آمار کل " صادرات به" کشور "منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه )" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 29025000 ا ستيرن 18,130,184 746,872,813,829 Rls. 26,531,894 $
2 1394 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 682,167 160,249,527,312 Rls. 5,452,695 $
3 1394 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 9,714,408 86,481,650,090 Rls. 3,089,403 $
4 1394 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 85372010 تابلوها،پانلهاوتكيه گاههاي مجهزبه دوياچنددستگاه رديف 8535يا8536,برا ي ولتاژبيشترا ز1000ولت وحداکثر72.5 كيلو ولت 18,270 12,100,189,005 Rls. 414,209 $
5 1394 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 85371010 پانلهاي ا لکتريکي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 9,260 4,307,963,688 Rls. 153,036 $
مجموع کل
1,010,012,143,924 ريال
مجموع کل
35,641,237 دلار
[1]