,361 533,123,824 Rls. 18,052 $
20 1394 سوئيس 57021040 گليم دورو پشمي 456 526,431,854 Rls. 17,512 $
21 1394 سوئيس 73221100 را دياتور,باگرم کننده غيربرقي,وا جزا ءوقطعات آن هاا زچدن ,آهن ياازفولاد . 8,000 512,179,200 Rls. 17,101 $
22 1394 سوئيس 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 4,410 510,819,336 Rls. 16,956 $
23 1394 سوئيس 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 2,000 465,110,800 Rls. 15,400 $
24 1394 سوئيس 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 3,500 413,952,000 Rls. 14,000 $
25 1394 سوئيس 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 7,950 362,479,110 Rls. 12,102 $
26 1394 سوئيس 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,189 191,394,864 Rls. 6,426 $
27 1394 سوئيس 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 500 172,980,000 Rls. 6,000 $
28 1394 سوئيس 08071100 هندوا نه , تازه 18,525 167,507,496 Rls. 5,918 $
29 1394 سوئيس 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 1,000 129,643,554 Rls. 4,444 $
30 1394 سوئيس 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 894 110,270,550 Rls. 3,809 $
31 1394 سوئيس 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 650 106,131,200 Rls. 3,520 $
32 1394 سوئيس 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 347 103,702,540 Rls. 3,444 $
33 1394 سوئيس 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 950 100,361,800 Rls. 3,325 $
34 1394 سوئيس 08109010 انار تازه 2,040 92,286,890 Rls. 3,080 $
35 1394 سوئيس 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 500 66,444,400 Rls. 2,200 $
36 1394 سوئيس 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 2,600 58,406,400 Rls. 1,950 $
37 1394 سوئيس 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 315 55,639,710 Rls. 1,890 $
38 1394 سوئيس 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 58 51,436,169 Rls. 1,717 $
39 1394 سوئيس 16021090 ساير فرا ورده هاي هموژنيزه به غيرا ز غذا هاي رژيمي (چيکن ميت ) 500 50,452,500 Rls. 1,750 $
40 1394 سوئيس 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 300 45,303,000 Rls. 1,500 $
41 1394 سوئيس 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 1,340 36,203,220 Rls. 1,206 $
42 1394 سوئيس 08109020 زرشك تازه 150 35,946,000 Rls. 1,200 $
43 1394 سوئيس 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 186 27,994,650 Rls. 967 $
44 1394 سوئيس 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 30 25,280,640 Rls. 840 $
45 1394 سوئيس 39239010 ظروف لوله اي (تيوب )جهت كرم وپماد ازموادپلاستيكي . 253 21,714,990 Rls. 759 $
46 1394 سوئيس 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 161 21,422,016 Rls. 725 $
47 1394 سوئيس 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 134 20,199,180 Rls. 670 $
48 1394 سوئيس 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 350 19,027,260 Rls. 630 $
49 1394 سوئيس 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 170 15,387,630 Rls. 510 $
50 1394 سوئيس 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 59 14,693,848 Rls. 511 $
51 1394 سوئيس 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 250 12,804,400 Rls. 425 $
52 1394 سوئيس 63039900 پشت دري, پرده وپرده کرکره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي. 20 6,040,400 Rls. 200 $
53 1394 سوئيس 63014000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زا لياف سنتتيک. 19 3,141,008 Rls. 104 $
54 1394 سوئيس 63031200 پشت دري, پرده, غيره, وا لان ا زا لياف سنتتيک, کشباف ياقلاب باف. 20 2,416,960 Rls. 80 $
مجموع کل
311,499,603,632 ريال
مجموع کل
10,443,461 دلار
[1]