آمار کل " صادرات به" کشور "عراق" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,454,892,000 9,229,492,384,852 Rls. 313,199,227 $
2 1394 عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,241,993,410 7,094,723,584,922 Rls. 355,397,561 $
3 1394 عراق 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 7,070,997 6,095,900,712,930 Rls. 205,784,877 $
4 1394 عراق 04031090 ماست 133,209,507 3,928,742,211,375 Rls. 133,650,019 $
5 1394 عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 73,025,433 3,797,405,530,859 Rls. 128,502,464 $
6 1394 عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 38,190,283 3,780,535,235,372 Rls. 128,398,302 $
7 1394 عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 398,343,035 3,647,563,377,614 Rls. 122,452,727 $
8 1394 عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 38,063,665 3,315,201,770,612 Rls. 113,960,615 $
9 1394 عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 351,914,755 3,301,294,879,675 Rls. 112,185,584 $
10 1394 عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 36,050,732 2,948,709,107,741 Rls. 100,171,508 $
11 1394 عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 40,882,254 2,664,089,678,452 Rls. 90,961,394 $
12 1394 عراق 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 266,263,340 2,661,869,829,990 Rls. 89,330,300 $
13 1394 عراق 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 11,942,484 2,651,340,699,235 Rls. 89,783,863 $
14 1394 عراق 08071100 هندوا نه , تازه 389,801,978 2,556,248,912,152 Rls. 87,631,643 $
15 1394 عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 36,738,542 2,183,458,728,249 Rls. 73,926,478 $
16 1394 عراق 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 55,921,095 2,101,964,004,317 Rls. 70,974,046 $
17 1394 عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 21,643,066 2,029,073,209,719 Rls. 68,091,019 $
18 1394 عراق 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 71,410,100 2,018,354,601,358 Rls. 68,887,457 $
19 1394 عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 36,177,821 1,946,576,060,687 Rls. 66,006,147 $
20 1394 عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 112,820,274 1,910,675,987,864 Rls. 65,385,828 $
21 1394 عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 6,566,315 1,896,576,803,068 Rls. 63,628,616 $
22 1394 عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 21,493,084 1,874,422,623,752 Rls. 63,339,393 $
23 1394 عراق 08081000 سيب , تازه 155,319,020 1,871,420,578,302 Rls. 62,321,418 $
24 1394 عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 113,139,225 1,779,618,908,435 Rls. 59,828,719 $
25 1394 عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 127,532,840 1,775,985,221,299 Rls. 59,646,256 $
26 1394 عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 95,809,964 1,723,303,714,606 Rls. 58,623,473 $
27 1394 عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 26,002,432 1,704,345,895,078 Rls. 57,452,406 $
28 1394 عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 19,060,998 1,666,251,977,512 Rls. 56,123,558 $
29 1394 عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 84,674,985 1,630,853,456,149 Rls. 55,223,419 $
30 1394 عراق 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 7,929,109 1,602,124,140,938 Rls. 54,334,425 $
31 1394 عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 81,148,826 1,532,985,042,043 Rls. 52,058,830 $
32 1394 عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 17,099,690 1,497,971,624,743 Rls. 50,886,506 $
33 1394 عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 9,790,881 1,488,600,429,887 Rls. 50,033,643 $
34 1394 عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 18,721,418 1,467,254,352,041 Rls. 49,914,646 $
35 1394 عراق 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 86,071,963 1,440,161,840,544 Rls. 49,606,023 $
36 1394 عراق 07031000 پيازوموسير 129,694,506 1,404,303,541,516 Rls. 47,850,421 $
37 1394 عراق 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 14,454,895 1,395,856,185,406 Rls. 48,547,866 $
38 1394 عراق 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 90,795,207 1,299,098,474,769 Rls. 44,302,938 $
39 1394 عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 15,407,429 1,251,615,768,921 Rls. 42,121,739 $
40 1394 عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 56,152,368 1,243,197,147,743 Rls. 41,630,752 $
41 1394 عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 19,224,417 1,178,804,122,513 Rls. 40,339,002 $
42 1394 عراق 85255090 ساير دستگاههاي فرستنده راديويي بجز ميكروفون بي سيم توام شده با فرستنده 91,893 1,136,940,064,280 Rls. 37,895,666 $
43 1394 عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 12,574,344 1,105,427,164,805 Rls. 37,662,182 $
44 1394 عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 4,057,303 1,081,935,508,257 Rls. 36,743,633 $
45 1394 عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 11,418,303 1,027,553,802,567 Rls. 34,305,959 $
46 1394 عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 11,709,306 1,026,458,473,881 Rls. 34,710,270 $
47 1394 عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 861,636,577 990,969,657,797 Rls. 33,830,962 $
48 1394 عراق 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 10,350,550 985,786,060,582 Rls. 33,762,880 $
49 1394 عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 15,658,057 971,719,182,231 Rls. 32,431,830 $
50 1394 عراق 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 32,108,598 917,291,067,720 Rls. 31,150,896 $
51 1394 عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 10,142,671 915,643,912,192 Rls. 30,934,963 $
52 1394 عراق 84118200 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت بيشترا ز5000کيلووا ت 190,000 884,221,990,870 Rls. 29,276,935 $
53 1394 عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 2,560,011 870,819,203,678 Rls. 44,481,048 $
54 1394 عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 17,094,167 847,901,148,224 Rls. 28,524,395 $
55 1394 عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 5,299,549 835,679,875,436 Rls. 28,130,260 $
56 1394 عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 5,977,196 794,627,877,233 Rls. 26,687,399 $
57 1394 عراق 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 41,365,235 791,890,469,705 Rls. 27,019,417 $
58 1394 عراق 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 20,646,315 748,481,327,480 Rls. 25,332,962 $
59 1394 عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 5,651,769 705,542,438,057 Rls. 23,480,536 $
60 1394 عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 12,028,015 685,017,251,829 Rls. 23,232,489 $
61 1394 عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 8,633,311 665,136,178,720 Rls. 22,340,302 $
62 1394 عراق 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 191,209,157 634,113,366,765 Rls. 21,582,904 $
63 1394 عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 176,449,410 632,628,950,320 Rls. 21,264,149 $
64 1394 عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 7,871,176 630,305,209,627 Rls. 21,477,135 $
65 1394 عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 7,220,394 606,283,009,455 Rls. 20,588,475 $
66 1394 عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 25,455,226 599,669,299,218 Rls. 20,158,844 $
67 1394 عراق 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 6,423,436 591,475,543,538 Rls. 19,901,185 $
68 1394 عراق 39269060 پريفرم (PET) 11,561,438 590,824,956,089 Rls. 20,046,187 $
69 1394 عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 6,999,372 586,162,051,164 Rls. 19,654,502 $
70 1394 عراق 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 10,792,089 584,833,403,931 Rls. 19,476,763 $
71 1394 عراق 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 6,411,610 568,694,018,037 Rls. 19,085,871 $
72 1394 عراق 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 44,668,800 548,982,520,247 Rls. 18,527,520 $
73 1394 عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 43,000,090 548,051,034,588 Rls. 19,077,758 $
74 1394 عراق 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 23,304,694 541,217,808,885 Rls. 18,079,589 $
75 1394 عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 6,331,665 524,508,015,255 Rls. 17,792,753 $
76 1394 عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 1,376,582 511,356,449,675 Rls. 17,263,007 $
77 1394 عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,042,786 505,096,433,098 Rls. 17,061,024 $
78 1394 عراق 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 18,134,270 499,459,630,065 Rls. 16,728,052 $
79 1394 عراق 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 1,772,262 497,813,655,206 Rls. 16,651,685 $
80 1394 عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 9,654,333 491,272,745,246 Rls. 16,592,966 $
81 1394 عراق 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 5,976,061 470,620,970,067 Rls. 16,122,130 $
82 1394 عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 22,780,758 465,719,631,211 Rls. 15,722,265 $
83 1394 عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 20,898,244 465,671,437,963 Rls. 15,967,516 $
84 1394 عراق 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 5,579,316 445,819,458,959 Rls. 14,811,230 $
85 1394 عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 7,857,691 445,042,490,788 Rls. 15,060,278 $
86 1394 عراق 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 224,038 440,384,801,224 Rls. 14,580,061 $
87 1394 عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 3,659,425 435,059,807,112 Rls. 14,589,933 $
88 1394 عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 22,800,670 431,347,822,462 Rls. 14,443,766 $
89 1394 عراق 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 26,141,581 430,616,221,473 Rls. 14,516,526 $
90 1394 عراق 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 19,845,421 425,272,807,165 Rls. 14,294,766 $
91 1394 عراق 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 22,149,680 416,710,180,253 Rls. 14,142,010 $
92 1394 عراق 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 17,132,800 415,652,578,276 Rls. 13,992,266 $
93 1394 عراق 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 9,303,469 412,982,130,114 Rls. 14,075,206 $
94 1394 عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 10,257,385 395,955,393,947 Rls. 13,323,248 $
95 1394 عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 7,760,968 394,254,411,007 Rls. 13,401,533 $
96 1394 عراق 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 21,558,406 391,825,504,273 Rls. 13,150,870 $
97 1394 عراق 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 1,455,906 387,406,858,251 Rls. 13,124,872 $
98 1394 عراق 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 2,810,472 378,128,174,971 Rls. 12,914,728 $
99 1394 عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 149,976,420 370,774,182,120 Rls. 12,601,943 $
100 1394 عراق 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 2,983,527 369,129,485,952 Rls. 12,570,313 $
101 1394 عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 4,150,561 369,077,985,576 Rls. 12,183,033 $
102 1394 عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 25,562,656 368,338,437,284 Rls. 12,408,967 $
103 1394 عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 13,787,584 368,111,518,883 Rls. 12,370,794 $
104 1394 عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 3,016,142 361,958,516,414 Rls. 12,323,936 $
105 1394 عراق 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 8,268,766 359,823,305,395 Rls. 12,212,146 $
106 1394 عراق 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 7,362,500 352,727,885,813 Rls. 11,929,662 $
107 1394 عراق 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 2,316,960 346,518,993,880 Rls. 11,694,522 $
108 1394 عراق 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 11,056,460 338,189,310,520 Rls. 11,385,452 $
109 1394 عراق 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 6,807,501 335,960,191,244 Rls. 11,429,286 $
110 1394 عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 13,016,168 324,076,176,990 Rls. 10,949,588 $
111 1394 عراق 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 2,292,107 322,317,593,370 Rls. 10,760,844 $
112 1394 عراق 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 3,707,741 321,423,508,593 Rls. 10,948,136 $
113 1394 عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 3,658,279 317,023,252,494 Rls. 10,714,114 $
114 1394 عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 28,022,145 311,997,000,203 Rls. 10,469,665 $
115 1394 عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 53,443,186 311,770,768,635 Rls. 10,573,986 $
116 1394 عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 35,959,214 310,435,794,402 Rls. 10,573,730 $
117 1394 عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 127,177,223 298,823,630,872 Rls. 10,124,413 $
118 1394 عراق 23012000 آرد، زبره، و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از ماهي يا قشرداران، صدفکداران يا ساير آبزيان فاقد ستون فقرات 185,318 294,745,831,616 Rls. 9,788,318 $
119 1394 عراق 90051000 دوربين دوچشمي 1,080 292,800,551,824 Rls. 9,704,127 $
120 1394 عراق 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 4,743,774 291,184,903,164 Rls. 9,854,309 $
121 1394 عراق 26060000 سنگ آلومينيم وکنسانتره هاي آن 23,079,460 278,974,973,657 Rls. 9,524,862 $
122 1394 عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 13,577,103 276,945,053,750 Rls. 9,284,646 $
123 1394 عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 10,138,261 274,835,873,219 Rls. 9,324,600 $
124 1394 عراق 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 11,074,241 272,953,898,988 Rls. 9,203,761 $
125 1394 عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 15,618,838 272,707,445,499 Rls. 9,121,228 $
126 1394 عراق 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب (آلتر ناتورها ) به قدرت بيش از1500 kva 226,000 271,818,000,000 Rls. 9,000,000 $
127 1394 عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 10,904,762 270,037,078,142 Rls. 9,156,007 $
128 1394 عراق 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 1,919,991 261,759,830,976 Rls. 8,746,784 $
129 1394 عراق 04079000 ساير تخم هاي پرندگان ذخيره شده ويا پخته شده 6,686,900 261,383,958,474 Rls. 8,730,658 $
130 1394 عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 8,734,450 259,074,883,444 Rls. 8,794,775 $
131 1394 عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 2,448,250 250,477,734,881 Rls. 8,497,212 $
132 1394 عراق 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 1,733,915 246,784,904,383 Rls. 8,399,232 $
133 1394 عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 2,179,925 246,630,295,852 Rls. 8,310,114 $
134 1394 عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,717,100 244,543,493,030 Rls. 8,244,796 $
135 1394 عراق 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 1,463,499 238,831,799,154 Rls. 8,042,390 $
136 1394 عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 2,695,161 238,249,002,714 Rls. 7,986,740 $
137 1394 عراق 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 5,152,250 236,397,546,686 Rls. 7,945,915 $
138 1394 عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 2,214,501 233,821,953,171 Rls. 8,907,190 $
139 1394 عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 5,307,093 227,095,414,466 Rls. 7,707,649 $
140 1394 عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 5,053,054 225,113,731,968 Rls. 7,635,487 $
141 1394 عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 3,937,798 223,564,195,785 Rls. 7,488,337 $
142 1394 عراق 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 2,564,809 215,754,662,585 Rls. 7,218,364 $
143 1394 عراق 27101940 روغن پايه معدني 10,176,207 213,125,640,469 Rls. 7,199,866 $
144 1394 عراق 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 57,049,870 207,914,124,714 Rls. 7,127,513 $
145 1394 عراق 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 18,627,343 204,921,812,416 Rls. 6,963,600 $
146 1394 عراق 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 5,499,915 203,904,328,842 Rls. 6,924,457 $
147 1394 عراق 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 698,609 197,278,321,023 Rls. 6,608,732 $
148 1394 عراق 04072900 ساير تخم پرندگان با پوست ، تازه غير مذکور در جاي ديگر 5,015,259 195,210,646,690 Rls. 6,519,839 $
149 1394 عراق 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 4,960,000 190,580,898,145 Rls. 6,381,277 $
150 1394 عراق 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 2,070,000 190,340,391,817 Rls. 8,882,163 $
151 1394 عراق 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 677,079 190,203,795,251 Rls. 6,370,553 $
152 1394 عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 11,673,594 188,700,292,585 Rls. 6,288,014 $
153 1394 عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 3,190,394 186,368,004,623 Rls. 6,213,499 $
154 1394 عراق 25239010 ک کسيمان كوره بلند هيدروليك حتي رنگ شده حتي پودرنشده 148,053,222 179,797,089,865 Rls. 6,003,449 $
155 1394 عراق 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 1,194,574 179,431,023,610 Rls. 6,171,726 $
156 1394 عراق 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 568,814 179,342,007,208 Rls. 5,972,098 $
157 1394 عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 710,868 178,407,835,983 Rls. 6,030,428 $
158 1394 عراق 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 13,220,846 175,730,332,866 Rls. 5,928,576 $
159 1394 عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 21,360,371 175,636,248,694 Rls. 5,854,711 $
160 1394 عراق 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 1,686,275 172,409,584,049 Rls. 5,758,489 $
161 1394 عراق 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 2,041,978 169,934,034,396 Rls. 5,737,855 $
162 1394 عراق 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 4,671,415 166,439,696,159 Rls. 5,531,549 $
163 1394 عراق 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 1,728,270 165,508,057,624 Rls. 5,615,174 $
164 1394 عراق 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 452,169 162,530,745,692 Rls. 5,441,681 $
165 1394 عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 3,399,782 160,480,688,961 Rls. 5,447,039 $
166 1394 عراق 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 877,265 158,259,306,200 Rls. 5,305,602 $
167 1394 عراق 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 540,036 157,581,780,135 Rls. 5,352,806 $
168 1394 عراق 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,590,474 155,829,887,474 Rls. 5,291,119 $
169 1394 عراق 08105000 کيوي، تازه 9,658,046 154,581,062,959 Rls. 5,217,854 $
170 1394 عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 3,759,355 150,841,431,053 Rls. 5,038,018 $
171 1394 عراق 28289010 هيپوکلريت سديم 11,900,188 148,125,777,168 Rls. 5,001,532 $
172 1394 عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 1,196,949 144,716,462,880 Rls. 4,868,715 $
173 1394 عراق 27101910 روغن موتور 3,458,345 144,521,960,370 Rls. 4,906,387 $
174 1394 عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 1,452,965 142,128,817,833 Rls. 4,770,053 $
175 1394 عراق 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 1,972,165 139,902,769,266 Rls. 4,701,645 $
176 1394 عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,506,581 139,727,182,989 Rls. 4,701,342 $
177 1394 عراق 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 1,586,303 139,096,038,573 Rls. 4,655,819 $
178 1394 عراق 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,410,901 138,297,696,808 Rls. 4,644,179 $
179 1394 عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 42,269,648 136,986,063,866 Rls. 4,688,050 $
180 1394 عراق 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 211,354,669 136,759,907,363 Rls. 4,479,496 $
181 1394 عراق 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 13,011,868 135,292,840,534 Rls. 4,571,193 $
182 1394 عراق 68109110 قطعات پيش ساخته براي ساختمان يا مهندسي راه وساختمان از بتون يا از سنگ مصنوعي ، حتي مسلح شده براي كف 32,382,824 134,113,835,888 Rls. 4,551,263 $
183 1394 عراق 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 373,128 132,929,353,140 Rls. 4,487,793 $
184 1394 عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 2,545,170 132,348,865,040 Rls. 4,464,988 $
185 1394 عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 1,530,601 130,268,653,508 Rls. 4,447,283 $
186 1394 عراق 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 501,085 130,165,774,395 Rls. 4,382,917 $
187 1394 عراق 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 505,565 128,020,125,384 Rls. 4,297,301 $
188 1394 عراق 87032200 وسايل نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه ا ي -احتراقي ، باحجم سيلندربيشتراز 1000سانتي متر مكعب اما از 1500سانتيمترمکعب بيشتر نباشد 768,020 126,109,864,000 Rls. 4,930,612 $
189 1394 عراق 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 502,344 126,094,092,698 Rls. 4,267,977 $
190 1394 عراق 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 970,876 123,900,378,137 Rls. 4,130,349 $
191 1394 عراق 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 13,711,000 122,745,070,682 Rls. 4,138,338 $
192 1394 عراق 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 1,299,474 122,029,072,308 Rls. 4,099,616 $
193 1394 عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 11,806,029 121,559,059,209 Rls. 4,096,327 $
194 1394 عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 6,200,293 121,379,105,813 Rls. 4,054,150 $
195 1394 عراق 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 5,714,551 120,773,239,304 Rls. 4,209,676 $
196 1394 عراق 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 8,187,457 119,689,845,492 Rls. 3,981,541 $
197 1394 عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 581,729 118,836,792,987 Rls. 4,052,290 $
198 1394 عراق 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 1,210,194 118,167,520,899 Rls. 3,997,859 $
199 1394 عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 1,585,160 116,795,953,782 Rls. 3,988,577 $
200 1394 عراق 07101000 سيبکزميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 3,476,669 116,322,006,100 Rls. 3,870,472 $
مجموع کل
160,702,291,544,691 ريال
مجموع کل
5,572,131,123 دلار