آمار کل " صادرات به" کشور "يوگسلاوي" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 يوگسلاوي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 91,811 5,119,239,907 Rls. 179,762 $
2 1394 يوگسلاوي 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 17,887 1,619,435,319 Rls. 53,661 $
3 1394 يوگسلاوي 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 17,664 1,555,845,120 Rls. 52,992 $
4 1394 يوگسلاوي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 849,150,000 Rls. 30,000 $
5 1394 يوگسلاوي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 19,120 665,628,384 Rls. 22,944 $
6 1394 يوگسلاوي 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 18,498 664,911,135 Rls. 22,197 $
7 1394 يوگسلاوي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 15,607 443,691,403 Rls. 15,607 $
مجموع کل
10,917,901,268 ريال
مجموع کل
377,163 دلار
[1]