آمار کل " صادرات به" کشور "فروشگاه آزاد شاهد" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 فروشگاه آزاد شاهد 24022000 سيگار حاوي توتون 216 45,069,915 Rls. 1,592 $
مجموع کل
45,069,915 ريال
مجموع کل
1,592 دلار
[1]