آمار کل " صادرات به" کشور "آرژانتين" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 آرژانتين 29173500 انيدريد فتاليك 189,875 6,035,439,930 Rls. 186,078 $
2 1396 آرژانتين 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 45,000 3,547,812,150 Rls. 109,350 $
3 1396 آرژانتين 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 3,153,556,800 Rls. 97,200 $
4 1396 آرژانتين 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 18,000 1,428,504,660 Rls. 43,740 $
5 1396 آرژانتين 72027000 فروموليبدن. 5,000 1,232,644,000 Rls. 38,000 $
6 1396 آرژانتين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 21,478 1,012,096,800 Rls. 31,200 $
7 1396 آرژانتين 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,591 930,814,159 Rls. 28,501 $
8 1396 آرژانتين 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 17,000 896,289,300 Rls. 27,540 $
9 1396 آرژانتين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 23,970 557,344,024 Rls. 17,176 $
10 1396 آرژانتين 08071100 هندوا نه , تازه 112,100 550,842,585 Rls. 16,815 $
11 1396 آرژانتين 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 19,360 237,534,390 Rls. 7,311 $
12 1396 آرژانتين 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 3,000 237,253,050 Rls. 7,290 $
13 1396 آرژانتين 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,000 220,653,200 Rls. 6,800 $
14 1396 آرژانتين 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 500 210,918,500 Rls. 6,500 $
15 1396 آرژانتين 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 15,142 148,824,137 Rls. 4,543 $
16 1396 آرژانتين 07070000 خيار ، خيار ترشي ، تازه يا سرد کرده 9,292 136,965,379 Rls. 4,181 $
17 1396 آرژانتين 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 11,095 109,054,711 Rls. 3,329 $
18 1396 آرژانتين 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 2,000 105,134,760 Rls. 3,240 $
19 1396 آرژانتين 07020000 گوجه فرنگي ، تازه يا سرد کرده 8,827 66,500,770 Rls. 2,030 $
20 1396 آرژانتين 07093000 بادمجان تازه يا سرد کرده 6,720 55,035,120 Rls. 1,680 $
21 1396 آرژانتين 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 4,526 51,890,256 Rls. 1,584 $
22 1396 آرژانتين 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 170 47,263,680 Rls. 1,440 $
23 1396 آرژانتين 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 168 46,709,280 Rls. 1,440 $
24 1396 آرژانتين 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 450 39,286,522 Rls. 1,212 $
25 1396 آرژانتين 08071900 خربزه وهمانند 2,962 33,971,083 Rls. 1,037 $
مجموع کل
21,092,339,246 ريال
مجموع کل
649,217 دلار
[1]