آمار کل " صادرات به" کشور "پاكستان" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 پاكستان 27132000 قيرنفت 218,646,199 2,919,164,851,630 Rls. 98,540,007 $
2 1394 پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 89,826,260 1,069,670,736,365 Rls. 36,126,826 $
3 1394 پاكستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 64,778,287 850,359,961,747 Rls. 28,590,148 $
4 1394 پاكستان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 46,191,212 620,968,890,730 Rls. 20,751,201 $
5 1394 پاكستان 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 7,510,965 620,835,537,557 Rls. 21,216,763 $
6 1394 پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 99,508,660 572,775,353,424 Rls. 19,207,177 $
7 1394 پاكستان 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 19,384,121 548,163,591,281 Rls. 19,190,885 $
8 1394 پاكستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 14,661,540 516,704,604,689 Rls. 17,494,863 $
9 1394 پاكستان 27101910 روغن موتور 15,002,344 483,921,563,921 Rls. 16,384,770 $
10 1394 پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,649,649 445,511,176,422 Rls. 14,867,375 $
11 1394 پاكستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,681,905 409,234,682,976 Rls. 13,735,793 $
12 1394 پاكستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 373,738 337,050,213,403 Rls. 11,265,499 $
13 1394 پاكستان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 245,310,721 320,778,706,459 Rls. 10,829,366 $
14 1394 پاكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,021,216 298,277,916,691 Rls. 9,987,170 $
15 1394 پاكستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 1,160,969 288,630,542,071 Rls. 9,613,438 $
16 1394 پاكستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 5,195,412 279,125,252,512 Rls. 9,404,313 $
17 1394 پاكستان 40040000 آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد 9,439,593 266,925,052,619 Rls. 9,033,990 $
18 1394 پاكستان 08081000 سيب , تازه 23,014,465 259,360,495,630 Rls. 8,883,020 $
19 1394 پاكستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 5,306,770 239,441,871,841 Rls. 8,008,505 $
20 1394 پاكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,662,924 229,939,013,046 Rls. 7,833,693 $
21 1394 پاكستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 140,050,086 204,434,566,980 Rls. 6,992,874 $
22 1394 پاكستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 689,235 204,302,914,726 Rls. 6,844,638 $
23 1394 پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 3,679,715 189,226,644,523 Rls. 6,504,223 $
24 1394 پاكستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 360,210 177,092,811,885 Rls. 5,943,465 $
25 1394 پاكستان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 97,699,125 174,844,038,837 Rls. 6,024,093 $
26 1394 پاكستان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 173,243 174,070,197,199 Rls. 5,841,017 $
27 1394 پاكستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 5,481,545 171,253,160,313 Rls. 5,793,365 $
28 1394 پاكستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 5,954,424 168,597,056,522 Rls. 5,681,783 $
29 1394 پاكستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,854,540 164,296,963,560 Rls. 5,561,954 $
30 1394 پاكستان 27101940 روغن پايه معدني 6,480,572 153,897,405,143 Rls. 5,188,973 $
31 1394 پاكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 6,014,528 152,969,763,697 Rls. 5,134,047 $
32 1394 پاكستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 150,302,963 152,514,757,022 Rls. 5,222,471 $
33 1394 پاكستان 08061000 ا نگور تازه 6,590,834 149,605,142,975 Rls. 4,984,860 $
34 1394 پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 7,022,558 135,969,446,678 Rls. 4,587,541 $
35 1394 پاكستان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 10,964,525 131,658,007,316 Rls. 4,390,794 $
36 1394 پاكستان 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 1,325,890 126,590,271,559 Rls. 4,269,168 $
37 1394 پاكستان 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 5,672,091 116,302,109,719 Rls. 3,988,656 $
38 1394 پاكستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 3,461,583 113,069,316,883 Rls. 3,807,826 $
39 1394 پاكستان 08132000 آلو ,خشک کرده 1,837,072 112,400,972,646 Rls. 3,756,508 $
40 1394 پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 3,184,044 109,471,145,807 Rls. 3,728,211 $
41 1394 پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 2,748,970 105,956,287,827 Rls. 3,573,546 $
42 1394 پاكستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,815,803 105,073,508,359 Rls. 3,551,203 $
43 1394 پاكستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 7,268,480 105,051,001,155 Rls. 3,490,367 $
44 1394 پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 8,204,616 103,992,193,974 Rls. 3,457,991 $
45 1394 پاكستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 1,080,949 97,607,932,311 Rls. 3,242,853 $
46 1394 پاكستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 3,224,279 95,729,352,808 Rls. 3,215,036 $
47 1394 پاكستان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 2,147,040 93,632,260,717 Rls. 3,119,280 $
48 1394 پاكستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 3,357,453 92,935,605,780 Rls. 3,119,109 $
49 1394 پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,131,769 92,513,685,499 Rls. 3,107,004 $
50 1394 پاكستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 2,375,280 91,543,105,378 Rls. 3,091,411 $
51 1394 پاكستان 27101920 گريس 6,818,943 90,807,262,619 Rls. 3,093,749 $
52 1394 پاكستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 263,092 84,779,151,018 Rls. 2,830,445 $
53 1394 پاكستان 29173500 انيدريد فتاليك 1,939,999 74,952,563,719 Rls. 2,597,532 $
54 1394 پاكستان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 289,221 69,562,793,660 Rls. 2,323,959 $
55 1394 پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,289,374 67,852,289,192 Rls. 2,283,515 $
56 1394 پاكستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 892,264 67,607,500,925 Rls. 2,293,371 $
57 1394 پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 3,086,677 64,743,100,275 Rls. 2,204,930 $
58 1394 پاكستان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 4,801,184 63,110,560,945 Rls. 2,139,720 $
59 1394 پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 1,997,503 62,133,993,313 Rls. 2,077,243 $
60 1394 پاكستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 622,012 57,813,121,719 Rls. 1,940,585 $
61 1394 پاكستان 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 1,509,098 53,100,567,420 Rls. 1,801,384 $
62 1394 پاكستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 674,762 50,215,217,237 Rls. 1,715,482 $
63 1394 پاكستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 1,166,950 48,089,489,248 Rls. 1,621,892 $
64 1394 پاكستان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 1,429,315 47,177,133,102 Rls. 1,584,143 $
65 1394 پاكستان 29291000 ايزوسياناتکها 880,000 45,982,133,551 Rls. 1,583,800 $
66 1394 پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 752,764 45,238,332,038 Rls. 1,523,153 $
67 1394 پاكستان 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 43,953,809 44,600,589,390 Rls. 1,538,383 $
68 1394 پاكستان 72011000 چدن خام غيرممزوج دا را ي 0.5 درصد وزني ياكمتر فسفر, بشکل لخته, بلوک ياساير اشكال ابتدايي 4,348,600 44,329,689,890 Rls. 1,476,422 $
69 1394 پاكستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 1,429,340 43,019,314,580 Rls. 1,429,341 $
70 1394 پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 1,579,401 39,699,198,457 Rls. 1,334,847 $
71 1394 پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 666,927 39,663,502,938 Rls. 1,335,143 $
72 1394 پاكستان 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 771,736 38,896,749,138 Rls. 1,311,780 $
73 1394 پاكستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 322,202 38,554,284,504 Rls. 1,288,805 $
74 1394 پاكستان 29051610 دوا تيل هگزا نول 1,080,900 38,466,460,872 Rls. 1,274,682 $
75 1394 پاكستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 355,134 37,654,356,761 Rls. 1,307,317 $
76 1394 پاكستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 1,100,000 37,197,170,422 Rls. 1,273,120 $
77 1394 پاكستان 33051000 شامپوها 532,915 35,922,266,491 Rls. 1,209,595 $
78 1394 پاكستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 1,075,800 35,047,050,424 Rls. 1,187,924 $
79 1394 پاكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 1,853,360 34,908,995,789 Rls. 1,180,465 $
80 1394 پاكستان 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 468,160 34,901,295,408 Rls. 1,179,117 $
81 1394 پاكستان 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 988,665 34,694,868,450 Rls. 1,180,820 $
82 1394 پاكستان 72045000 شمشکهاي حاصل از ذوب مجدد ضايعات 2,711,580 33,277,629,780 Rls. 1,106,317 $
83 1394 پاكستان 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 8,258,356 33,176,323,525 Rls. 1,134,732 $
84 1394 پاكستان 27111190 گاز طبيعي مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 3,332,338 32,927,234,647 Rls. 1,099,242 $
85 1394 پاكستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 243 31,689,175,000 Rls. 1,050,000 $
86 1394 پاكستان 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 58,800 31,415,416,704 Rls. 1,067,136 $
87 1394 پاكستان 61119000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, کشباف ياقلاب, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 70,747 30,708,683,925 Rls. 1,046,170 $
88 1394 پاكستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 634,200 30,408,030,446 Rls. 1,054,758 $
89 1394 پاكستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 772,000 28,152,849,600 Rls. 960,205 $
90 1394 پاكستان 27101950 روغن صنعتي 824,379 28,035,001,779 Rls. 937,034 $
91 1394 پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,479,312 27,289,002,212 Rls. 906,900 $
92 1394 پاكستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1,070,200 25,628,980,896 Rls. 856,160 $
93 1394 پاكستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 662,880 25,431,018,550 Rls. 870,158 $
94 1394 پاكستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 451,060 24,618,024,066 Rls. 832,933 $
95 1394 پاكستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 370,210 23,492,989,192 Rls. 781,691 $
96 1394 پاكستان 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 797,290 22,401,490,108 Rls. 745,391 $
97 1394 پاكستان 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 350,900 21,768,983,117 Rls. 734,930 $
98 1394 پاكستان 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 1,194,041 21,403,030,528 Rls. 714,204 $
99 1394 پاكستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 603,000 20,528,959,275 Rls. 683,970 $
100 1394 پاكستان 09092290 تخم گشنيز خرد شده وسابيده شده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 586,999 20,360,824,840 Rls. 704,399 $
101 1394 پاكستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 325,542 20,162,765,490 Rls. 673,684 $
102 1394 پاكستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 95,420 19,861,625,168 Rls. 658,504 $
103 1394 پاكستان 09092110 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي خرده فروشي 552,862 19,613,099,342 Rls. 663,434 $
104 1394 پاكستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 469,084 19,119,147,740 Rls. 655,668 $
105 1394 پاكستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 324,574 18,191,735,072 Rls. 612,734 $
106 1394 پاكستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 371,934 17,789,197,180 Rls. 594,790 $
107 1394 پاكستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 445,235 17,656,775,331 Rls. 589,916 $
108 1394 پاكستان 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 501,315 17,636,349,314 Rls. 595,535 $
109 1394 پاكستان 38089111 - - - - 50 LD حداكثر 2000 داراي توليد داخل ، تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 299,178 17,524,837,128 Rls. 598,357 $
110 1394 پاكستان 08109010 انار تازه 723,106 17,311,213,687 Rls. 575,226 $
111 1394 پاكستان 20029010 رب گوجه فرنگي 290,187 17,141,972,129 Rls. 572,190 $
112 1394 پاكستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 803,840 15,858,912,172 Rls. 526,451 $
113 1394 پاكستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 221,480 15,366,998,144 Rls. 522,014 $
114 1394 پاكستان 29052900 مونو الکل هاي اشباع نشده غير از الکلهاي ترپن دار غير حلقوي 529,600 14,951,862,975 Rls. 510,319 $
115 1394 پاكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 230,465 14,909,544,140 Rls. 498,391 $
116 1394 پاكستان 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 302,428 14,880,157,954 Rls. 499,006 $
117 1394 پاكستان 29051690 ساير منوالکل هاي اشباع شده غير از متانول ، الکل پروپيليک ، الکل ايزو پروپيليک ، بوتان -1- ئول ، بوتانولها ، دواتيل هگزا نول 630,000 14,695,559,200 Rls. 501,126 $
118 1394 پاكستان 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 120,885 14,572,630,840 Rls. 483,540 $
119 1394 پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 144,392 14,408,103,391 Rls. 485,485 $
120 1394 پاكستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 694,206 14,367,041,693 Rls. 480,383 $
121 1394 پاكستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 123,892 14,057,717,429 Rls. 477,338 $
122 1394 پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 125,641 14,056,250,796 Rls. 496,470 $
123 1394 پاكستان 72121000 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600ميليمتر,آبکاري شده ياا ندودشده باقلع. 206,590 13,480,154,437 Rls. 457,311 $
124 1394 پاكستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 482,470 13,162,722,970 Rls. 454,163 $
125 1394 پاكستان 08109030 عناب تازه 52,163 12,426,896,880 Rls. 417,124 $
126 1394 پاكستان 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 200,256 12,235,315,664 Rls. 414,259 $
127 1394 پاكستان 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 94,194 12,135,671,249 Rls. 403,458 $
128 1394 پاكستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 1,198,572 11,147,001,240 Rls. 383,472 $
129 1394 پاكستان 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 562,468 11,016,587,119 Rls. 372,301 $
130 1394 پاكستان 90181919 ----اجزاء وقطعات دستگاه مانيتور علائم حياتي 669 10,881,321,600 Rls. 361,200 $
131 1394 پاكستان 39269090 پد پلاستيكي نوار كاست تصويري (PAD) 178,016 10,653,655,994 Rls. 356,039 $
132 1394 پاكستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 31,650 10,338,769,650 Rls. 348,150 $
133 1394 پاكستان 02061000 ا حشاء خورا کي حيوا نات ا ز نوع گاو ,تازه يا سرد کرده 156,209 10,334,642,005 Rls. 343,025 $
134 1394 پاكستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 108,646 10,179,982,855 Rls. 339,054 $
135 1394 پاكستان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 128,904 9,696,095,300 Rls. 322,260 $
136 1394 پاكستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 294,750 9,577,725,579 Rls. 333,545 $
137 1394 پاكستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 104,335 9,078,111,135 Rls. 309,989 $
138 1394 پاكستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 161,677 9,032,564,520 Rls. 302,016 $
139 1394 پاكستان 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 1,740,000 8,619,365,700 Rls. 287,106 $
140 1394 پاكستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 135,969 8,487,908,672 Rls. 282,984 $
141 1394 پاكستان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 1,058,300 8,454,511,046 Rls. 280,448 $
142 1394 پاكستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 1,067,760 8,358,681,009 Rls. 278,155 $
143 1394 پاكستان 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 69,926 8,352,873,827 Rls. 279,701 $
144 1394 پاكستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 175,500 8,316,599,657 Rls. 279,806 $
145 1394 پاكستان 20091200 آب پرتقال يخ نزده با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند بدون افزودن الكل 246,743 8,269,043,688 Rls. 274,320 $
146 1394 پاكستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 336,000 8,040,752,914 Rls. 268,847 $
147 1394 پاكستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 243,995 8,017,266,561 Rls. 268,340 $
148 1394 پاكستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 99,763 7,888,455,855 Rls. 264,173 $
149 1394 پاكستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 157,500 7,818,187,223 Rls. 265,493 $
150 1394 پاكستان 12077000 دانه خربزهحتي خرد شده 117,946 7,766,805,750 Rls. 240,527 $
151 1394 پاكستان 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 73,845 7,748,699,063 Rls. 258,458 $
152 1394 پاكستان 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 242,230 7,482,625,480 Rls. 253,345 $
153 1394 پاكستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 86,264 7,396,281,042 Rls. 258,705 $
154 1394 پاكستان 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 950,000 7,311,440,500 Rls. 247,000 $
155 1394 پاكستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 312,456 7,243,926,473 Rls. 246,104 $
156 1394 پاكستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 93,971 7,226,253,093 Rls. 244,325 $
157 1394 پاكستان 64019200 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا ميپوشاندولي زا نورا فرا نميگيرد بارويه كائوچو ياپلاستيك 77,663 6,921,601,287 Rls. 231,840 $
158 1394 پاكستان 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 356,362 6,801,828,055 Rls. 227,070 $
159 1394 پاكستان 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 15,195 6,625,481,060 Rls. 225,500 $
160 1394 پاكستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 21,341 6,429,949,792 Rls. 222,818 $
161 1394 پاكستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 239,800 6,366,084,400 Rls. 213,520 $
162 1394 پاكستان 41022900 ساير 94,790 6,192,426,834 Rls. 205,326 $
163 1394 پاكستان 04022900 شيروخامه شيربه شکل جامدکه ميزا ن موا دچرب آن بيش ا ز 5/1 درصد باشد ,شيرين شده 50,000 5,751,000,000 Rls. 197,844 $
164 1394 پاكستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 286,302 5,731,048,530 Rls. 194,677 $
165 1394 پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 50,000 5,699,800,000 Rls. 190,279 $
166 1394 پاكستان 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 196,974 5,339,301,569 Rls. 187,231 $
167 1394 پاكستان 72221900 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بامقطع غيردا يره. 298,660 5,214,490,116 Rls. 179,196 $
168 1394 پاكستان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 78,958 5,204,300,026 Rls. 173,356 $
169 1394 پاكستان 39023020 كوپليمر هاي پرو پيلن گريدفيلم 176,000 5,157,524,520 Rls. 172,170 $
170 1394 پاكستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 230,760 5,141,206,441 Rls. 176,383 $
171 1394 پاكستان 39023090 سايرکوپليمرهاي پروپيلن به ا شکال ا بتدا يي به غير ا ز گريدلوله وفيلم 154,000 5,087,454,240 Rls. 169,224 $
172 1394 پاكستان 64029100 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچوياپلاستيک. 56,256 5,019,610,491 Rls. 168,612 $
173 1394 پاكستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 184,320 5,004,492,660 Rls. 165,888 $
174 1394 پاكستان 39092010 پودرقالبگيري ازرزينهاي ملامينيک 103,370 4,959,875,400 Rls. 170,560 $
175 1394 پاكستان 02062900 ساير احشاء خوراکي حيوانات از نوع گاو ، منجمد غير از زبان وجگر 142,353 4,901,244,960 Rls. 163,146 $
176 1394 پاكستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 103,552 4,749,080,712 Rls. 161,263 $
177 1394 پاكستان 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 23,803 4,697,660,222 Rls. 156,813 $
178 1394 پاكستان 72012000 چدن خام غيرممزوج بيشترا ز0.5 درصد وزني فسفربه شکل لخته, بلوک ياساير اشكال ابتدايي 391,330 4,689,350,584 Rls. 156,528 $
179 1394 پاكستان 29221310 تري اتانول آمين 110,400 4,642,776,320 Rls. 154,563 $
180 1394 پاكستان 07031000 پيازوموسير 431,556 4,623,284,788 Rls. 153,622 $
181 1394 پاكستان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 40,000 4,612,608,000 Rls. 154,005 $
182 1394 پاكستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 103,936 4,572,596,280 Rls. 155,760 $
183 1394 پاكستان 09093290 تخم زيره سبزخرد شده وسابيده شده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 49,805 4,238,903,550 Rls. 149,415 $
184 1394 پاكستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 47,266 4,013,488,268 Rls. 133,740 $
185 1394 پاكستان 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 38,972 3,877,478,590 Rls. 136,402 $
186 1394 پاكستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 67,500 3,774,756,897 Rls. 128,223 $
187 1394 پاكستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 49,110 3,764,134,170 Rls. 147,065 $
188 1394 پاكستان 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 30,860 3,697,892,080 Rls. 123,440 $
189 1394 پاكستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 205,425 3,636,366,840 Rls. 123,238 $
190 1394 پاكستان 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 339,640 3,590,566,906 Rls. 118,873 $
191 1394 پاكستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 37,857 3,497,751,066 Rls. 119,634 $
192 1394 پاكستان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 32,736 3,431,780,352 Rls. 114,580 $
193 1394 پاكستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 24,176 3,398,772,372 Rls. 113,007 $
194 1394 پاكستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 108,145 3,389,307,530 Rls. 112,484 $
195 1394 پاكستان 28301000 سولفور سديم 368,799 3,340,822,150 Rls. 111,640 $
196 1394 پاكستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 135,732 3,330,992,568 Rls. 110,352 $
197 1394 پاكستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 21,776 3,254,623,432 Rls. 109,228 $
198 1394 پاكستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 27,450 3,229,831,912 Rls. 109,817 $
199 1394 پاكستان 54026900 نخ ها غير مذكور ، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 37,538 3,206,157,093 Rls. 106,947 $
200 1394 پاكستان 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 19,540 3,164,822,540 Rls. 107,470 $
مجموع کل
18,613,161,212,165 ريال
مجموع کل
628,456,575 دلار