آمار کل " صادرات به" کشور "ايتاليا" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 ايتاليا 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 81,115,470 1,073,968,712,024 Rls. 33,095,113 $
2 1396 ايتاليا 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 32,550,000 431,101,197,375 Rls. 13,286,895 $
3 1396 ايتاليا 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 42,309,470 384,435,704,052 Rls. 11,846,652 $
4 1396 ايتاليا 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 17,850,000 130,127,928,000 Rls. 3,998,400 $
5 1396 ايتاليا 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 146,370 117,331,664,320 Rls. 3,565,120 $
6 1396 ايتاليا 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 2,838,014 61,677,982,390 Rls. 1,901,470 $
7 1396 ايتاليا 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 1,149,342 59,772,013,295 Rls. 1,838,948 $
8 1396 ايتاليا 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 177,871 46,162,370,153 Rls. 1,422,968 $
9 1396 ايتاليا 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,171,500 45,591,838,518 Rls. 1,385,307 $
10 1396 ايتاليا 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 990,000 44,318,392,800 Rls. 1,365,744 $
11 1396 ايتاليا 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 169,533 44,116,221,547 Rls. 1,356,263 $
12 1396 ايتاليا 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 1,212,750 43,533,082,593 Rls. 1,325,709 $
13 1396 ايتاليا 51053100 موي نرم (کرک) بزکشميري حلاجي شده يا شانه زده 18,605 40,467,018,450 Rls. 1,241,510 $
14 1396 ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 965,417 39,773,883,653 Rls. 1,225,623 $
15 1396 ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 938,811 38,086,176,915 Rls. 1,173,836 $
16 1396 ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 918,863 36,415,105,502 Rls. 1,122,929 $
17 1396 ايتاليا 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 139,790 36,287,363,952 Rls. 1,118,322 $
18 1396 ايتاليا 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 710,000 34,360,034,650 Rls. 1,055,770 $
19 1396 ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 70,000 34,063,470,000 Rls. 1,049,972 $
20 1396 ايتاليا 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 767,250 33,031,199,843 Rls. 1,017,942 $
21 1396 ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 776,946 32,850,133,329 Rls. 1,000,719 $
22 1396 ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 718,188 29,203,326,043 Rls. 898,228 $
23 1396 ايتاليا 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 765,000 28,845,125,172 Rls. 885,690 $
24 1396 ايتاليا 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 105,575 27,393,411,051 Rls. 844,601 $
25 1396 ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 460,120 23,066,546,400 Rls. 709,400 $
26 1396 ايتاليا 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 295,970 22,987,971,479 Rls. 698,489 $
27 1396 ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 7,110 21,510,676,314 Rls. 662,822 $
28 1396 ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 36,000 21,448,380,000 Rls. 660,000 $
29 1396 ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 42,000 20,940,880,000 Rls. 640,000 $
30 1396 ايتاليا 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 25,350 20,112,684,480 Rls. 619,920 $
31 1396 ايتاليا 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 517,500 19,675,448,461 Rls. 599,830 $
32 1396 ايتاليا 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 495,000 19,284,994,260 Rls. 594,720 $
33 1396 ايتاليا 09102090 زعفران به صورت فله 442 19,186,396,584 Rls. 591,431 $
34 1396 ايتاليا 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 538,200 18,516,205,875 Rls. 568,625 $
35 1396 ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 21,052 18,431,702,173 Rls. 568,221 $
36 1396 ايتاليا 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 333,090 17,276,978,592 Rls. 532,944 $
37 1396 ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,507 17,174,861,310 Rls. 528,555 $
38 1396 ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 588,112 16,711,011,094 Rls. 513,802 $
39 1396 ايتاليا 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 450,000 16,691,132,543 Rls. 514,441 $
40 1396 ايتاليا 09102090 زعفران به صورت فله 382 16,124,233,509 Rls. 496,959 $
41 1396 ايتاليا 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 390,000 15,931,944,432 Rls. 491,423 $
42 1396 ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 476,856 15,624,588,726 Rls. 475,827 $
43 1396 ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 519,842 15,541,743,093 Rls. 478,936 $
44 1396 ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 562,968 14,952,133,601 Rls. 460,892 $
45 1396 ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 63,600 13,546,923,000 Rls. 413,400 $
46 1396 ايتاليا 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 51,426 13,482,440,590 Rls. 411,408 $
47 1396 ايتاليا 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 278,953 12,988,830,974 Rls. 400,275 $
48 1396 ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 2,095,026 12,840,814,687 Rls. 395,701 $
49 1396 ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 44,000 12,490,940,000 Rls. 385,000 $
50 1396 ايتاليا 72241010 شمش و ديگراشکال ابتدائي به ابعاد ؛ طول 3000تا 4500 ميليمتر، عرض 1200تا2200 ميليمتر وضخامت حداقل 200 تا 300 ميليمتر 957,910 12,408,300,596 Rls. 381,853 $
51 1396 ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 267,781 12,318,756,478 Rls. 375,190 $
52 1396 ايتاليا 41120000 چرم بيشتر دباغي شده بعد از دباغي با بعد از كراستينگ ، چرم پارشمينه شده از گوسفند يا بره ، پشم كنده ، لايه لايه بريده شده غيراز شماره 1441 8,350 12,222,678,165 Rls. 375,833 $
53 1396 ايتاليا 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 266,002 12,081,022,074 Rls. 372,397 $
54 1396 ايتاليا 51053900 موي نرم (کرک )حيوا ن حلاجي شده يا شانه زده بجز بزکشميري 10,714 11,684,172,492 Rls. 355,986 $
55 1396 ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 24,000 11,677,680,000 Rls. 360,000 $
56 1396 ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 186,910 10,800,350,970 Rls. 332,939 $
57 1396 ايتاليا 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 270,000 10,781,072,732 Rls. 330,855 $
58 1396 ايتاليا 09102090 زعفران به صورت فله 250 10,576,487,400 Rls. 324,720 $
59 1396 ايتاليا 51053900 موي نرم (کرک )حيوا ن حلاجي شده يا شانه زده بجز بزکشميري 10,045 10,575,757,710 Rls. 325,458 $
60 1396 ايتاليا 51053900 موي نرم (کرک )حيوا ن حلاجي شده يا شانه زده بجز بزکشميري 9,993 10,504,491,212 Rls. 323,773 $
61 1396 ايتاليا 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 292,500 10,361,978,490 Rls. 316,418 $
62 1396 ايتاليا 51053100 موي نرم (کرک) بزکشميري حلاجي شده يا شانه زده 4,282 9,754,462,159 Rls. 300,650 $
63 1396 ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 19,800 9,637,650,000 Rls. 297,000 $
64 1396 ايتاليا 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 225,000 9,605,527,475 Rls. 293,713 $
65 1396 ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 192,000 9,462,845,400 Rls. 291,825 $
66 1396 ايتاليا 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 204,342 9,308,608,895 Rls. 286,075 $
67 1396 ايتاليا 05040000 روده، بادکنک وشکمبه حيوانات ، کامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده ، بادکنک وشکمبه ماهي) تازه ، سرد کرده ، يخ زده، نمک زده ويا در آب نمک ، خشک کرده يا دودي 6,277 9,150,000,272 Rls. 281,974 $
68 1396 ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 32,000 9,145,499,100 Rls. 281,900 $
69 1396 ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 1,387,061 8,939,795,876 Rls. 275,684 $
70 1396 ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 1,353,063 8,341,585,905 Rls. 256,538 $
71 1396 ايتاليا 29336100 ملامين 200,000 8,295,386,000 Rls. 254,000 $
72 1396 ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 184,900 7,886,672,880 Rls. 243,045 $
73 1396 ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 277,421 7,823,251,944 Rls. 241,270 $
74 1396 ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 1,330,877 7,777,209,719 Rls. 237,017 $
75 1396 ايتاليا 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 148,814 7,725,713,303 Rls. 238,092 $
76 1396 ايتاليا 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 110,642 7,193,569,459 Rls. 221,106 $
77 1396 ايتاليا 05040000 روده، بادکنک وشکمبه حيوانات ، کامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده ، بادکنک وشکمبه ماهي) تازه ، سرد کرده ، يخ زده، نمک زده ويا در آب نمک ، خشک کرده يا دودي 6,629 6,876,367,960 Rls. 211,288 $
78 1396 ايتاليا 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 143,001 6,572,399,432 Rls. 200,198 $
79 1396 ايتاليا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 227 6,501,898,800 Rls. 200,120 $
80 1396 ايتاليا 09102090 زعفران به صورت فله 140 6,153,877,600 Rls. 189,800 $
81 1396 ايتاليا 41120000 چرم بيشتر دباغي شده بعد از دباغي با بعد از كراستينگ ، چرم پارشمينه شده از گوسفند يا بره ، پشم كنده ، لايه لايه بريده شده غيراز شماره 1441 4,950 6,076,371,872 Rls. 187,288 $
82 1396 ايتاليا 05040000 روده، بادکنک وشکمبه حيوانات ، کامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده ، بادکنک وشکمبه ماهي) تازه ، سرد کرده ، يخ زده، نمک زده ويا در آب نمک ، خشک کرده يا دودي 4,406 6,074,871,978 Rls. 185,262 $
83 1396 ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 976,661 6,001,459,859 Rls. 184,994 $
84 1396 ايتاليا 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 87,935 5,714,199,891 Rls. 176,099 $
85 1396 ايتاليا 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 64,260 5,711,423,536 Rls. 176,072 $
86 1396 ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 5,676,650,000 Rls. 175,000 $
87 1396 ايتاليا 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 122,104 5,544,164,686 Rls. 170,942 $
88 1396 ايتاليا 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 300 5,432,328,000 Rls. 167,200 $
89 1396 ايتاليا 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 157,500 5,418,863,100 Rls. 166,950 $
90 1396 ايتاليا 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 112,500 5,407,364,220 Rls. 166,791 $
91 1396 ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 328 5,398,814,630 Rls. 166,435 $
92 1396 ايتاليا 05040000 روده، بادکنک وشکمبه حيوانات ، کامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده ، بادکنک وشکمبه ماهي) تازه ، سرد کرده ، يخ زده، نمک زده ويا در آب نمک ، خشک کرده يا دودي 3,876 5,347,728,204 Rls. 164,836 $
93 1396 ايتاليا 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 100,632 5,224,929,110 Rls. 161,012 $
94 1396 ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 5,069,220,000 Rls. 156,000 $
95 1396 ايتاليا 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 135,000 5,003,872,291 Rls. 153,726 $
96 1396 ايتاليا 51053100 موي نرم (کرک) بزکشميري حلاجي شده يا شانه زده 2,040 4,961,727,210 Rls. 153,008 $
97 1396 ايتاليا 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 50,676 4,931,484,264 Rls. 152,028 $
98 1396 ايتاليا 41120000 چرم بيشتر دباغي شده بعد از دباغي با بعد از كراستينگ ، چرم پارشمينه شده از گوسفند يا بره ، پشم كنده ، لايه لايه بريده شده غيراز شماره 1441 4,480 4,891,791,533 Rls. 150,804 $
99 1396 ايتاليا 05040000 روده، بادکنک وشکمبه حيوانات ، کامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده ، بادکنک وشکمبه ماهي) تازه ، سرد کرده ، يخ زده، نمک زده ويا در آب نمک ، خشک کرده يا دودي 3,384 4,881,362,752 Rls. 150,514 $
100 1396 ايتاليا 41120000 چرم بيشتر دباغي شده بعد از دباغي با بعد از كراستينگ ، چرم پارشمينه شده از گوسفند يا بره ، پشم كنده ، لايه لايه بريده شده غيراز شماره 1441 8,450 4,770,364,718 Rls. 147,061 $
101 1396 ايتاليا 84099110 کيت کامل گازسوز مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 400 4,606,567,528 Rls. 141,050 $
102 1396 ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 91,150 4,583,436,300 Rls. 140,890 $
103 1396 ايتاليا 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 85,098 4,468,912,232 Rls. 136,156 $
104 1396 ايتاليا 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 222,690 4,335,608,412 Rls. 133,624 $
105 1396 ايتاليا 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 66,173 4,335,343,048 Rls. 133,635 $
106 1396 ايتاليا 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 65,954 4,315,826,086 Rls. 133,088 $
107 1396 ايتاليا 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 90,000 4,213,145,186 Rls. 129,937 $
108 1396 ايتاليا 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 5,000 4,054,875,000 Rls. 125,000 $
109 1396 ايتاليا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 183,050 3,860,252,008 Rls. 118,982 $
110 1396 ايتاليا 29336100 ملامين 96,000 3,665,436,000 Rls. 112,800 $
111 1396 ايتاليا 29336100 ملامين 96,000 3,660,472,800 Rls. 112,788 $
112 1396 ايتاليا 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 269,630 3,611,494,300 Rls. 111,140 $
113 1396 ايتاليا 16043100 خاويار 43 3,576,236,150 Rls. 109,168 $
114 1396 ايتاليا 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 99,000 3,537,387,324 Rls. 109,118 $
115 1396 ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 42,100 3,464,713,176 Rls. 106,842 $
116 1396 ايتاليا 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 85,680 3,291,660,935 Rls. 101,103 $
117 1396 ايتاليا 85234110 ديسك فشرده ليزري يكبار قابل ضبط CD/R و DVD/R 20,690 3,275,493,032 Rls. 100,958 $
118 1396 ايتاليا 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 44,627 3,262,077,230 Rls. 99,237 $
119 1396 ايتاليا 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 100,000 3,142,950,500 Rls. 96,100 $
120 1396 ايتاليا 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 156,000 3,137,363,580 Rls. 96,686 $
121 1396 ايتاليا 16043100 خاويار 35 2,892,040,258 Rls. 89,101 $
122 1396 ايتاليا 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 11,000 2,650,025,920 Rls. 81,680 $
123 1396 ايتاليا 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 72,000 2,511,781,272 Rls. 77,476 $
124 1396 ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 35,360 2,490,333,930 Rls. 76,770 $
125 1396 ايتاليا 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 200 2,465,060,000 Rls. 75,967 $
126 1396 ايتاليا 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 299,100 2,425,472,772 Rls. 74,774 $
127 1396 ايتاليا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 106 2,346,239,751 Rls. 72,301 $
128 1396 ايتاليا 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 22,420 2,181,712,620 Rls. 67,260 $
129 1396 ايتاليا 51031000 خرده پشم يا خرده موي نرم (کرک ) حيوا ن , باستثناي ا لياف کهنه و پس مانده آنها. 15,706 2,051,767,869 Rls. 63,252 $
130 1396 ايتاليا 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 88,000 2,042,211,600 Rls. 62,940 $
131 1396 ايتاليا 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 45,000 1,938,511,800 Rls. 59,738 $
132 1396 ايتاليا 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 284,370 1,858,661,124 Rls. 57,300 $
133 1396 ايتاليا 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 281,310 1,852,061,028 Rls. 57,090 $
134 1396 ايتاليا 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 43,289 1,824,322,950 Rls. 56,275 $
135 1396 ايتاليا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 6,750 1,777,194,000 Rls. 54,000 $
136 1396 ايتاليا 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 20,190 1,637,257,575 Rls. 50,475 $
137 1396 ايتاليا 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 224,000 1,598,567,213 Rls. 49,277 $
138 1396 ايتاليا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,577,021,400 Rls. 48,600 $
139 1396 ايتاليا 09102090 زعفران به صورت فله 30 1,528,441,200 Rls. 46,800 $
140 1396 ايتاليا 85234110 ديسك فشرده ليزري يكبار قابل ضبط CD/R و DVD/R 9,455 1,473,955,848 Rls. 45,465 $
141 1396 ايتاليا 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 6,877 1,436,257,638 Rls. 44,262 $
142 1396 ايتاليا 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 14,685 1,429,255,532 Rls. 44,053 $
143 1396 ايتاليا 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 215,890 1,400,179,964 Rls. 43,178 $
144 1396 ايتاليا 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 23,600 1,377,923,760 Rls. 42,480 $
145 1396 ايتاليا 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 162,865 1,335,395,248 Rls. 40,718 $
146 1396 ايتاليا 51012900 پشم چربي زدا ئي شده (غيرا ز چيده شده ) , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 7,768 1,308,609,949 Rls. 39,762 $
147 1396 ايتاليا 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 193,430 1,301,430,415 Rls. 39,987 $
148 1396 ايتاليا 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 42,000 1,289,784,150 Rls. 39,570 $
149 1396 ايتاليا 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 192,260 1,274,902,843 Rls. 39,287 $
150 1396 ايتاليا 73219090 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ;آهن ياازفولاد . 21,720 1,270,424,520 Rls. 39,096 $
151 1396 ايتاليا 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 177,510 1,266,002,106 Rls. 39,050 $
152 1396 ايتاليا 51031000 خرده پشم يا خرده موي نرم (کرک ) حيوا ن , باستثناي ا لياف کهنه و پس مانده آنها. 7,970 1,264,855,320 Rls. 38,969 $
153 1396 ايتاليا 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 12,000 1,235,773,500 Rls. 38,100 $
154 1396 ايتاليا 85352190 ساير قطع کننده هاي خودکارمدا ربراي ولتاژ کمتر از72.5 كيلوولت بجزسکسيونرودژنکتور 2,100 1,230,157,936 Rls. 37,614 $
155 1396 ايتاليا 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 22,628 1,228,765,096 Rls. 37,336 $
156 1396 ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 22,650 1,210,496,100 Rls. 36,900 $
157 1396 ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 32,500 1,197,315,900 Rls. 36,900 $
158 1396 ايتاليا 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 20,500 1,197,183,600 Rls. 36,900 $
159 1396 ايتاليا 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 172,820 1,148,959,278 Rls. 35,408 $
160 1396 ايتاليا 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 970 1,123,179,300 Rls. 34,570 $
161 1396 ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 68 1,113,081,970 Rls. 34,034 $
162 1396 ايتاليا 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 25,000 1,056,087,500 Rls. 32,500 $
163 1396 ايتاليا 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 20,000 1,052,676,000 Rls. 32,400 $
164 1396 ايتاليا 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 19,085 1,003,256,650 Rls. 30,917 $
165 1396 ايتاليا 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,500 939,670,875 Rls. 28,958 $
166 1396 ايتاليا 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 88,535 925,142,600 Rls. 28,509 $
167 1396 ايتاليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 55,548 904,706,645 Rls. 27,837 $
168 1396 ايتاليا 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 15,250 900,963,900 Rls. 27,450 $
169 1396 ايتاليا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 36,000 899,347,680 Rls. 27,720 $
170 1396 ايتاليا 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 114,615 895,321,414 Rls. 27,593 $
171 1396 ايتاليا 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 22,500 878,718,330 Rls. 27,090 $
172 1396 ايتاليا 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 122,575 875,050,954 Rls. 26,965 $
173 1396 ايتاليا 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 4,280 848,865,840 Rls. 26,160 $
174 1396 ايتاليا 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 129,010 838,568,140 Rls. 25,802 $
175 1396 ايتاليا 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 24,000 833,827,872 Rls. 25,696 $
176 1396 ايتاليا 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 11,592 832,696,370 Rls. 25,586 $
177 1396 ايتاليا 85255090 ساير دستگاههاي فرستنده راديويي بجز ميكروفون بي سيم توام شده با فرستنده 560 826,443,706 Rls. 25,478 $
178 1396 ايتاليا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 21,600 781,965,360 Rls. 23,760 $
179 1396 ايتاليا 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 22,500 774,886,500 Rls. 23,850 $
180 1396 ايتاليا 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 22,850 741,482,500 Rls. 22,850 $
181 1396 ايتاليا 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 89,120 724,459,350 Rls. 22,280 $
182 1396 ايتاليا 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 22,222 721,992,780 Rls. 22,222 $
183 1396 ايتاليا 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 89,140 688,514,432 Rls. 21,008 $
184 1396 ايتاليا 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 3,342 681,324,000 Rls. 21,000 $
185 1396 ايتاليا 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 12,500 656,869,500 Rls. 20,250 $
186 1396 ايتاليا 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 8,769 639,582,968 Rls. 19,710 $
187 1396 ايتاليا 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 80,230 621,971,748 Rls. 19,186 $
188 1396 ايتاليا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 2,450 620,866,015 Rls. 18,916 $
189 1396 ايتاليا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 7,500 591,182,550 Rls. 18,225 $
190 1396 ايتاليا 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 895 582,438,772 Rls. 17,955 $
191 1396 ايتاليا 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 22,000 580,210,070 Rls. 17,677 $
192 1396 ايتاليا 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 86,250 578,078,721 Rls. 17,667 $
193 1396 ايتاليا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 25,573 540,061,776 Rls. 16,622 $
194 1396 ايتاليا 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 21,700 528,742,500 Rls. 16,247 $
195 1396 ايتاليا 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 68,435 489,656,025 Rls. 15,054 $
196 1396 ايتاليا 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 1,558 488,175,000 Rls. 15,000 $
197 1396 ايتاليا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 18,000 451,766,700 Rls. 13,860 $
198 1396 ايتاليا 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 201 441,727,440 Rls. 13,552 $
199 1396 ايتاليا 84169000 اجزاء و قطعات مشعلکهاي كوره براي سوخت مايع، سوخت جامدک، گردشده يا گاز؛ سوخت رسانهکهاي مكانيكي (پيشکكورهکها) و همچنين شبكهکهاي مكانيكي، تخليه كنندهکهاي مكانيكي خاكستر و وسايل همانند آنها 2,747 385,558,900 Rls. 11,884 $
200 1396 ايتاليا 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 19,000 369,759,000 Rls. 11,400 $
مجموع کل
3,901,492,322,321 ريال
مجموع کل
120,025,344 دلار