آمار کل " صادرات به" کشور "صربستان" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 صربستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 425,242 24,985,088,112 Rls. 839,178 $
2 1394 صربستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 248,775 11,437,730,413 Rls. 386,926 $
3 1394 صربستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 330,000 11,260,541,943 Rls. 376,821 $
4 1394 صربستان 27101940 روغن پايه معدني 463,960 10,369,588,389 Rls. 347,044 $
5 1394 صربستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 23,755 8,234,104,648 Rls. 272,797 $
6 1394 صربستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 27,000 6,387,405,558 Rls. 215,004 $
7 1394 صربستان 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 24,476 5,261,029,338 Rls. 181,346 $
8 1394 صربستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 48,900 5,101,178,950 Rls. 171,125 $
9 1394 صربستان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 132,000 4,528,555,337 Rls. 153,467 $
10 1394 صربستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 104,400 2,560,208,579 Rls. 85,126 $
11 1394 صربستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 44,000 1,718,059,200 Rls. 57,200 $
12 1394 صربستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 45,000 1,515,930,144 Rls. 50,208 $
13 1394 صربستان 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 149,939 1,237,730,865 Rls. 41,776 $
14 1394 صربستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 26,000 1,118,122,500 Rls. 39,000 $
15 1394 صربستان 27101950 روغن صنعتي 41,150 1,087,500,648 Rls. 36,644 $
16 1394 صربستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 45,000 954,072,160 Rls. 32,525 $
17 1394 صربستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 7,700 836,700,480 Rls. 27,720 $
18 1394 صربستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 22,000 723,653,955 Rls. 24,753 $
19 1394 صربستان 27101920 گريس 41,180 720,914,656 Rls. 23,884 $
20 1394 صربستان 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 17,134 672,719,348 Rls. 22,274 $
21 1394 صربستان 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 20,000 431,308,800 Rls. 14,400 $
22 1394 صربستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 650 376,850,000 Rls. 12,500 $
23 1394 صربستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,720 336,853,440 Rls. 11,160 $
24 1394 صربستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 296 301,558,704 Rls. 10,654 $
25 1394 صربستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 20,810 265,777,443 Rls. 8,937 $
26 1394 صربستان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 2,880 173,859,840 Rls. 5,760 $
27 1394 صربستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 4,004 148,861,100 Rls. 5,000 $
28 1394 صربستان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 2,016 109,507,552 Rls. 3,628 $
29 1394 صربستان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 1,240 86,748,816 Rls. 2,874 $
30 1394 صربستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 1,320 49,350,840 Rls. 1,635 $
31 1394 صربستان 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 1,250 31,978,944 Rls. 1,062 $
32 1394 صربستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 300 26,260,080 Rls. 870 $
33 1394 صربستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 40 724,344 Rls. 24 $
مجموع کل
103,050,475,126 ريال
مجموع کل
3,463,322 دلار
[1]