آمار کل " صادرات به" کشور "گينه" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 گينه 19053200 ويفل ها و ويفرها 23,522 1,212,903,756 Rls. 42,383 $
2 1394 گينه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 510 774,516,480 Rls. 25,856 $
3 1394 گينه 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 13,431 730,519,635 Rls. 24,195 $
4 1394 گينه 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 25,840 723,339,120 Rls. 25,755 $
5 1394 گينه 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 7,857 481,201,164 Rls. 16,661 $
6 1394 گينه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 5,370 275,038,512 Rls. 9,129 $
7 1394 گينه 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 85 15,794,126 Rls. 552 $
8 1394 گينه 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 96 9,860,654 Rls. 346 $
9 1394 گينه 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 48 3,277,385 Rls. 115 $
مجموع کل
4,226,450,832 ريال
مجموع کل
144,992 دلار
[1]