آمار کل " صادرات به" کشور "كوبا" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 كوبا 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 43,524 20,967,276,417 Rls. 696,813 $
2 1394 كوبا 39171000 رودهکهاي مصنوعي ( پوشش سوسيس) از پروتئين سفتکشده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 56,210 12,812,867,800 Rls. 449,332 $
3 1394 كوبا 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 19,909 7,696,355,365 Rls. 256,091 $
4 1394 كوبا 84379000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پاك كردن ،جوركردن ،درجه بندي ،عمل اوردن ياآسياب کردن, غلات ،دانه هاياسبزيجات غلافدار خشك كرده 6,391 1,457,096,872 Rls. 51,128 $
5 1394 كوبا 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,982 1,162,053,152 Rls. 38,792 $
6 1394 كوبا 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 2,100 377,710,200 Rls. 12,603 $
مجموع کل
44,473,359,806 ريال
مجموع کل
1,504,759 دلار
[1]