آمار کل " صادرات به" کشور "قبرس" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 قبرس 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 23,217 5,397,925,890 Rls. 181,510 $
2 1394 قبرس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,066 3,288,554,007 Rls. 109,699 $
3 1394 قبرس 08071100 هندوا نه , تازه 202,462 1,815,593,151 Rls. 64,596 $
4 1394 قبرس 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 15,450 1,367,278,650 Rls. 46,350 $
5 1394 قبرس 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,500 1,350,970,500 Rls. 45,100 $
6 1394 قبرس 08105000 کيوي، تازه 43,905 552,600,455 Rls. 18,440 $
7 1394 قبرس 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 45,670 547,592,500 Rls. 18,125 $
8 1394 قبرس 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 36,000 520,129,800 Rls. 18,180 $
9 1394 قبرس 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 72,860 499,007,041 Rls. 16,838 $
10 1394 قبرس 68149090 ميکاي کارشده و ا شيا ساخته شده ا ز ميکا بغيرا ز ورق غيرمذکوردرجاي ديگر 9,500 452,626,272 Rls. 15,008 $
11 1394 قبرس 57021040 گليم دورو پشمي 166 130,051,584 Rls. 4,342 $
12 1394 قبرس 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 1,230 120,905,925 Rls. 4,295 $
مجموع کل
16,043,235,775 ريال
مجموع کل
542,483 دلار
[1]