آمار کل " صادرات به" کشور "سودان" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 سودان 72071100 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج ,دا را ي کمترا ز25 درصد وزني کربن, بامقطع چهارگوش باپهناي كمتراز دوبرابر ضخامت 45,067,310 551,638,420,269 Rls. 18,387,463 $
2 1394 سودان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 35,576,124 485,084,595,580 Rls. 17,063,020 $
3 1394 سودان 27132000 قيرنفت 37,173,751 433,740,432,396 Rls. 14,584,627 $
4 1394 سودان 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 777,500 102,191,200,354 Rls. 3,451,989 $
5 1394 سودان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 1,146,855 68,587,877,531 Rls. 2,315,135 $
6 1394 سودان 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 301,929 35,945,418,792 Rls. 1,213,593 $
7 1394 سودان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 788,900 26,240,818,296 Rls. 876,417 $
8 1394 سودان 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 134,000 20,133,302,000 Rls. 668,770 $
9 1394 سودان 20029010 رب گوجه فرنگي 586,278 17,906,161,684 Rls. 607,383 $
10 1394 سودان 84811010 رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 75,433 15,575,356,433 Rls. 528,031 $
11 1394 سودان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 245,665 12,806,530,671 Rls. 427,463 $
12 1394 سودان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 136,140 10,320,732,828 Rls. 352,666 $
13 1394 سودان 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 76,320 8,554,118,600 Rls. 295,080 $
14 1394 سودان 85023110 مجموعه مولدها كه با نيروي باد كار كند 660 كيلو ولت كمتر گيربكس دار 90,000 8,025,565,000 Rls. 284,020 $
15 1394 سودان 28301000 سولفور سديم 860,000 7,859,794,000 Rls. 262,012 $
16 1394 سودان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 205,800 6,809,208,560 Rls. 226,380 $
17 1394 سودان 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 40,645 6,199,365,550 Rls. 208,657 $
18 1394 سودان 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 77,609 5,155,064,376 Rls. 173,099 $
19 1394 سودان 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 10,228 4,303,820,248 Rls. 142,454 $
20 1394 سودان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 88,920 4,267,880,185 Rls. 142,277 $
21 1394 سودان 84321090 ساير گاوآهن ها(خيش )غير مذكور درجاي ديگر 14,560 4,130,672,000 Rls. 145,600 $
22 1394 سودان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 213,950 3,984,285,885 Rls. 134,169 $
23 1394 سودان 84137010 پمپ کولر آبي 35,070 3,783,632,880 Rls. 131,090 $
24 1394 سودان 90058090 سايردوربين هاي يک چشمي (غيرازنوع منشوري )،ساير تلسكوپهاي اپيتكي و ساير دستگاههاي نجومي غير را ديويي 150 3,736,554,000 Rls. 126,000 $
25 1394 سودان 85235210 كارت مجاورتي داراي حافظه حتي توام با پردازشگر 20 3,446,550,000 Rls. 115,000 $
26 1394 سودان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 16,000 3,410,716,600 Rls. 113,925 $
27 1394 سودان 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 25,950 3,132,995,400 Rls. 103,800 $
28 1394 سودان 08081000 سيب , تازه 325,585 3,098,640,131 Rls. 102,681 $
29 1394 سودان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 45,600 3,023,690,400 Rls. 104,880 $
30 1394 سودان 90051000 دوربين دوچشمي 400 2,965,298,472 Rls. 99,005 $
31 1394 سودان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 32,470 2,892,042,850 Rls. 97,025 $
32 1394 سودان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 96,000 2,588,025,600 Rls. 86,409 $
33 1394 سودان 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 12,174 2,509,159,999 Rls. 84,369 $
34 1394 سودان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 6,160 2,388,425,799 Rls. 79,318 $
35 1394 سودان 87019010 ترا کتور کشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار (غيراز چرخ زنجيري ) 17,400 2,334,644,000 Rls. 78,002 $
36 1394 سودان 28500000 هيدرورها، نيتروورها، آزوتورها، سيليسيورها، برورها با ساخت شيميايي مشخص ياغيرمشخص غير از تركيباتي كه همچنين تشكيل كربورهاي مشمول شماره 2849 را مي دهند 236,000 2,207,827,200 Rls. 75,520 $
37 1394 سودان 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 9,495 2,068,631,500 Rls. 70,632 $
38 1394 سودان 28309090 ساير سولفورها غير از سولفور سديم وسولفور باريم ؛ پلي سولفورها ؛ با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 180,000 1,729,543,680 Rls. 57,602 $
39 1394 سودان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 283,200 1,414,774,502 Rls. 47,004 $
40 1394 سودان 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 9,200 1,114,394,400 Rls. 37,201 $
41 1394 سودان 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وترلكتور كشاورزي 10,350 1,079,292,860 Rls. 36,170 $
42 1394 سودان 84292011 گريدرنو وباقدرت 240اسب بخار وكمتر 6,500 1,056,300,000 Rls. 35,000 $
43 1394 سودان 87162000 تريلرهاونيمه تريلرهاي بارگيري ياتخليه خودکار برا ي مصارف کشاورزي 8,000 959,040,000 Rls. 32,000 $
44 1394 سودان 87019040 --- تراكتورهاي باغي كمرشكن 6,000 905,400,000 Rls. 30,000 $
45 1394 سودان 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 7,260 876,398,160 Rls. 29,040 $
46 1394 سودان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 28,000 873,796,000 Rls. 30,800 $
47 1394 سودان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 8,025 713,502,750 Rls. 24,067 $
48 1394 سودان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 8,789 674,814,262 Rls. 22,890 $
49 1394 سودان 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,700 574,491,860 Rls. 19,181 $
50 1394 سودان 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 5,450 490,018,950 Rls. 16,350 $
51 1394 سودان 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرالياژي باسطح مقطع عرضي مدورباقطر خارجي 2/203 ميليمتر و حداكثر4/406 ميليمتر 15,515 453,719,835 Rls. 15,509 $
52 1394 سودان 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 4,669 384,605,084 Rls. 12,839 $
53 1394 سودان 87099000 ا جزا ءوقطعات ا را به هاي کارگاهي و ترا کتورهايي كه در ايستگاههاي راه آهن بكار مي رود 3,775 339,229,050 Rls. 11,326 $
54 1394 سودان 40119290 ساير لاستيک هاي روي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي بدون توليد دا خلي مشابه 2,860 301,193,000 Rls. 10,640 $
55 1394 سودان 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 845 301,087,314 Rls. 9,972 $
56 1394 سودان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,318 300,640,120 Rls. 10,005 $
57 1394 سودان 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 3,335 299,689,770 Rls. 10,006 $
58 1394 سودان 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 12,796 298,788,834 Rls. 9,986 $
59 1394 سودان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 2,300 293,962,940 Rls. 9,740 $
60 1394 سودان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 800 227,665,600 Rls. 7,600 $
61 1394 سودان 84818030 شير مخصوص سيلندر گاز مايع 660 226,160,250 Rls. 7,550 $
62 1394 سودان 84323090 - - - دستگاه بذر پاش ،کاشت ونشا باستثناي ماشين هاي كاشت مستقيم و نشاءكارغير مذكور 3,260 211,436,506 Rls. 7,058 $
63 1394 سودان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 2,350 211,189,800 Rls. 7,050 $
64 1394 سودان 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 4,669 153,824,060 Rls. 5,135 $
65 1394 سودان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 650 153,082,800 Rls. 5,200 $
66 1394 سودان 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 4,250 149,977,184 Rls. 4,978 $
67 1394 سودان 87013090 تراکتورهاي چرخ زنجيري،باقدرت 110 قوه ا سب بخار و کمتر 2,550 148,340,920 Rls. 4,910 $
68 1394 سودان 84334000 منگنه کاه ياعلوفه (همچنين ماشين جمع آوري ومنگنه کردن ) 1,550 147,815,000 Rls. 5,000 $
69 1394 سودان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,700 146,461,000 Rls. 4,900 $
70 1394 سودان 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 1,780 95,521,880 Rls. 3,203 $
71 1394 سودان 84138200 بالابرهاي آبگونها 922 81,428,274 Rls. 2,766 $
72 1394 سودان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 250 81,283,500 Rls. 2,700 $
73 1394 سودان 84321010 گاوا هن (خيش ) دا را ي خاک برگردا ن 620 61,230,760 Rls. 2,040 $
74 1394 سودان 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 372 55,995,300 Rls. 1,860 $
75 1394 سودان 82059000 مجموعه هائي از اشياء مشمول دو يا چند شماره فرعي 82051000لغايت 82058000 1,020 53,196,750 Rls. 1,775 $
76 1394 سودان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 1,070 50,245,245 Rls. 1,669 $
77 1394 سودان 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 232 34,846,538 Rls. 1,158 $
78 1394 سودان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 395 33,484,545 Rls. 1,183 $
79 1394 سودان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 290 26,256,600 Rls. 870 $
80 1394 سودان 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 416 23,711,168 Rls. 832 $
81 1394 سودان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 768 22,655,232 Rls. 768 $
82 1394 سودان 73211130 فرگازي توکار 120 18,063,000 Rls. 600 $
83 1394 سودان 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 143 17,265,248 Rls. 572 $
84 1394 سودان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 136 16,377,120 Rls. 544 $
85 1394 سودان 08105000 کيوي، تازه 931 14,028,930 Rls. 466 $
86 1394 سودان 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 87 13,095,675 Rls. 435 $
87 1394 سودان 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 114 8,579,925 Rls. 285 $
88 1394 سودان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 100 2,877,792 Rls. 96 $
مجموع کل
1,900,968,236,042 ريال
مجموع کل
64,558,490 دلار
[1]