آمار کل " صادرات به" کشور "قطر" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 قطر 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 787,544,740 846,524,744,189 Rls. 28,590,450 $
2 1394 قطر 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 3,945,244 580,742,564,905 Rls. 19,515,237 $
3 1394 قطر 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 15,514,622 383,132,771,756 Rls. 12,876,706 $
4 1394 قطر 01041010 گوسفند مولد نژاد خالص 2,105,985 301,708,938,120 Rls. 10,530,022 $
5 1394 قطر 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 10,550,112 226,723,572,861 Rls. 7,701,061 $
6 1394 قطر 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 163,316,766 204,316,018,928 Rls. 6,908,094 $
7 1394 قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 58,447 203,466,393,337 Rls. 6,861,058 $
8 1394 قطر 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 15,998,097 175,437,098,171 Rls. 5,846,831 $
9 1394 قطر 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 433,822,206 154,270,372,015 Rls. 5,203,386 $
10 1394 قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 508,788 144,629,300,736 Rls. 4,921,772 $
11 1394 قطر 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 105,486,837 95,394,408,525 Rls. 3,164,605 $
12 1394 قطر 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 3,600,790 91,411,394,138 Rls. 3,069,121 $
13 1394 قطر 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 7,278,252 76,455,209,791 Rls. 2,613,807 $
14 1394 قطر 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 50,369,834 65,862,896,760 Rls. 2,265,982 $
15 1394 قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 20,267,672 64,386,184,309 Rls. 2,189,176 $
16 1394 قطر 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 313,481 55,705,830,717 Rls. 1,879,295 $
17 1394 قطر 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 51,211,611 46,268,656,368 Rls. 1,536,348 $
18 1394 قطر 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 185,138 43,530,495,716 Rls. 1,496,528 $
19 1394 قطر 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 381,480 41,800,594,560 Rls. 1,409,215 $
20 1394 قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 85,723 39,620,750,423 Rls. 1,341,586 $
21 1394 قطر 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 147,228 38,738,147,239 Rls. 1,287,741 $
22 1394 قطر 25202000 ک گچ 60,184,919 28,743,154,041 Rls. 970,084 $
23 1394 قطر 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 638 26,434,413,984 Rls. 892,363 $
24 1394 قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 2,350,365 19,102,385,565 Rls. 646,473 $
25 1394 قطر 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 456 18,515,393,436 Rls. 632,395 $
26 1394 قطر 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 292,340 17,890,641,938 Rls. 610,529 $
27 1394 قطر 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 13,728 17,052,507,813 Rls. 568,541 $
28 1394 قطر 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 16,237,619 14,673,750,675 Rls. 492,766 $
29 1394 قطر 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 18,902 14,158,998,580 Rls. 482,626 $
30 1394 قطر 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 244,852 13,204,238,674 Rls. 449,011 $
31 1394 قطر 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 246 12,874,189,890 Rls. 438,912 $
32 1394 قطر 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 225,512 12,321,830,820 Rls. 408,515 $
33 1394 قطر 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 1,642,454 12,160,534,079 Rls. 415,067 $
34 1394 قطر 28365000 کربنات کلسيم 4,755,594 11,443,079,750 Rls. 380,436 $
35 1394 قطر 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 131,097 9,723,431,687 Rls. 329,293 $
36 1394 قطر 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 1,030,684 9,426,261,324 Rls. 326,994 $
37 1394 قطر 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 13,022,803 9,406,159,354 Rls. 316,786 $
38 1394 قطر 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 7,373 8,558,645,480 Rls. 285,635 $
39 1394 قطر 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 84 8,430,043,936 Rls. 296,053 $
40 1394 قطر 76161090 ساير مصنوعات از آلومينيوم غير از ميخ پرچ 87,000 7,474,210,850 Rls. 252,157 $
41 1394 قطر 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 468 6,346,313,523 Rls. 211,233 $
42 1394 قطر 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 22,434 6,138,531,067 Rls. 208,930 $
43 1394 قطر 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 31,223 6,107,372,204 Rls. 202,949 $
44 1394 قطر 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 69,936 5,807,983,400 Rls. 192,840 $
45 1394 قطر 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 40,287 5,095,421,270 Rls. 171,335 $
46 1394 قطر 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 46,120 5,033,758,435 Rls. 172,065 $
47 1394 قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 56,238 4,654,949,039 Rls. 160,138 $
48 1394 قطر 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 55,400 4,326,080,979 Rls. 147,832 $
49 1394 قطر 89019000 وسايل نقليه آبي براي حمل ونقل کالاووسايل نقليه آبي برا ي حمل و نقل توام اشخاص و کالا 71,000 4,194,775,000 Rls. 139,000 $
50 1394 قطر 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 24,655 3,912,910,848 Rls. 132,336 $
51 1394 قطر 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 49,786 3,629,044,275 Rls. 124,465 $
52 1394 قطر 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 48,950 3,496,425,281 Rls. 117,060 $
53 1394 قطر 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 44,124 3,381,632,670 Rls. 113,310 $
54 1394 قطر 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 30,350 3,126,765,775 Rls. 106,224 $
55 1394 قطر 07031000 پيازوموسير 321,390 2,965,655,685 Rls. 99,817 $
56 1394 قطر 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 40,264 2,861,864,672 Rls. 100,948 $
57 1394 قطر 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 8,136 2,858,658,980 Rls. 97,356 $
58 1394 قطر 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 38,770 2,693,367,112 Rls. 91,258 $
59 1394 قطر 46029000 مصنوعات سبدوحصيربافي وا شيائيکه مستقيمابشکل معين ا زموا دقابل بافت (غيرا زموا دنباتي).. 41,368 2,686,927,861 Rls. 91,689 $
60 1394 قطر 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 32,400 2,543,717,200 Rls. 85,100 $
61 1394 قطر 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 42,258 2,326,821,060 Rls. 78,226 $
62 1394 قطر 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 2,719 2,286,495,196 Rls. 80,093 $
63 1394 قطر 08109020 زرشك تازه 12,391 2,148,382,242 Rls. 73,428 $
64 1394 قطر 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 31,301 2,141,818,000 Rls. 75,725 $
65 1394 قطر 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 42,000 2,096,625,600 Rls. 70,800 $
66 1394 قطر 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 8,771 2,054,853,090 Rls. 68,598 $
67 1394 قطر 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 24,894 1,940,522,237 Rls. 65,288 $
68 1394 قطر 08071100 هندوا نه , تازه 186,521 1,934,961,910 Rls. 64,672 $
69 1394 قطر 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 2,581 1,897,735,070 Rls. 64,365 $
70 1394 قطر 64011000 کفش هاي ضدآب که در قسمت جلو داراي سرپنجه محافظ فلزي است بارويه كائوچو ياپلاستيك 4,103 1,790,358,876 Rls. 436,354 $
71 1394 قطر 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 20,460 1,737,360,900 Rls. 61,380 $
72 1394 قطر 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 9,985 1,692,876,870 Rls. 59,808 $
73 1394 قطر 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 159,160 1,690,971,302 Rls. 57,073 $
74 1394 قطر 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 189,806 1,578,984,906 Rls. 52,512 $
75 1394 قطر 57021040 گليم دورو پشمي 1,289 1,555,793,139 Rls. 52,243 $
76 1394 قطر 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 22,583 1,534,301,597 Rls. 53,527 $
77 1394 قطر 59029000 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زنخ بامقاومت بالاا زريون ويسکوز. 6,145 1,526,914,640 Rls. 52,280 $
78 1394 قطر 27132000 قيرنفت 120,031 1,492,782,090 Rls. 49,812 $
79 1394 قطر 08091000 زردآلو ,تازه 53,282 1,464,750,429 Rls. 50,632 $
80 1394 قطر 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 22,470 1,462,167,420 Rls. 50,220 $
81 1394 قطر 01042090 بززنده به غير از مولد نژاد خالص 12,000 1,446,144,000 Rls. 48,000 $
82 1394 قطر 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 30,015 1,348,889,080 Rls. 45,023 $
83 1394 قطر 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 129,500 1,347,069,844 Rls. 44,636 $
84 1394 قطر 84604000 ماشين هاي هموا رکردن ياصاف کردن, برا ي کاربرروي فلز0 44,830 1,326,284,000 Rls. 46,000 $
85 1394 قطر 25051010 کشن و ماسه داراي 95 درصد وزني يا بيشتر سيليس و 6/0 درصد يا كمتر اكسيد آهن 4,359,016 1,305,786,833 Rls. 43,590 $
86 1394 قطر 73211200 وسائل خورا ک پزي, خورا ک گرم کن, باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 19,100 1,284,201,770 Rls. 43,281 $
87 1394 قطر 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 400,570 1,180,024,944 Rls. 40,058 $
88 1394 قطر 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 10,490 1,152,107,760 Rls. 38,460 $
89 1394 قطر 01042010 بز زنده ،مولد نژاد خالص 8,055 1,138,050,675 Rls. 40,207 $
90 1394 قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 58,621 1,122,303,993 Rls. 38,018 $
91 1394 قطر 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 8,395 975,806,188 Rls. 32,890 $
92 1394 قطر 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 114,645 971,871,258 Rls. 34,336 $
93 1394 قطر 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 10,457 928,811,319 Rls. 31,221 $
94 1394 قطر 03062790 ساير انواع ميگوبجز ميگو براي تكثير وپست لار وميگوي زنده يخ نزده 1,539 922,470,108 Rls. 31,446 $
95 1394 قطر 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 3,962 892,095,716 Rls. 30,507 $
96 1394 قطر 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 190,768 890,417,011 Rls. 30,392 $
97 1394 قطر 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 1,595 855,445,260 Rls. 29,497 $
98 1394 قطر 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 12 846,756,600 Rls. 28,329 $
99 1394 قطر 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 15,995 784,020,425 Rls. 27,648 $
100 1394 قطر 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 68,820 742,376,460 Rls. 24,861 $
101 1394 قطر 68029290 ساير سنگهاي آهکي غيراز رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اماکنده کاري وحکاکي نشده 22,000 741,411,000 Rls. 24,750 $
102 1394 قطر 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 87,084 734,534,974 Rls. 24,534 $
103 1394 قطر 06031990 ساير گل وغنچه گل بريده شده براي دسته گل يا براي زينت تازه غير مذكور 1,300 731,832,000 Rls. 25,074 $
104 1394 قطر 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 8,730 728,672,011 Rls. 25,304 $
105 1394 قطر 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 14,141 702,654,916 Rls. 23,978 $
106 1394 قطر 62113300 لباس هاي مردا نه ياپسرا نه, ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,421 681,794,304 Rls. 22,736 $
107 1394 قطر 87013010 ترا کتور کشاورزي،چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 5,550 679,320,000 Rls. 24,000 $
108 1394 قطر 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 20,803 679,095,000 Rls. 23,000 $
109 1394 قطر 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 42,780 678,426,400 Rls. 22,690 $
110 1394 قطر 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 15,130 671,411,655 Rls. 22,695 $
111 1394 قطر 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 6,068 649,479,016 Rls. 21,704 $
112 1394 قطر 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 3,400 648,856,000 Rls. 22,100 $
113 1394 قطر 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 14,892 640,653,433 Rls. 21,887 $
114 1394 قطر 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 3,365 630,512,100 Rls. 21,870 $
115 1394 قطر 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 5,380 611,792,080 Rls. 21,520 $
116 1394 قطر 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 20,120 602,634,240 Rls. 20,121 $
117 1394 قطر 04090000 عسل طبيعي 9,862 597,564,465 Rls. 19,960 $
118 1394 قطر 20029010 رب گوجه فرنگي 10,824 566,429,796 Rls. 19,123 $
119 1394 قطر 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 6,468 559,840,000 Rls. 19,000 $
120 1394 قطر 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,232 527,149,840 Rls. 17,625 $
121 1394 قطر 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 7,260 509,742,750 Rls. 18,108 $
122 1394 قطر 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,285 498,811,300 Rls. 16,705 $
123 1394 قطر 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 7,785 495,223,620 Rls. 16,409 $
124 1394 قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 14,515 492,180,426 Rls. 17,388 $
125 1394 قطر 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,500 456,304,500 Rls. 15,500 $
126 1394 قطر 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 1,753 453,180,000 Rls. 15,000 $
127 1394 قطر 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 27,634 432,649,622 Rls. 14,443 $
128 1394 قطر 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 3,000 407,443,500 Rls. 13,500 $
129 1394 قطر 96140000 پيپکهاي استعمال دخانيات (Smoking pipes) (شامل حقهکها (Bowls) پيپ و چوبکهاي سيگار يا سيگارت و قطعات مربوطه. 123 403,810,000 Rls. 13,498 $
130 1394 قطر 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 4,298 379,366,516 Rls. 13,065 $
131 1394 قطر 06031100 گل هاي سرخ (Rosos) 700 378,961,200 Rls. 12,600 $
132 1394 قطر 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 5,160 367,637,100 Rls. 12,900 $
133 1394 قطر 03062900 ساير قشردا را ن همچنين آرد,زبره وحبه, مناسب برا ي خورا ک ا نسان, يخ نزده, غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 800 357,888,000 Rls. 12,644 $
134 1394 قطر 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 4,180 356,499,660 Rls. 12,540 $
135 1394 قطر 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 7,720 347,894,160 Rls. 11,580 $
136 1394 قطر 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 679 332,673,804 Rls. 11,070 $
137 1394 قطر 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 2,890 331,980,000 Rls. 11,000 $
138 1394 قطر 29031200 دي کلرومتان (کلرور متيلن ) 20,000 325,717,200 Rls. 10,800 $
139 1394 قطر 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 107,057 325,313,850 Rls. 11,305 $
140 1394 قطر 01063290 سايرطوطي هاا زجمله طوطي معمولي بجز برا ي تحقيقات پزشکي و... 30 316,921,500 Rls. 10,500 $
141 1394 قطر 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 4,632 310,295,348 Rls. 10,274 $
142 1394 قطر 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 1,622 306,662,755 Rls. 10,161 $
143 1394 قطر 82029900 تيغه ا ره, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 3,000 269,640,000 Rls. 9,000 $
144 1394 قطر 74199910 ساير مصنوعات از مس ، قلمزني، صنايع دستي 146 258,411,240 Rls. 8,760 $
145 1394 قطر 74199930 ساير مصنوعات از مس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 51 244,555,200 Rls. 8,160 $
146 1394 قطر 21069085 کآدامس بدون قند 314 236,921,350 Rls. 7,850 $
147 1394 قطر 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 4,788 231,412,060 Rls. 8,140 $
148 1394 قطر 22019000 ساير آبهاي شيرين نشده , يخ و برف 50,208 228,974,344 Rls. 7,608 $
149 1394 قطر 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 655 223,537,826 Rls. 7,660 $
150 1394 قطر 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 1,986 223,508,512 Rls. 7,456 $
151 1394 قطر 12129900 مغز هسته ميوه ها وساير محصولات نباتي تازه، سرد كرده، يخ زده يا خشك كرده كه در جاي ديگري گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 3,800 207,986,954 Rls. 7,242 $
152 1394 قطر 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 60,000 202,212,000 Rls. 7,183 $
153 1394 قطر 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 2,580 193,203,300 Rls. 6,450 $
154 1394 قطر 96019020 اشياء دست ساز ازاستخوان ،صدف ،بانقاشي 30 192,879,420 Rls. 6,390 $
155 1394 قطر 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 3,218 186,668,562 Rls. 6,254 $
156 1394 قطر 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ،صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات وكارد وچنگال اشياءچوبي ،مبلمان صنايع دستي كه مشمول فصل 94نمي شود 68 185,651,694 Rls. 6,147 $
157 1394 قطر 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 3,192 184,545,936 Rls. 6,384 $
158 1394 قطر 08029000 ساير ميوه هاي سخت پوست , تازه يا خشك کرده , حتي پوست كنده ، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 3,160 180,836,253 Rls. 6,000 $
159 1394 قطر 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 2,599 177,060,360 Rls. 5,912 $
160 1394 قطر 08081000 سيب , تازه 13,310 164,914,296 Rls. 5,589 $
161 1394 قطر 68062010 رسهاي منبسط شده 43,500 164,697,870 Rls. 5,644 $
162 1394 قطر 12089090 ساير آردهاو زبره هاي دا نه و ميوه هاي روغن دا ر غيرازآرد وزيره خردل غيرمذکور در جاي ديگر 3,303 163,560,073 Rls. 5,441 $
163 1394 قطر 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 830 160,472,535 Rls. 5,357 $
164 1394 قطر 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 520 154,869,120 Rls. 5,160 $
165 1394 قطر 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 98 147,548,800 Rls. 4,900 $
166 1394 قطر 62113900 لباس هاي مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 290 140,030,560 Rls. 4,640 $
167 1394 قطر 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 1,180 134,184,880 Rls. 4,720 $
168 1394 قطر 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,000 119,880,000 Rls. 4,000 $
169 1394 قطر 84619000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي کاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذکوردرجاي ديگر 860 119,808,000 Rls. 4,000 $
170 1394 قطر 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 361 115,325,316 Rls. 3,858 $
171 1394 قطر 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 134 114,565,980 Rls. 4,020 $
172 1394 قطر 84335990 سايرماشينهابرا ي بردا شت غير مذكور درجاي ديگر 560 113,480,000 Rls. 4,000 $
173 1394 قطر 03061700 ساير انواع ميگو. 190 112,710,080 Rls. 3,760 $
174 1394 قطر 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 5,897 108,120,677 Rls. 3,689 $
175 1394 قطر 69081000 کاشي وچهارگوش, مکعب بزرگ کوچک وا شياء همانند بزرگترين ضلع كمتراز7سانتيمتر ورني زده يالعاب زده, برا ي موزا ئيک. 1,200 105,980,400 Rls. 3,600 $
176 1394 قطر 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 1,928 103,961,200 Rls. 3,470 $
177 1394 قطر 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 762 101,843,600 Rls. 3,408 $
178 1394 قطر 68101990 سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعي به شکل لوح آجروا شياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 21,160 90,699,284 Rls. 3,068 $
179 1394 قطر 55131900 سايرپارچه تاروپودباف, باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره سنتتيک, مخلوط باپنبه, غيرمذکوردرجاي ديگرسفيد شده يا نشده 800 90,422,400 Rls. 3,195 $
180 1394 قطر 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 66,000 89,144,352 Rls. 3,034 $
181 1394 قطر 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 980 88,576,320 Rls. 2,940 $
182 1394 قطر 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 425 87,722,660 Rls. 3,025 $
183 1394 قطر 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 6,328 86,555,932 Rls. 2,911 $
184 1394 قطر 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 53,920 75,373,560 Rls. 2,535 $
185 1394 قطر 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 2,267 75,322,800 Rls. 2,520 $
186 1394 قطر 94052090 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان برقي غير از نوع (LED) 163 74,516,398 Rls. 2,487 $
187 1394 قطر 58109900 گلدوزي وقلابدوزي بازمينه نمايان ا زسايرموا دنسجي,بصورت توپ, نوا ريادا را ي فرم مشخص. 82 73,689,300 Rls. 2,460 $
188 1394 قطر 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 1,012 73,611,810 Rls. 2,530 $
189 1394 قطر 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,413 72,121,570 Rls. 2,540 $
190 1394 قطر 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 3,092 70,728,577 Rls. 2,408 $
191 1394 قطر 01063910 سايرپرندگان زنده برا ي تحقيقات (پزشکي.آزمايشگاهي و سرم سازي ) 75 70,380,600 Rls. 2,460 $
192 1394 قطر 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 2,016 68,769,751 Rls. 2,419 $
193 1394 قطر 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 760 68,309,940 Rls. 2,280 $
194 1394 قطر 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 504 67,987,836 Rls. 2,268 $
195 1394 قطر 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 2,270 67,040,379 Rls. 2,270 $
196 1394 قطر 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 738 63,329,098 Rls. 2,114 $
197 1394 قطر 46021290 مصنوعات سبد وحصيربافي واشيائيكه مستقيمابه شكل معين ازموادقابل بافت ساخته شده اند ازنخل رونده به غيرازصنايع دستي كپوبافي ا 347 62,171,036 Rls. 2,150 $
198 1394 قطر 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 504 60,713,856 Rls. 2,016 $
199 1394 قطر 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 22,000 60,436,640 Rls. 2,024 $
200 1394 قطر 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 2,000 59,904,000 Rls. 2,000 $
مجموع کل
4,320,721,487,070 ريال
مجموع کل
146,508,147 دلار