آمار کل " صادرات به" کشور "سيشل" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 سيشل 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 38,440 6,528,813,200 Rls. 216,100 $
مجموع کل
6,528,813,200 ريال
مجموع کل
216,100 دلار
[1]