آمار کل " صادرات به" کشور "اكوادور" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 اكوادور 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 19,350 412,802,294 Rls. 12,577 $
مجموع کل
412,802,294 ريال
مجموع کل
12,577 دلار
[1]