آمار کل " صادرات به" کشور "كويت" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 كويت 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 12,061,907 1,785,540,142,809 Rls. 59,933,289 $
2 1394 كويت 01041010 گوسفند مولد نژاد خالص 6,870,073 984,976,035,125 Rls. 34,278,936 $
3 1394 كويت 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 676,386,000 757,148,036,036 Rls. 25,526,733 $
4 1394 كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 474,439,320 540,054,408,863 Rls. 18,278,688 $
5 1394 كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 37,168,775 413,927,000,921 Rls. 14,623,406 $
6 1394 كويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 468,470 222,707,069,445 Rls. 7,491,023 $
7 1394 كويت 25202000 ک گچ 153,645,998 159,419,108,286 Rls. 5,348,548 $
8 1394 كويت 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 560,374 145,266,411,982 Rls. 4,908,568 $
9 1394 كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 60,255 105,509,106,817 Rls. 3,529,515 $
10 1394 كويت 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 492,526 87,496,480,397 Rls. 2,955,178 $
11 1394 كويت 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 323,510 80,337,198,760 Rls. 2,670,920 $
12 1394 كويت 07031000 پيازوموسير 6,288,211 76,216,158,070 Rls. 2,572,320 $
13 1394 كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 330,059 75,404,065,030 Rls. 2,614,071 $
14 1394 كويت 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 702,070 70,248,753,123 Rls. 2,353,756 $
15 1394 كويت 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 190,795,214 67,638,220,065 Rls. 2,326,697 $
16 1394 كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 171,960 60,728,391,374 Rls. 2,031,375 $
17 1394 كويت 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 875,130 59,344,019,014 Rls. 2,095,780 $
18 1394 كويت 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 906,168 57,798,409,147 Rls. 1,918,702 $
19 1394 كويت 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 17,230,061 55,669,770,843 Rls. 2,342,811 $
20 1394 كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 5,062,062 51,970,403,051 Rls. 1,740,963 $
21 1394 كويت 08071100 هندوا نه , تازه 6,969,199 48,303,513,961 Rls. 1,622,002 $
22 1394 كويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 750,935 45,389,749,027 Rls. 1,536,860 $
23 1394 كويت 25221000 آهک زنده 23,864,769 44,265,538,418 Rls. 1,486,275 $
24 1394 كويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 615,765 43,073,964,462 Rls. 1,488,479 $
25 1394 كويت 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 39,000,516 41,556,190,086 Rls. 1,384,518 $
26 1394 كويت 25070010 کائولن 30,111,303 36,905,564,453 Rls. 1,263,815 $
27 1394 كويت 08081000 سيب , تازه 1,539,489 25,326,643,608 Rls. 844,841 $
28 1394 كويت 20029010 رب گوجه فرنگي 557,988 25,114,612,758 Rls. 844,495 $
29 1394 كويت 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 8,646 22,867,734,999 Rls. 763,297 $
30 1394 كويت 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 2,070,639 22,768,141,114 Rls. 757,768 $
31 1394 كويت 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 28,671,616 22,554,066,454 Rls. 756,196 $
32 1394 كويت 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 375 21,820,327,843 Rls. 738,090 $
33 1394 كويت 07039000 تره فرنگي وسايرسبزيجات سيرگونه 1,928,406 21,679,175,245 Rls. 727,005 $
34 1394 كويت 03061700 ساير انواع ميگو. 175,330 21,581,463,724 Rls. 732,439 $
35 1394 كويت 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,100,921 21,482,479,451 Rls. 730,980 $
36 1394 كويت 25239010 ک کسيمان كوره بلند هيدروليك حتي رنگ شده حتي پودرنشده 18,500,000 19,402,337,500 Rls. 647,500 $
37 1394 كويت 04071118 تخمکمرغ نطفهکدار جوجه يكروزه گوشتي 51,460 17,675,654,556 Rls. 596,086 $
38 1394 كويت 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 210,593 16,276,948,952 Rls. 541,703 $
39 1394 كويت 04071113 تخمکمرغ نطفهکدار اجداد گوشتي 38,180 15,118,203,600 Rls. 533,431 $
40 1394 كويت 01063290 سايرطوطي هاا زجمله طوطي معمولي بجز برا ي تحقيقات پزشکي و... 1,730 13,885,675,050 Rls. 473,734 $
41 1394 كويت 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 7,872 12,778,711,392 Rls. 423,457 $
42 1394 كويت 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 3,940,379 11,898,380,977 Rls. 401,642 $
43 1394 كويت 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 21,907 11,569,905,833 Rls. 384,469 $
44 1394 كويت 01042090 بززنده به غير از مولد نژاد خالص 89,825 9,846,703,004 Rls. 330,862 $
45 1394 كويت 74071000 ميله وپروفيل ا زمس تصفيه شده. 44,328 9,642,700,912 Rls. 323,594 $
46 1394 كويت 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 133,687 9,641,299,628 Rls. 330,400 $
47 1394 كويت 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 200,039 9,368,342,456 Rls. 315,452 $
48 1394 كويت 03025900 ساير ماهي ها بجز ماهي كاد، هادداك، آلاسكاپولاك، بلووايتينگ باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 133,040 9,143,677,484 Rls. 305,425 $
49 1394 كويت 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 491 8,981,201,310 Rls. 299,632 $
50 1394 كويت 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 919,583 8,975,973,650 Rls. 303,162 $
51 1394 كويت 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 311,311 8,874,966,566 Rls. 294,661 $
52 1394 كويت 03023900 ساير ماهي هاي تن , تازه يا سرد کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 71,644 8,548,657,362 Rls. 293,277 $
53 1394 كويت 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 11,460 8,360,712,070 Rls. 286,510 $
54 1394 كويت 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 7,933,516 8,350,610,574 Rls. 277,665 $
55 1394 كويت 85269190 ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 1,000 8,299,225,000 Rls. 275,000 $
56 1394 كويت 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 143,464 8,181,559,131 Rls. 282,564 $
57 1394 كويت 03062790 ساير انواع ميگوبجز ميگو براي تكثير وپست لار وميگوي زنده يخ نزده 49,321 8,100,415,832 Rls. 276,203 $
58 1394 كويت 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 29,227 8,056,108,347 Rls. 274,032 $
59 1394 كويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 633,036 7,894,302,437 Rls. 266,326 $
60 1394 كويت 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 141,572 7,381,971,469 Rls. 250,075 $
61 1394 كويت 04090000 عسل طبيعي 57,985 7,326,537,845 Rls. 245,205 $
62 1394 كويت 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 90,100 7,271,340,300 Rls. 243,270 $
63 1394 كويت 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,268,609 7,225,239,252 Rls. 248,077 $
64 1394 كويت 72221900 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بامقطع غيردا يره. 395,940 7,077,840,804 Rls. 237,564 $
65 1394 كويت 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 17,377 6,534,664,477 Rls. 223,932 $
66 1394 كويت 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 427,490 6,531,007,120 Rls. 218,020 $
67 1394 كويت 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 183,986 6,431,645,917 Rls. 222,771 $
68 1394 كويت 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 83 6,255,935,004 Rls. 217,765 $
69 1394 كويت 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 249,760 6,212,334,540 Rls. 210,360 $
70 1394 كويت 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 138,078 6,188,362,628 Rls. 207,118 $
71 1394 كويت 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 66,600 6,066,603,140 Rls. 204,050 $
72 1394 كويت 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 73,771 5,808,970,850 Rls. 194,264 $
73 1394 كويت 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 111,105 5,728,748,765 Rls. 192,231 $
74 1394 كويت 07101000 سيبکزميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 455,412 5,458,727,605 Rls. 182,363 $
75 1394 كويت 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 60,071 5,415,667,471 Rls. 182,549 $
76 1394 كويت 01042010 بز زنده ،مولد نژاد خالص 66,996 5,190,754,488 Rls. 182,127 $
77 1394 كويت 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 56,940 4,883,719,813 Rls. 165,745 $
78 1394 كويت 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 63,052 4,580,794,440 Rls. 152,379 $
79 1394 كويت 12149000 ساير محصولات علوفه ا ي , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند حتي به هم فشرده به شكل حبه 186,869 4,424,720,474 Rls. 148,460 $
80 1394 كويت 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 137,119 4,389,987,910 Rls. 150,771 $
81 1394 كويت 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 53,150 3,901,935,069 Rls. 130,426 $
82 1394 كويت 28362000 کربنات دي سديم 499,000 3,877,332,160 Rls. 129,740 $
83 1394 كويت 03033200 حلوا ماهيان (plaice) ,يخ زده باسثناي جگر ماهي تخم و مني آن 16,544 3,868,367,200 Rls. 132,352 $
84 1394 كويت 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 48,873 3,711,278,186 Rls. 124,238 $
85 1394 كويت 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 36,718 3,710,236,762 Rls. 123,536 $
86 1394 كويت 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 268,174 3,631,421,609 Rls. 122,348 $
87 1394 كويت 87149200 طوقه و پره چرخ برا ي چرخهاي پائي 63,350 3,498,366,186 Rls. 116,944 $
88 1394 كويت 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 7,890 3,454,148,668 Rls. 116,806 $
89 1394 كويت 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 3,290,854 3,434,038,324 Rls. 115,178 $
90 1394 كويت 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 34,280 3,383,367,635 Rls. 112,808 $
91 1394 كويت 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 94,602 3,285,270,386 Rls. 113,522 $
92 1394 كويت 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 29,980 3,138,330,844 Rls. 105,703 $
93 1394 كويت 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 34,741 3,136,199,559 Rls. 104,223 $
94 1394 كويت 03022900 ساير ماهيهاي پهن , تازه يا سردکرده بجز جگر وتخم ماهي باستثناي توربوت، حلوا ماهيان، کفشک ماهيان 27,190 3,092,898,383 Rls. 103,616 $
95 1394 كويت 02072790 ساير قطعات واحشاء يخ زده بوقلمون به غير ا ز خميرآن 20,000 3,006,543,017 Rls. 99,792 $
96 1394 كويت 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 26,613 2,903,965,253 Rls. 96,898 $
97 1394 كويت 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 28,072 2,861,786,004 Rls. 98,252 $
98 1394 كويت 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 31,578 2,827,811,910 Rls. 94,402 $
99 1394 كويت 25223000 آهک هيدروليک 788,718 2,786,138,247 Rls. 94,645 $
100 1394 كويت 01061300 شترها و ساير گونهکهاي شتر (Camelidae) 65,200 2,756,460,276 Rls. 93,799 $
101 1394 كويت 70193910 پشم شيشه 76,933 2,709,614,192 Rls. 92,319 $
102 1394 كويت 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 48,340 2,687,333,306 Rls. 93,120 $
103 1394 كويت 08109020 زرشك تازه 13,421 2,594,172,321 Rls. 86,304 $
104 1394 كويت 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 64,288 2,563,813,978 Rls. 85,011 $
105 1394 كويت 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 28,650 2,536,539,400 Rls. 85,540 $
106 1394 كويت 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 8,492 2,534,341,479 Rls. 85,119 $
107 1394 كويت 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 91,185 2,464,956,340 Rls. 85,786 $
108 1394 كويت 08105000 کيوي، تازه 157,975 2,394,589,371 Rls. 80,808 $
109 1394 كويت 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 54,924 2,385,349,538 Rls. 80,069 $
110 1394 كويت 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 1,619,217 2,345,808,037 Rls. 78,376 $
111 1394 كويت 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 41,860 2,322,353,714 Rls. 77,282 $
112 1394 كويت 57024900 کف پوش هاي مخملي باف ا زسايرموا دنسجي,آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر 6,735 2,314,610,252 Rls. 77,267 $
113 1394 كويت 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 25,132 2,249,372,495 Rls. 75,399 $
114 1394 كويت 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 162,287 2,218,141,749 Rls. 95,209 $
115 1394 كويت 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 33,330 2,085,585,012 Rls. 69,269 $
116 1394 كويت 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 29,330 2,000,567,531 Rls. 67,091 $
117 1394 كويت 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر ,برا ي حمل و نقل کالا 32,390 1,995,687,000 Rls. 69,000 $
118 1394 كويت 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 21,300 1,929,907,800 Rls. 63,900 $
119 1394 كويت 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 31,942 1,894,853,080 Rls. 63,884 $
120 1394 كويت 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 580 1,893,715,200 Rls. 63,227 $
121 1394 كويت 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 8,505 1,884,228,072 Rls. 51,189 $
122 1394 كويت 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 33,211 1,844,409,962 Rls. 61,430 $
123 1394 كويت 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 23,701 1,775,022,368 Rls. 59,257 $
124 1394 كويت 08091000 زردآلو ,تازه 49,634 1,707,307,091 Rls. 58,243 $
125 1394 كويت 08061000 ا نگور تازه 69,688 1,670,056,708 Rls. 55,749 $
126 1394 كويت 68062010 رسهاي منبسط شده 425,012 1,652,675,064 Rls. 55,252 $
127 1394 كويت 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 609 1,625,802,007 Rls. 54,287 $
128 1394 كويت 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي وقطعات مربوطه 22,776 1,622,796,106 Rls. 53,776 $
129 1394 كويت 46021220 ---سبدبافي وحصير بافي 45,610 1,605,036,255 Rls. 53,864 $
130 1394 كويت 87088019 ---- كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 22,790 1,599,993,472 Rls. 53,008 $
131 1394 كويت 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 80,202 1,572,626,500 Rls. 52,498 $
132 1394 كويت 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 213,478 1,546,006,284 Rls. 53,296 $
133 1394 كويت 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 11,625 1,497,627,432 Rls. 51,625 $
134 1394 كويت 07115900 دنبلان زميني و سايرقارچها محفوظ شده بصورت موقت... بجزنوع آگاري کوس 25,197 1,464,473,052 Rls. 48,507 $
135 1394 كويت 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 11,620 1,401,355,280 Rls. 46,480 $
136 1394 كويت 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 42,086 1,400,004,234 Rls. 46,390 $
137 1394 كويت 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 63,360 1,392,359,760 Rls. 47,482 $
138 1394 كويت 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 24,000 1,367,952,000 Rls. 48,000 $
139 1394 كويت 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 26,834 1,346,963,440 Rls. 45,268 $
140 1394 كويت 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 99,874 1,331,557,693 Rls. 44,760 $
141 1394 كويت 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 27,403 1,320,579,428 Rls. 43,906 $
142 1394 كويت 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 32,209 1,295,870,333 Rls. 43,257 $
143 1394 كويت 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 20,960 1,290,485,720 Rls. 44,840 $
144 1394 كويت 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 69,000 1,287,404,300 Rls. 44,752 $
145 1394 كويت 25061010 شن وماسه (به غيرا زطبيعي)دا را ي 95 درصدوزني يا بيشتر سيليس و6%درصد ياکمتر ا کسيدآهن 1,200,910 1,268,949,383 Rls. 42,031 $
146 1394 كويت 09092110 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي خرده فروشي 2,444 1,258,811,390 Rls. 43,999 $
147 1394 كويت 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 4,552 1,229,654,186 Rls. 40,986 $
148 1394 كويت 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 14,990 1,215,433,520 Rls. 41,889 $
149 1394 كويت 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 13,760 1,206,820,800 Rls. 41,280 $
150 1394 كويت 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 28,741 1,198,733,152 Rls. 39,962 $
151 1394 كويت 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 32,310 1,188,894,915 Rls. 42,003 $
152 1394 كويت 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 17,222 1,140,913,568 Rls. 37,889 $
153 1394 كويت 84524010 مبل ،پايه وسرپوش براي چرخهاي دوزندگي 6,761 1,138,285,500 Rls. 38,500 $
154 1394 كويت 08109010 انار تازه 52,543 1,103,933,353 Rls. 36,640 $
155 1394 كويت 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 16,002 1,096,312,150 Rls. 36,642 $
156 1394 كويت 09093290 تخم زيره سبزخرد شده وسابيده شده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 12,420 1,052,855,820 Rls. 37,197 $
157 1394 كويت 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 4,985 1,048,658,001 Rls. 35,299 $
158 1394 كويت 29051610 دوا تيل هگزا نول 28,800 1,035,210,240 Rls. 34,562 $
159 1394 كويت 33051000 شامپوها 13,600 1,021,867,000 Rls. 34,000 $
160 1394 كويت 25174100 دا نه دا نه ها (granules) ,و پودر سنگ مرمر 968,561 1,020,828,348 Rls. 33,898 $
161 1394 كويت 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 16,899 1,019,887,176 Rls. 33,789 $
162 1394 كويت 73201090 سايرفنرتيغه ا ي وتيغه برا ي آن ا زا هن يافولادغيرا زفنرصفحه اي نگهدا رنده ريل نوا رکاست ويدئو 23,895 1,002,586,410 Rls. 33,453 $
163 1394 كويت 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 12,960 996,039,000 Rls. 33,000 $
164 1394 كويت 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 15,000 988,680,000 Rls. 33,000 $
165 1394 كويت 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 9,231 973,405,552 Rls. 32,309 $
166 1394 كويت 23099010 خوراك اماده ابزيان 21,640 966,991,211 Rls. 32,027 $
167 1394 كويت 01063990 سايرحيوانات زنده از نوع پرندگان بجز براي تحقيقات غيراز رديفهاي 010631لغايت 01063390 312 961,377,050 Rls. 31,850 $
168 1394 كويت 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 6,440 957,595,800 Rls. 32,200 $
169 1394 كويت 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 12,278 950,841,092 Rls. 31,957 $
170 1394 كويت 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 12,263 924,644,781 Rls. 30,659 $
171 1394 كويت 25171090 سايرسنگهاي خردشده بجزدولوميت از انواع برا ي بتن ريزي سنگ ريزي راهها ساير بالاست ها 851,587 899,603,936 Rls. 29,804 $
172 1394 كويت 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 244,424 885,180,249 Rls. 29,331 $
173 1394 كويت 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 20,792 871,959,248 Rls. 29,108 $
174 1394 كويت 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 6,700 863,551,600 Rls. 29,152 $
175 1394 كويت 04100090 سايرمحصولات خورا کي که منشا حيوا ني دا رد و در جاي ديگر نعرفه گفته نشده باشد 9,600 860,832,000 Rls. 28,800 $
176 1394 كويت 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 15,855 817,391,790 Rls. 28,878 $
177 1394 كويت 61119000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, کشباف ياقلاب, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,729 776,856,990 Rls. 25,937 $
178 1394 كويت 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 1,838 763,396,984 Rls. 25,732 $
179 1394 كويت 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 5,453 757,071,729 Rls. 25,619 $
180 1394 كويت 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 17,530 744,594,540 Rls. 25,220 $
181 1394 كويت 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 63,754 743,877,300 Rls. 25,280 $
182 1394 كويت 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 11,260 741,336,624 Rls. 24,752 $
183 1394 كويت 84659400 ماشين هاي خم کردن ياجفت وجورکردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچو ،مواد پلاستيكي سخت وغيره 8,460 739,973,112 Rls. 24,702 $
184 1394 كويت 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 3,385 728,035,418 Rls. 24,522 $
185 1394 كويت 03032900 خانواده ماهي ازاد، (باستثناي ماهي ازاد اقيانوس ارام ، اطلس ودانوب ) يخ زده به استثناي جگر ، تخم ومني ماهي 6,600 717,964,228 Rls. 24,748 $
186 1394 كويت 34012010 صابون مايع 26,509 714,777,013 Rls. 23,857 $
187 1394 كويت 85369030 ترمينال ريلي 2,634 702,488,035 Rls. 23,699 $
188 1394 كويت 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 3,000 697,656,000 Rls. 24,000 $
189 1394 كويت 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 216,040 684,445,248 Rls. 23,063 $
190 1394 كويت 87163990 سايرتريلرهاونيمه تريلرهابرا ي حمل ونقل کالا ،غير مذكور درجاي ديگر 10,866 677,880,000 Rls. 22,500 $
191 1394 كويت 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 5,576 656,324,124 Rls. 22,790 $
192 1394 كويت 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 757 652,612,950 Rls. 22,853 $
193 1394 كويت 85176930 درب باز کن غير تصويري 2,028 636,148,984 Rls. 21,076 $
194 1394 كويت 19053200 ويفل ها و ويفرها 11,453 621,762,225 Rls. 20,615 $
195 1394 كويت 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 59,131 612,969,806 Rls. 21,083 $
196 1394 كويت 25111090 کسولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب نشده 199,798 598,670,735 Rls. 19,979 $
197 1394 كويت 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 12,440 598,646,799 Rls. 20,581 $
198 1394 كويت 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 16,425 584,355,963 Rls. 19,577 $
199 1394 كويت 70169090 بلوک برا ي فرش کردن لوح آجرچهارگوش کاشي وهمانند ازشيشه فشرده ياقالبي شيشه هاي رنگين جفت وجورشده منقوش ،شيشه متخلخل 160,904 578,351,832 Rls. 19,308 $
200 1394 كويت 69049000 آجرمجوف, آجرسقف پوش و ا شياء همانندا زسرا ميک. 96,970 564,889,038 Rls. 19,394 $
مجموع کل
6,905,697,816,631 ريال
مجموع کل
234,921,527 دلار