آمار کل " صادرات به" کشور "فيجي" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 فيجي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,875 1,376,372,250 Rls. 45,925 $
2 1394 فيجي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 16,000 434,577,600 Rls. 14,400 $
مجموع کل
1,810,949,850 ريال
مجموع کل
60,325 دلار
[1]