آمار کل " صادرات به" کشور "بوروكينافاسو" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 بوروكينافاسو 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 66,634 3,918,152,287 Rls. 119,939 $
2 1396 بوروكينافاسو 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 26,449 1,551,750,165 Rls. 47,607 $
مجموع کل
5,469,902,452 ريال
مجموع کل
167,546 دلار
[1]