آمار کل " صادرات به" کشور "گامبيا" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 گامبيا 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 9,000 1,168,206,000 Rls. 39,003 $
2 1394 گامبيا 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 4,830 247,840,824 Rls. 8,211 $
مجموع کل
1,416,046,824 ريال
مجموع کل
47,214 دلار
[1]