آمار کل " صادرات به" کشور "مكزيك" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 مكزيك 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 193,000 45,877,133,000 Rls. 1,558,662 $
2 1394 مكزيك 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 97,000 23,990,452,800 Rls. 796,200 $
3 1394 مكزيك 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 10,110 15,096,464,895 Rls. 502,856 $
4 1394 مكزيك 03061700 ساير انواع ميگو. 90,648 14,481,338,130 Rls. 483,924 $
5 1394 مكزيك 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 45,065 12,346,657,419 Rls. 411,782 $
6 1394 مكزيك 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 13,600 5,066,355,000 Rls. 169,500 $
7 1394 مكزيك 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوا نات 1,270 4,714,287,500 Rls. 162,500 $
8 1394 مكزيك 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 15,652 2,356,878,160 Rls. 78,260 $
9 1394 مكزيك 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 196,875 1,576,450,738 Rls. 52,988 $
10 1394 مكزيك 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 101,440 965,206,247 Rls. 32,083 $
11 1394 مكزيك 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 450 921,569,600 Rls. 30,760 $
12 1394 مكزيك 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 1,920 695,439,360 Rls. 23,040 $
13 1394 مكزيك 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 2,350 366,208,000 Rls. 12,800 $
14 1394 مكزيك 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 7,111 257,798,996 Rls. 8,533 $
15 1394 مكزيك 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 22,000 164,780,000 Rls. 5,500 $
16 1394 مكزيك 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 113 23,124,885 Rls. 791 $
مجموع کل
128,900,144,730 ريال
مجموع کل
4,330,179 دلار
[1]