آمار کل " صادرات به" کشور "موريتاني" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 موريتاني 27132000 قيرنفت 1,500,000 7,474,995,000 Rls. 247,500 $
2 1394 موريتاني 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 7,850 999,425,434 Rls. 33,362 $
مجموع کل
8,474,420,434 ريال
مجموع کل
280,862 دلار
[1]