آمار کل " صادرات به" کشور "ژاپن" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 225,283 520,792,579,891 Rls. 17,600,168 $
2 1394 ژاپن 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 75,101 118,083,071,792 Rls. 3,950,570 $
3 1394 ژاپن 39219050 مستردستگاه فتوکپي 2,400 65,179,200,000 Rls. 2,220,000 $
4 1394 ژاپن 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 73,963 61,394,938,589 Rls. 2,040,517 $
5 1394 ژاپن 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 618,480 55,437,783,120 Rls. 1,855,450 $
6 1394 ژاپن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 85,224 45,305,884,990 Rls. 1,544,196 $
7 1394 ژاپن 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 41,385 34,356,544,320 Rls. 1,158,685 $
8 1394 ژاپن 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 76,190 27,997,238,572 Rls. 955,196 $
9 1394 ژاپن 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 950 23,899,278,000 Rls. 818,471 $
10 1394 ژاپن 58050000 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 965 22,810,044,000 Rls. 755,800 $
11 1394 ژاپن 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 355 20,068,322,660 Rls. 667,880 $
12 1394 ژاپن 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 187,601 19,692,155,125 Rls. 657,400 $
13 1394 ژاپن 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 119,162 15,744,096,239 Rls. 531,412 $
14 1394 ژاپن 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 17,923 13,429,177,875 Rls. 448,077 $
15 1394 ژاپن 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 10,797 12,335,190,540 Rls. 421,430 $
16 1394 ژاپن 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 47,332 11,810,288,635 Rls. 393,619 $
17 1394 ژاپن 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 345,804 11,135,522,835 Rls. 379,027 $
18 1394 ژاپن 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 30,300 8,143,723,300 Rls. 271,450 $
19 1394 ژاپن 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 4,982 4,455,664,320 Rls. 150,420 $
20 1394 ژاپن 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 565,570 4,134,174,380 Rls. 141,220 $
21 1394 ژاپن 09093290 تخم زيره سبزخرد شده وسابيده شده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 47,520 4,035,160,800 Rls. 142,560 $
22 1394 ژاپن 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 23,427 3,170,798,108 Rls. 105,422 $
23 1394 ژاپن 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 7,399 3,139,549,020 Rls. 105,612 $
24 1394 ژاپن 55020000 دسته ا لياف ا زرشته هاي مصنوعي. 19,500 2,540,678,400 Rls. 84,825 $
25 1394 ژاپن 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 36,000 1,947,628,800 Rls. 64,801 $
26 1394 ژاپن 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 15,361 1,622,954,804 Rls. 53,764 $
27 1394 ژاپن 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 21,280 1,605,788,800 Rls. 53,200 $
28 1394 ژاپن 57021040 گليم دورو پشمي 1,364 1,483,748,000 Rls. 49,511 $
29 1394 ژاپن 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 806 1,198,102,800 Rls. 40,300 $
30 1394 ژاپن 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 8,250 1,009,587,663 Rls. 34,266 $
31 1394 ژاپن 57024200 کف پوش هاي مخمل باف, ا زموا دنسجي سنتتيک يامصنوعي,آماده مصرف 2,030 937,769,878 Rls. 31,309 $
32 1394 ژاپن 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 1,017 914,434,920 Rls. 30,510 $
33 1394 ژاپن 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 17,672 809,985,435 Rls. 27,489 $
34 1394 ژاپن 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 7,812 784,919,394 Rls. 27,342 $
35 1394 ژاپن 15149900 روغن لفت ياروغن خردل،غيرخام وا جزا آنها به صورت تصفيه شده ولي ا زلحاظ شيميايي تغييرنيافته 500 748,875,000 Rls. 25,000 $
36 1394 ژاپن 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 5,130 682,461,855 Rls. 23,085 $
37 1394 ژاپن 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 18,900 637,920,704 Rls. 22,576 $
38 1394 ژاپن 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 9,758 601,879,284 Rls. 20,416 $
39 1394 ژاپن 33019012 ساير عرقيات سنتي 5,600 587,412,000 Rls. 19,600 $
40 1394 ژاپن 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 5,600 582,316,000 Rls. 19,600 $
41 1394 ژاپن 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,589 564,742,640 Rls. 18,710 $
42 1394 ژاپن 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 7,410 521,756,990 Rls. 17,315 $
43 1394 ژاپن 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,450 465,567,375 Rls. 15,925 $
44 1394 ژاپن 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 4,356 456,648,192 Rls. 15,247 $
45 1394 ژاپن 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 8,133 426,355,482 Rls. 14,549 $
46 1394 ژاپن 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 21,100 332,052,070 Rls. 11,330 $
47 1394 ژاپن 71131190 زيورآلات ياجواهرآلات واجزاآنهاازنقره غير مذكور درجاي ديگر 25 317,065,860 Rls. 10,532 $
48 1394 ژاپن 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 240 313,830,936 Rls. 10,476 $
49 1394 ژاپن 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 2,900 298,004,000 Rls. 10,150 $
50 1394 ژاپن 57050010 جاجيم از موادنسجي حتي آماده مصرف 260 253,101,420 Rls. 8,580 $
51 1394 ژاپن 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 69,600 250,159,104 Rls. 8,352 $
52 1394 ژاپن 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 22,000 246,983,100 Rls. 8,175 $
53 1394 ژاپن 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,750 206,976,000 Rls. 7,000 $
54 1394 ژاپن 13019040 كتيرا 200 159,202,400 Rls. 5,600 $
55 1394 ژاپن 33051000 شامپوها 4,600 120,779,280 Rls. 4,060 $
56 1394 ژاپن 08102000 تمشک ,توت کوهي ,توت درختي و توت تمشکي ,تازه 1,551 116,139,412 Rls. 3,877 $
57 1394 ژاپن 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 17,980 104,740,692 Rls. 3,596 $
58 1394 ژاپن 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 2 96,242,231 Rls. 3,309 $
59 1394 ژاپن 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 975 94,174,080 Rls. 3,120 $
60 1394 ژاپن 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 1,500 85,764,150 Rls. 3,030 $
61 1394 ژاپن 16043100 خاويار 3 81,668,250 Rls. 2,725 $
62 1394 ژاپن 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 900 81,521,100 Rls. 2,700 $
63 1394 ژاپن 15219010 موم زنبور عسل 545 74,531,835 Rls. 2,487 $
64 1394 ژاپن 71069200 نقره نيمه ساخته (ا زجمله نقره آبکاري شده باطلاياباپلاتين ) 4 69,780,930 Rls. 2,360 $
65 1394 ژاپن 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 18 63,866,880 Rls. 2,160 $
66 1394 ژاپن 08105000 کيوي، تازه 800 59,912,000 Rls. 2,000 $
67 1394 ژاپن 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 10 59,910,000 Rls. 2,000 $
68 1394 ژاپن 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 1,200 54,381,600 Rls. 1,800 $
69 1394 ژاپن 44201010 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء تزئيني ازچوب به صورت صنايع دستي شامل خراطي ،معرق ،مشبك ،ازك كاري ،منبت ،نقاشي روي چوب خاتم 450 53,919,000 Rls. 1,800 $
70 1394 ژاپن 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 21,520 51,596,352 Rls. 1,722 $
71 1394 ژاپن 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 820 49,150,800 Rls. 1,640 $
72 1394 ژاپن 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 459 48,445,320 Rls. 1,605 $
73 1394 ژاپن 85437010 دستگاه فلزياب 6 48,288,000 Rls. 1,600 $
74 1394 ژاپن 06031100 گل هاي سرخ (Rosos) 90 43,156,800 Rls. 1,440 $
75 1394 ژاپن 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 475 42,688,725 Rls. 1,425 $
76 1394 ژاپن 70139119 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير مذكوردرجاي ديگر 950 42,036,075 Rls. 1,425 $
77 1394 ژاپن 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 1,500 31,722,600 Rls. 1,050 $
78 1394 ژاپن 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 21,000 30,352,896 Rls. 1,008 $
79 1394 ژاپن 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 93 24,690,663 Rls. 837 $
80 1394 ژاپن 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 400 24,143,200 Rls. 800 $
81 1394 ژاپن 52122500 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, بوزن مترمربع بيش ا ز200گرم, غيرمذکوردرجاي ديگر 25 21,622,500 Rls. 750 $
82 1394 ژاپن 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 647 18,505,755 Rls. 633 $
83 1394 ژاپن 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 100 18,115,800 Rls. 600 $
84 1394 ژاپن 03057100 باله كوسه 16 14,563,500 Rls. 500 $
85 1394 ژاپن 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 3 8,238,175 Rls. 275 $
86 1394 ژاپن 08109020 زرشك تازه 210 5,661,495 Rls. 189 $
87 1394 ژاپن 71129900 آخال و خرده ريز فلزا ت گرا نبهاي غير مذكور يا دا را ي روکش يا پوشش ا ز فلزا ت گرا نبهاي غير مذكور 0 5,479,110 Rls. 182 $
88 1394 ژاپن 57021060 گلىم تمام ابرىشم 1 4,704,505 Rls. 157 $
89 1394 ژاپن 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 4 3,070,332 Rls. 108 $
90 1394 ژاپن 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 27 2,613,960 Rls. 88 $
91 1394 ژاپن 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 70 2,069,760 Rls. 70 $
مجموع کل
1,131,817,544,180 ريال
مجموع کل
38,163,245 دلار
[1]