آمار کل " صادرات به" کشور "نپال" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 نپال 27132000 قيرنفت 399,428 4,691,921,715 Rls. 165,763 $
2 1394 نپال 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 50,235 2,462,043,453 Rls. 81,575 $
3 1394 نپال 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 42,785 1,162,179,489 Rls. 38,507 $
4 1394 نپال 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 24 1,128,603,840 Rls. 37,440 $
مجموع کل
9,444,748,497 ريال
مجموع کل
323,285 دلار
[1]