آمار کل " صادرات به" کشور "لبنان" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 324,868 744,976,768,905 Rls. 24,932,183 $
2 1394 لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,190,390 577,537,882,695 Rls. 19,537,702 $
3 1394 لبنان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 955,404 258,622,591,330 Rls. 8,738,502 $
4 1394 لبنان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 98,782 220,358,433,933 Rls. 7,353,594 $
5 1394 لبنان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 488,680 134,505,023,320 Rls. 4,470,424 $
6 1394 لبنان 03061700 ساير انواع ميگو. 409,944 54,377,912,310 Rls. 1,818,321 $
7 1394 لبنان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 283,837 50,419,932,653 Rls. 1,702,521 $
8 1394 لبنان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 426,000 44,321,574,500 Rls. 1,490,471 $
9 1394 لبنان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 159,700 41,340,588,250 Rls. 1,432,018 $
10 1394 لبنان 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 624,800 33,888,769,344 Rls. 1,124,640 $
11 1394 لبنان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 487,220 29,322,998,264 Rls. 993,485 $
12 1394 لبنان 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 365,467 28,159,631,233 Rls. 946,982 $
13 1394 لبنان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 618,750 26,176,954,125 Rls. 932,062 $
14 1394 لبنان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 60,104 23,841,264,198 Rls. 803,656 $
15 1394 لبنان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 389,984 14,771,492,682 Rls. 495,123 $
16 1394 لبنان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 218,490 11,756,678,576 Rls. 410,352 $
17 1394 لبنان 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 6,000 10,749,600,000 Rls. 360,000 $
18 1394 لبنان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 4,340 10,015,058,835 Rls. 341,801 $
19 1394 لبنان 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 6,511 9,506,640,720 Rls. 390,660 $
20 1394 لبنان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 1,838,605 8,998,896,123 Rls. 301,088 $
21 1394 لبنان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 110,240 6,283,459,520 Rls. 220,480 $
22 1394 لبنان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 52,061 6,210,154,736 Rls. 208,638 $
23 1394 لبنان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 98,550 5,891,319,000 Rls. 197,100 $
24 1394 لبنان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 31,136 5,858,936,736 Rls. 195,652 $
25 1394 لبنان 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 44,356 5,814,760,360 Rls. 200,651 $
26 1394 لبنان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 19,313 5,806,121,499 Rls. 194,309 $
27 1394 لبنان 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 37,412 4,930,604,298 Rls. 167,103 $
28 1394 لبنان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 29,020 4,736,144,490 Rls. 159,610 $
29 1394 لبنان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 3,018 4,667,324,796 Rls. 156,113 $
30 1394 لبنان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,203 4,629,830,382 Rls. 154,004 $
31 1394 لبنان 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 39,330 4,129,749,050 Rls. 137,658 $
32 1394 لبنان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 278,301 3,228,944,956 Rls. 107,827 $
33 1394 لبنان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 6,435 3,159,070,784 Rls. 105,999 $
34 1394 لبنان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 46,156 2,827,075,538 Rls. 93,952 $
35 1394 لبنان 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 1,000 2,649,510,000 Rls. 90,000 $
36 1394 لبنان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 8,995 2,590,975,274 Rls. 87,832 $
37 1394 لبنان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 1,650 2,516,416,000 Rls. 89,393 $
38 1394 لبنان 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 21,400 2,418,799,200 Rls. 85,455 $
39 1394 لبنان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 44,145 2,391,156,508 Rls. 79,154 $
40 1394 لبنان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 42,420 2,370,228,000 Rls. 81,690 $
41 1394 لبنان 23099020 افزودني هاي خوراك ابزيان 76,200 2,267,240,800 Rls. 76,200 $
42 1394 لبنان 84619000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي کاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذکوردرجاي ديگر 19,000 1,877,999,100 Rls. 66,461 $
43 1394 لبنان 16041900 فرآورده ها و کنسروهاي ماهيها(باستثناي قيمه شده ) که در جاي ديگري مذکور نباشند 12,317 1,840,775,650 Rls. 61,585 $
44 1394 لبنان 39241010 ظروف ملامين 11,341 1,698,953,300 Rls. 56,697 $
45 1394 لبنان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 71,015 1,643,907,762 Rls. 55,710 $
46 1394 لبنان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 14,250 1,624,443,000 Rls. 57,000 $
47 1394 لبنان 40121200 لاستيک رويي روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در ا توبوس يا ا تومبيل باري 1,840 1,577,873,288 Rls. 52,244 $
48 1394 لبنان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 1,210 1,558,144,000 Rls. 52,000 $
49 1394 لبنان 84811010 رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 15,245 1,548,164,595 Rls. 52,315 $
50 1394 لبنان 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 21,240 1,474,304,508 Rls. 48,852 $
51 1394 لبنان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 36,240 1,419,798,705 Rls. 47,112 $
52 1394 لبنان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 23,744 1,375,984,924 Rls. 45,932 $
53 1394 لبنان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 9,589 1,192,880,072 Rls. 40,288 $
54 1394 لبنان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 13,914 1,188,659,424 Rls. 41,714 $
55 1394 لبنان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 178,230 1,152,742,652 Rls. 39,443 $
56 1394 لبنان 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 4,340 1,010,861,640 Rls. 33,480 $
57 1394 لبنان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 41,000 973,294,000 Rls. 33,251 $
58 1394 لبنان 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 7,000 943,645,500 Rls. 31,500 $
59 1394 لبنان 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 2,600 934,502,400 Rls. 31,201 $
60 1394 لبنان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 89,660 929,365,430 Rls. 31,752 $
61 1394 لبنان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 12,502 923,991,565 Rls. 31,255 $
62 1394 لبنان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 27,936 875,972,740 Rls. 29,332 $
63 1394 لبنان 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 1,393 844,246,480 Rls. 27,970 $
64 1394 لبنان 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 11,576 821,836,275 Rls. 28,962 $
65 1394 لبنان 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 4,950 801,860,091 Rls. 26,583 $
66 1394 لبنان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 7,070 793,065,000 Rls. 26,250 $
67 1394 لبنان 48189010 كاغذ تيشو كارير (CarrierTissue) براي مصرف در واحدهاي توليدي 12,700 766,038,600 Rls. 25,400 $
68 1394 لبنان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 41,384 735,644,802 Rls. 24,830 $
69 1394 لبنان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 7,460 675,450,780 Rls. 22,380 $
70 1394 لبنان 90189061 ----دستگاه تلمبه هاي ساكشن پزشكي از جمله تلمبه ساكشن دستي (hemovac) 70 662,211,200 Rls. 22,400 $
71 1394 لبنان 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 4,906 655,863,645 Rls. 22,485 $
72 1394 لبنان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 23,340 619,859,034 Rls. 21,006 $
73 1394 لبنان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 40,542 608,876,488 Rls. 20,336 $
74 1394 لبنان 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 11,000 597,009,000 Rls. 21,000 $
75 1394 لبنان 39269091 کپسول خالي ژلاتيني 537 591,960,096 Rls. 19,656 $
76 1394 لبنان 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 1,100 589,958,608 Rls. 20,752 $
77 1394 لبنان 82082000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کارکردن روي چوب. 1,020 528,381,600 Rls. 17,767 $
78 1394 لبنان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,981 524,838,744 Rls. 17,878 $
79 1394 لبنان 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 12,000 521,057,700 Rls. 17,265 $
80 1394 لبنان 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,160 490,077,575 Rls. 16,355 $
81 1394 لبنان 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 3,018 448,761,510 Rls. 15,090 $
82 1394 لبنان 84524010 مبل ،پايه وسرپوش براي چرخهاي دوزندگي 3,355 426,801,760 Rls. 14,140 $
83 1394 لبنان 57021030 گليم يك رو پشمي سيرجان (فرش نيم بافت شير پكي پيچ) 240 422,416,605 Rls. 14,097 $
84 1394 لبنان 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 150 418,645,454 Rls. 14,726 $
85 1394 لبنان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 10,000 389,701,000 Rls. 13,000 $
86 1394 لبنان 70193910 پشم شيشه 5,160 386,380,800 Rls. 12,900 $
87 1394 لبنان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 5,875 379,783,400 Rls. 12,850 $
88 1394 لبنان 27101910 روغن موتور 23,469 370,242,109 Rls. 12,595 $
89 1394 لبنان 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 3,228 367,922,090 Rls. 12,910 $
90 1394 لبنان 96100090 سنگ لوح وتابلوبراي نوشتن يارسامي ،بجزوايت برد الکترونيکي قابل ا تصال به کامپيوترياچاپگر 6,227 365,649,440 Rls. 12,454 $
91 1394 لبنان 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 7 365,588,125 Rls. 12,250 $
92 1394 لبنان 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 3,143 358,232,430 Rls. 12,570 $
93 1394 لبنان 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 800 345,070,080 Rls. 11,521 $
94 1394 لبنان 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 4,000 341,148,000 Rls. 12,000 $
95 1394 لبنان 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,200 340,568,697 Rls. 11,361 $
96 1394 لبنان 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 2,800 338,027,200 Rls. 11,200 $
97 1394 لبنان 19022000 خميرهاي غذا ئي پرشده ( حتي پخته شده يا ا ماده شده به نحو ي ديگر) 3,000 330,203,202 Rls. 11,382 $
98 1394 لبنان 90182000 دستگاههاي ا شعه ماورا ء بنفش يامادون قرمز 375 301,585,000 Rls. 10,000 $
99 1394 لبنان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 44,383 296,134,552 Rls. 10,462 $
100 1394 لبنان 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 5,168 294,128,640 Rls. 9,820 $
101 1394 لبنان 85176920 درب باز کن تصويري ( Video door phone ) 500 290,030,149 Rls. 9,610 $
102 1394 لبنان 57021040 گليم دورو پشمي 307 288,421,417 Rls. 9,626 $
103 1394 لبنان 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 1,443 285,423,957 Rls. 10,084 $
104 1394 لبنان 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 1,728 258,802,560 Rls. 8,641 $
105 1394 لبنان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 11,265 254,982,371 Rls. 8,449 $
106 1394 لبنان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 2,538 250,911,456 Rls. 8,376 $
107 1394 لبنان 94017100 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه شده 380 229,611,200 Rls. 7,600 $
108 1394 لبنان 84729030 ماشين پرفرا ژ 230 226,380,000 Rls. 7,500 $
109 1394 لبنان 84138200 بالابرهاي آبگونها 2,439 221,100,024 Rls. 7,539 $
110 1394 لبنان 08109020 زرشك تازه 750 203,276,250 Rls. 6,750 $
111 1394 لبنان 95062900 اسکي آبي، تخته اسکي روي آب وساير ادوا ت براي ورزشهاي آبي(غيرا زتخته شناورشرا عي) 400 193,356,800 Rls. 6,400 $
112 1394 لبنان 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 22,000 156,035,000 Rls. 5,500 $
113 1394 لبنان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 260 152,181,560 Rls. 5,080 $
114 1394 لبنان 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 2,088 151,238,016 Rls. 5,011 $
115 1394 لبنان 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 500 149,785,000 Rls. 5,000 $
116 1394 لبنان 72286000 ميله هاا زفولادممزوج که درجاي ديگرذکرنشده. 3,150 148,368,402 Rls. 4,914 $
117 1394 لبنان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 350 136,603,920 Rls. 4,560 $
118 1394 لبنان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,497 131,818,320 Rls. 4,482 $
119 1394 لبنان 62111100 لباس شنا,مردا نه ياپسرا نه. 270 130,515,840 Rls. 4,320 $
120 1394 لبنان 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 1,600 125,818,200 Rls. 4,200 $
121 1394 لبنان 39032000 کوپليمرهاي اسيتون ا کريلونيتريل - (SAN) به ا شکال ا بتدا ئي 2,500 123,209,028 Rls. 4,113 $
122 1394 لبنان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 476 121,052,988 Rls. 4,277 $
123 1394 لبنان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 287 120,544,538 Rls. 4,195 $
124 1394 لبنان 04090000 عسل طبيعي 740 120,162,000 Rls. 4,200 $
125 1394 لبنان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 2,225 113,604,038 Rls. 3,782 $
126 1394 لبنان 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 1,800 107,845,200 Rls. 3,600 $
127 1394 لبنان 84659400 ماشين هاي خم کردن ياجفت وجورکردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچو ،مواد پلاستيكي سخت وغيره 1,000 102,760,000 Rls. 3,500 $
128 1394 لبنان 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 800 91,196,800 Rls. 3,200 $
129 1394 لبنان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,900 89,548,368 Rls. 2,964 $
130 1394 لبنان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 672 88,422,048 Rls. 2,938 $
131 1394 لبنان 34012010 صابون مايع 3,060 81,075,006 Rls. 2,754 $
132 1394 لبنان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 800 70,464,000 Rls. 2,400 $
133 1394 لبنان 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 30 66,456,360 Rls. 2,202 $
134 1394 لبنان 95066210 توپ فوتبال , بسکتبال , وا ليبال, هندبال 290 61,330,360 Rls. 2,030 $
135 1394 لبنان 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 400 60,192,000 Rls. 2,000 $
136 1394 لبنان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 602 59,537,499 Rls. 2,103 $
137 1394 لبنان 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 64 54,589,550 Rls. 1,915 $
138 1394 لبنان 94059200 ا جرا ءوقطعات ا زپلاستيک, برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکنها 2,900 48,912,660 Rls. 1,620 $
139 1394 لبنان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 2,160 48,130,200 Rls. 1,620 $
140 1394 لبنان 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 732 38,295,750 Rls. 1,278 $
141 1394 لبنان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 610 31,995,936 Rls. 1,062 $
142 1394 لبنان 71179000 ساير زيور الات بدلي غير از انواع فلزات معمولي حتي ابكاري شده با فلزات گرانبها 33 31,666,950 Rls. 1,050 $
143 1394 لبنان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 240 28,047,240 Rls. 936 $
144 1394 لبنان 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 167 27,554,748 Rls. 920 $
145 1394 لبنان 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 1,300 25,934,090 Rls. 910 $
146 1394 لبنان 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 2,600 23,968,000 Rls. 800 $
147 1394 لبنان 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 15 21,791,475 Rls. 765 $
148 1394 لبنان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 203 18,243,204 Rls. 609 $
149 1394 لبنان 33051000 شامپوها 128 17,944,110 Rls. 630 $
150 1394 لبنان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 146 15,328,485 Rls. 512 $
151 1394 لبنان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 700 15,022,812 Rls. 588 $
152 1394 لبنان 69139010 مجسمه وساير اشياءتزئيني (به استثناي چيني )ازسراميك صنايع دستي 400 14,378,880 Rls. 480 $
153 1394 لبنان 94042100 تشک ا زکائوچوي ا سفنجي يا از مواد پلاستيکي اسفنجي، با يا بدون روپوش 80 14,378,880 Rls. 480 $
154 1394 لبنان 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 220 12,953,160 Rls. 440 $
155 1394 لبنان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 7 12,705,424 Rls. 446 $
156 1394 لبنان 94031000 مبلهاي فلزي ا زا نواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرارميگيرند 193 11,143,632 Rls. 372 $
157 1394 لبنان 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 549 10,209,005 Rls. 341 $
158 1394 لبنان 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 49 9,329,718 Rls. 327 $
159 1394 لبنان 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 34 9,184,373 Rls. 322 $
160 1394 لبنان 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 46 8,911,067 Rls. 313 $
161 1394 لبنان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 80 8,151,840 Rls. 288 $
162 1394 لبنان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 156 7,938,340 Rls. 265 $
163 1394 لبنان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 168 7,120,764 Rls. 252 $
164 1394 لبنان 85234110 ديسك فشرده ليزري يكبار قابل ضبط CD/R و DVD/R 28 6,202,966 Rls. 214 $
165 1394 لبنان 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 18 5,318,483 Rls. 187 $
مجموع کل
2,471,955,416,408 ريال
مجموع کل
83,253,971 دلار
[1]