آمار کل " صادرات به" کشور "كرواسي" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 كرواسي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 176,990 8,935,905,824 Rls. 298,710 $
2 1394 كرواسي 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 2,859 3,526,762,400 Rls. 117,810 $
3 1394 كرواسي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 8,000 2,131,364,700 Rls. 71,100 $
4 1394 كرواسي 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 20,200 914,544,900 Rls. 30,300 $
5 1394 كرواسي 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 15,000 589,134,000 Rls. 19,500 $
مجموع کل
16,097,711,824 ريال
مجموع کل
537,420 دلار
[1]