آمار کل " صادرات به" کشور "گابن" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 گابن 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 62,697 6,613,093,229 Rls. 225,893 $
2 1394 گابن 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 42,500 3,848,460,000 Rls. 127,500 $
3 1394 گابن 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 6,033 448,086,220 Rls. 15,082 $
مجموع کل
10,909,639,449 ريال
مجموع کل
368,475 دلار
[1]