آمار کل " صادرات به" کشور "هلند" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 هلند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 1,408,054 356,947,184,680 Rls. 11,926,410 $
2 1394 هلند 72027000 فروموليبدن. 839,250 312,393,949,028 Rls. 10,623,838 $
3 1394 هلند 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 4,786,353 233,533,414,808 Rls. 7,856,492 $
4 1394 هلند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 796,000 200,803,985,200 Rls. 6,671,200 $
5 1394 هلند 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 4,047,728 192,683,661,701 Rls. 6,476,365 $
6 1394 هلند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,141,034 65,726,363,857 Rls. 2,240,443 $
7 1394 هلند 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 931 41,571,744,135 Rls. 1,394,971 $
8 1394 هلند 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 203,403 29,570,683,932 Rls. 993,051 $
9 1394 هلند 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 267,470 22,180,500,120 Rls. 747,866 $
10 1394 هلند 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 427,192 21,576,809,557 Rls. 733,418 $
11 1394 هلند 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 507,000 19,487,804,700 Rls. 659,100 $
12 1394 هلند 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 209,524 18,387,987,252 Rls. 616,318 $
13 1394 هلند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 196,303 17,349,726,162 Rls. 590,291 $
14 1394 هلند 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 257,956 12,683,260,668 Rls. 428,434 $
15 1394 هلند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 12,888 11,988,484,114 Rls. 401,088 $
16 1394 هلند 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 142,600 10,956,027,960 Rls. 371,908 $
17 1394 هلند 28419000 سايرا ملاح ا سيدهاي ا کسومتاليک ياپرا کسومتاليک، غير از موارد مذكور در شماره هاي 28418000 تا 28413000 150 10,398,691,640 Rls. 349,835 $
18 1394 هلند 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 140,000 9,157,852,000 Rls. 308,000 $
19 1394 هلند 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 84,000 8,805,888,000 Rls. 294,010 $
20 1394 هلند 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 476,000 8,619,122,400 Rls. 285,600 $
21 1394 هلند 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 24,000 6,523,632,000 Rls. 216,000 $
22 1394 هلند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 19,253 6,093,331,630 Rls. 203,365 $
23 1394 هلند 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 48,000 5,752,123,520 Rls. 191,360 $
24 1394 هلند 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 6,716 5,030,684,625 Rls. 167,900 $
25 1394 هلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 450 4,902,683,650 Rls. 165,839 $
26 1394 هلند 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 72,373 4,368,499,539 Rls. 151,923 $
27 1394 هلند 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 76,919 4,227,933,783 Rls. 142,101 $
28 1394 هلند 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 81,820 4,078,652,940 Rls. 135,270 $
29 1394 هلند 72181000 شمش وا شکال ا بتدا ئي ديگر,ا زفولادزنگ نزن. 78,480 3,275,978,916 Rls. 109,872 $
30 1394 هلند 08062040 آفتابي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 62,100 3,200,174,250 Rls. 107,150 $
31 1394 هلند 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 54,421 3,183,239,744 Rls. 107,642 $
32 1394 هلند 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 21,509 3,156,583,762 Rls. 105,407 $
33 1394 هلند 12119020 ريشه شيرينکبيان تازه يا خشك كرده ، حتي بريده شده ، خرد شده يا پودرشده 21,000 3,104,115,000 Rls. 105,000 $
34 1394 هلند 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 38,015 3,020,188,575 Rls. 100,888 $
35 1394 هلند 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 19,985 2,995,380,971 Rls. 100,958 $
36 1394 هلند 28469000 ترکيبات ; غيرآلي يا آلي از فلزا ت خاکهاي کمياب، از ايتريوم ،اسکانديوم يا از مخلوطهاي اين فلزات غير از سريوم 100 2,699,611,200 Rls. 89,700 $
37 1394 هلند 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 104,975 2,684,935,346 Rls. 89,229 $
38 1394 هلند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 47,990 2,576,501,658 Rls. 87,342 $
39 1394 هلند 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 36,243 2,468,366,573 Rls. 83,000 $
40 1394 هلند 33019019 ساير آبهاي مقطر خوشبو ومحلول هاي آبي روغن هاي اسانسي باستثناي گلاب استحصالي از گل محمدي وساير عرقيات سنتي 19,679 2,449,238,607 Rls. 81,743 $
41 1394 هلند 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 45 2,449,101,116 Rls. 81,326 $
42 1394 هلند 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 7,280 2,249,440,569 Rls. 78,024 $
43 1394 هلند 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 207,891 2,224,720,413 Rls. 75,311 $
44 1394 هلند 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 25,639 1,997,262,480 Rls. 67,618 $
45 1394 هلند 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 5,660 1,872,524,000 Rls. 62,000 $
46 1394 هلند 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 34,477 1,848,813,273 Rls. 62,059 $
47 1394 هلند 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 19,700 1,780,564,800 Rls. 59,100 $
48 1394 هلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 23,052 1,761,075,684 Rls. 61,980 $
49 1394 هلند 72269900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادهاي ممزوج باپهناي کمترا ز600,mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 76,256 1,657,167,432 Rls. 54,904 $
50 1394 هلند 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 30,251 1,628,610,180 Rls. 54,452 $
51 1394 هلند 39189010 ---ساير كف پوشها از ساير مواد پلاستيكي 16,977 1,537,097,580 Rls. 50,931 $
52 1394 هلند 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 17,288 1,459,971,600 Rls. 51,668 $
53 1394 هلند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 72,180 1,413,411,528 Rls. 47,739 $
54 1394 هلند 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 22,000 1,403,280,000 Rls. 48,000 $
55 1394 هلند 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 14,511 1,263,873,924 Rls. 42,080 $
56 1394 هلند 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 157,625 1,171,387,385 Rls. 39,213 $
57 1394 هلند 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 14,253 1,111,972,827 Rls. 37,602 $
58 1394 هلند 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 50,824 1,104,376,740 Rls. 36,593 $
59 1394 هلند 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 8,152 1,099,301,563 Rls. 36,685 $
60 1394 هلند 57021040 گليم دورو پشمي 1,510 1,054,190,592 Rls. 35,197 $
61 1394 هلند 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 20,265 922,813,002 Rls. 30,555 $
62 1394 هلند 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,162 864,174,340 Rls. 29,366 $
63 1394 هلند 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 4,478 861,088,218 Rls. 29,366 $
64 1394 هلند 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,069 850,935,590 Rls. 28,379 $
65 1394 هلند 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 39,882 842,864,978 Rls. 27,917 $
66 1394 هلند 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 16 840,881,448 Rls. 27,920 $
67 1394 هلند 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 9,315 830,380,875 Rls. 27,945 $
68 1394 هلند 84321010 گاوا هن (خيش ) دا را ي خاک برگردا ن 6,780 816,637,440 Rls. 27,120 $
69 1394 هلند 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 9,422 795,203,594 Rls. 26,446 $
70 1394 هلند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 13,218 776,004,959 Rls. 26,845 $
71 1394 هلند 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 14,867 775,918,695 Rls. 25,951 $
72 1394 هلند 33019012 ساير عرقيات سنتي 5,409 759,592,717 Rls. 25,324 $
73 1394 هلند 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 11,659 755,419,335 Rls. 25,307 $
74 1394 هلند 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 56 752,274,432 Rls. 25,117 $
75 1394 هلند 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 29,394 750,149,650 Rls. 24,985 $
76 1394 هلند 84321020 گاوا هن قلمي(خيش ) فاقد خاک برگردا ن 6,050 730,452,800 Rls. 24,200 $
77 1394 هلند 08109020 زرشك تازه 13,303 671,381,520 Rls. 22,319 $
78 1394 هلند 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 7,558 607,198,800 Rls. 20,560 $
79 1394 هلند 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 10 579,170,592 Rls. 19,188 $
80 1394 هلند 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 13,000 576,858,200 Rls. 19,100 $
81 1394 هلند 20058000 ذرت شيرين (Zea mays نوع Sacchararta) بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 9,555 575,306,550 Rls. 19,110 $
82 1394 هلند 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 9,460 571,251,560 Rls. 18,920 $
83 1394 هلند 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 9,290 560,744,400 Rls. 18,580 $
84 1394 هلند 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 172,155 523,190,357 Rls. 17,723 $
85 1394 هلند 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 150 453,180,000 Rls. 15,000 $
86 1394 هلند 07109000 مخلوط سبزيجات نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 21,364 451,820,460 Rls. 14,955 $
87 1394 هلند 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 7,656 445,992,624 Rls. 15,312 $
88 1394 هلند 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 4,225 445,763,037 Rls. 14,787 $
89 1394 هلند 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 159,769 436,639,936 Rls. 14,840 $
90 1394 هلند 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 4,616 423,770,144 Rls. 14,369 $
91 1394 هلند 19053200 ويفل ها و ويفرها 3,670 378,177,168 Rls. 12,624 $
92 1394 هلند 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 42,199 373,083,218 Rls. 12,511 $
93 1394 هلند 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 4,000 361,260,000 Rls. 12,000 $
94 1394 هلند 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 15,038 350,490,051 Rls. 11,611 $
95 1394 هلند 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 860 317,383,396 Rls. 10,516 $
96 1394 هلند 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 6,648 309,689,440 Rls. 10,370 $
97 1394 هلند 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 2,500 298,854,000 Rls. 10,000 $
98 1394 هلند 08071100 هندوا نه , تازه 42,452 264,652,707 Rls. 9,331 $
99 1394 هلند 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 42,170 252,355,360 Rls. 8,404 $
100 1394 هلند 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 9,590 244,698,115 Rls. 8,151 $
101 1394 هلند 17049090 نان زنجبيلي و همانند 3,665 221,065,470 Rls. 7,330 $
102 1394 هلند 09109190 سايرا دويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب )غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 1,300 215,779,850 Rls. 7,150 $
103 1394 هلند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 5,929 204,344,250 Rls. 6,917 $
104 1394 هلند 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 1,880 190,892,380 Rls. 6,580 $
105 1394 هلند 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 14,770 182,534,688 Rls. 6,048 $
106 1394 هلند 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,500 163,090,800 Rls. 5,400 $
107 1394 هلند 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,120 162,927,560 Rls. 5,691 $
108 1394 هلند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 624 159,963,336 Rls. 5,304 $
109 1394 هلند 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 11,100 151,096,590 Rls. 5,010 $
110 1394 هلند 20029010 رب گوجه فرنگي 2,980 148,061,400 Rls. 5,142 $
111 1394 هلند 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 275 147,578,957 Rls. 5,087 $
112 1394 هلند 25169000 - ساير سنگ هاي تراش يا ساختمان 22,388 141,182,040 Rls. 4,678 $
113 1394 هلند 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 3,844 137,723,210 Rls. 4,565 $
114 1394 هلند 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 22,350 135,047,640 Rls. 4,470 $
115 1394 هلند 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 660 132,796,400 Rls. 4,400 $
116 1394 هلند 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 1,000 131,824,000 Rls. 4,400 $
117 1394 هلند 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 1,000 119,440,000 Rls. 4,000 $
118 1394 هلند 25202000 ک گچ 134,750 113,789,907 Rls. 3,773 $
119 1394 هلند 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 2,400 112,915,296 Rls. 3,744 $
120 1394 هلند 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 6,000 108,628,800 Rls. 3,600 $
121 1394 هلند 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 3,337 107,630,820 Rls. 3,762 $
122 1394 هلند 19021100 خميرهاي غذايي پخته نشده وپرنشده وآماده نشده به نحوي ديگر حاوي تخم مرغ 3,009 99,739,818 Rls. 3,438 $
123 1394 هلند 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 1,008 91,200,816 Rls. 3,024 $
124 1394 هلند 07132010 ---لپه 1,938 90,768,770 Rls. 3,100 $
125 1394 هلند 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 3,415 90,634,011 Rls. 3,073 $
126 1394 هلند 09109120 سايرا دويه جات مخلوط ياددا شت 1-ب فصل به صورت کوبيده دربسته هاي غيرخرده فروشي 1,600 86,981,760 Rls. 2,880 $
127 1394 هلند 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 831 83,003,160 Rls. 2,772 $
128 1394 هلند 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 340 78,475,800 Rls. 2,600 $
129 1394 هلند 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 925 72,817,500 Rls. 2,500 $
130 1394 هلند 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 763 69,859,417 Rls. 2,449 $
131 1394 هلند 11061000 آرد ,زبره و پودر سبزيجات غلافدا ر خشک کرده شماره 0713 1,493 67,588,410 Rls. 2,240 $
132 1394 هلند 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 233 65,143,440 Rls. 2,160 $
133 1394 هلند 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 129 52,837,750 Rls. 1,750 $
134 1394 هلند 09109919 ساير ادويه جات به غيرازآويشن وبرگ غاردربسته بندي آماده براي خرده فروشي . 297 52,690,176 Rls. 1,782 $
135 1394 هلند 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 581 52,106,910 Rls. 1,743 $
136 1394 هلند 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 3,379 48,057,190 Rls. 1,622 $
137 1394 هلند 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 1,375 45,630,648 Rls. 1,512 $
138 1394 هلند 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 80 39,989,580 Rls. 1,338 $
139 1394 هلند 11081900 ساير نشاسته و فکول ها ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,457 38,957,925 Rls. 1,302 $
140 1394 هلند 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 734 38,658,002 Rls. 1,283 $
141 1394 هلند 08140000 پوست مرکبات يا پوست خربزه , تازه , يخ زده , خشک کرده ... غيره 446 33,670,640 Rls. 1,115 $
142 1394 هلند 33051000 شامپوها 450 27,330,630 Rls. 930 $
143 1394 هلند 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 140 26,362,160 Rls. 880 $
144 1394 هلند 11041900 دا نه هاي پهن شده يا فلس شده ساير غلات که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,823 25,973,837 Rls. 887 $
145 1394 هلند 11029090 ساير ارد غلات غير از ارد گندم يا ارد مخلوط گندم وچاودار (meslin) ، ارد چاودار ، ارد ذرت 540 24,428,790 Rls. 810 $
146 1394 هلند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 438 23,765,292 Rls. 788 $
147 1394 هلند 19051000 نان خشك و ترد (Crispbread)، موسوم به «كنكه بروت» (knackebrot) 930 23,677,244 Rls. 791 $
148 1394 هلند 90181110 ---دستگاه الكتروكارديوگراف 3 23,062,900 Rls. 764 $
149 1394 هلند 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 40 21,285,360 Rls. 720 $
150 1394 هلند 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 98 21,204,175 Rls. 753 $
151 1394 هلند 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 170 20,325,200 Rls. 680 $
152 1394 هلند 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 39 19,382,805 Rls. 663 $
153 1394 هلند 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 99 14,433,650 Rls. 495 $
154 1394 هلند 10039000 جو باستثناي بذر 1,136 14,103,936 Rls. 477 $
155 1394 هلند 08059000 ساير مرکبات , تازه يا خشک کرده , که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 413 13,715,400 Rls. 460 $
156 1394 هلند 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 30 13,586,850 Rls. 450 $
157 1394 هلند 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 820 12,956,658 Rls. 429 $
158 1394 هلند 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 250 11,769,810 Rls. 390 $
159 1394 هلند 07031000 پيازوموسير 315 11,588,736 Rls. 384 $
160 1394 هلند 84371000 ماشين برا ي پاک کردن, جورکردن يادرجه بندي کردن دا نه ها,غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 60 7,190,400 Rls. 240 $
161 1394 هلند 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 800 7,037,500 Rls. 249 $
162 1394 هلند 25131000 سنگ پا (pumicestone) 90 5,215,668 Rls. 174 $
163 1394 هلند 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 68 4,021,248 Rls. 136 $
164 1394 هلند 15220000 دگراها (Degras)؛ تفالهکهاي حاصل از عمل آوردناجسامچربيامومکهاي حيوانييانباتي. 90 2,716,110 Rls. 90 $
165 1394 هلند 63031900 پشت دري, پرده وغيره, وا لان ا زموا دنسجي,کشباف ياقلاب باف. 10 2,376,800 Rls. 80 $
166 1394 هلند 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 40 569,980 Rls. 20 $
167 1394 هلند 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 6 445,650 Rls. 15 $
168 1394 هلند 11029010 آردبرنج 14 422,576 Rls. 14 $
169 1394 هلند 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 14 418,460 Rls. 14 $
مجموع کل
1,740,967,338,539 ريال
مجموع کل
58,539,348 دلار
[1]