آمار کل " صادرات به" کشور "بنين" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 بنين 27101910 روغن موتور 100,342 2,018,406,128 Rls. 62,212 $
2 1396 بنين 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 36,000 467,265,600 Rls. 14,400 $
3 1396 بنين 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 25,700 50,036,358 Rls. 1,542 $
مجموع کل
2,535,708,086 ريال
مجموع کل
78,154 دلار
[1]