آمار کل " صادرات به" کشور "مالديوز" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 مالديوز 27132000 قيرنفت 737,952 9,220,556,457 Rls. 306,250 $
2 1394 مالديوز 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 4,071 277,991,680 Rls. 9,280 $
3 1394 مالديوز 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 952 20,130,432 Rls. 672 $
مجموع کل
9,518,678,569 ريال
مجموع کل
316,202 دلار
[1]