آمار کل " صادرات به" کشور "مالتا" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 مالتا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 2,096,920,000 Rls. 70,000 $
2 1394 مالتا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 18,300 717,482,610 Rls. 23,790 $
3 1394 مالتا 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 2,100 377,433,000 Rls. 12,627 $
مجموع کل
3,191,835,610 ريال
مجموع کل
106,417 دلار
[1]