آمار کل " صادرات به" کشور "لوگزامبورگ" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 لوگزامبورگ 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 740 88,657,920 Rls. 2,960 $
مجموع کل
88,657,920 ريال
مجموع کل
2,960 دلار
[1]