آمار کل " صادرات به" کشور "ايرلند" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 ايرلند 72051000 دا نه هاي کوچک (گرا نول) ,ا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد. 27,000 622,017,900 Rls. 18,900 $
2 1396 ايرلند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 91 381,800,992 Rls. 11,768 $
3 1396 ايرلند 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 24,340 276,433,031 Rls. 8,519 $
4 1396 ايرلند 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 200 53,271,867 Rls. 1,642 $
مجموع کل
1,333,523,790 ريال
مجموع کل
40,829 دلار
[1]