آمار کل " صادرات به" کشور "كامرون" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 كامرون 27132000 قيرنفت 4,090,327 42,700,641,589 Rls. 1,414,637 $
2 1394 كامرون 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 63,000 13,216,770,000 Rls. 441,000 $
3 1394 كامرون 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 255,840 6,676,593,444 Rls. 230,256 $
4 1394 كامرون 84303900 ماشين آلات کندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل (غيرخودرو) 67,802 3,518,528,520 Rls. 122,044 $
5 1394 كامرون 27101910 روغن موتور 139,734 2,496,609,968 Rls. 86,272 $
6 1394 كامرون 84251900 قرقره هاي طناب دا ربالاکشنده وچرخهاي بالاکشنده, غيرمذکوردرجاي ديگر 20,000 1,791,600,000 Rls. 60,000 $
7 1394 كامرون 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 55,300 1,150,090,200 Rls. 38,745 $
8 1394 كامرون 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 5,500 636,900,000 Rls. 22,000 $
9 1394 كامرون 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 22,510 613,935,000 Rls. 21,000 $
10 1394 كامرون 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 9,095 343,483,464 Rls. 11,961 $
11 1394 كامرون 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 6,300 342,286,560 Rls. 11,340 $
12 1394 كامرون 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 4,782 313,431,600 Rls. 11,210 $
13 1394 كامرون 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 8,990 225,078,000 Rls. 8,050 $
14 1394 كامرون 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 3,500 203,715,000 Rls. 6,750 $
15 1394 كامرون 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 10 123,482,754 Rls. 4,122 $
16 1394 كامرون 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,200 108,651,600 Rls. 3,600 $
17 1394 كامرون 27101950 روغن صنعتي 4,802 88,109,175 Rls. 3,025 $
18 1394 كامرون 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 6,360 83,361,474 Rls. 2,862 $
19 1394 كامرون 48219000 ا نوا ع برچسب ا ز کاغذ يا مقوا, غيرا ز چاپ شده 1,310 67,219,768 Rls. 2,227 $
20 1394 كامرون 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 450 65,535,750 Rls. 2,250 $
21 1394 كامرون 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 1,205 61,816,832 Rls. 2,048 $
22 1394 كامرون 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 200 17,476,200 Rls. 600 $
23 1394 كامرون 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 146 12,552,638 Rls. 439 $
مجموع کل
74,857,869,536 ريال
مجموع کل
2,506,438 دلار
[1]