آمار کل " صادرات به" کشور "تركمنستان" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 6,547,225 294,523,434,658 Rls. 9,078,072 $
2 1396 تركمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 5,824,120 131,307,008,423 Rls. 4,047,676 $
3 1396 تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 10,201,942 120,345,638,437 Rls. 3,671,327 $
4 1396 تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 2,464,757 115,077,860,741 Rls. 3,546,632 $
5 1396 تركمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 4,591,080 103,797,973,286 Rls. 3,198,569 $
6 1396 تركمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 3,938,970 89,049,841,539 Rls. 2,737,869 $
7 1396 تركمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 3,242,247 73,821,357,215 Rls. 2,253,919 $
8 1396 تركمنستان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 1,936,000 71,787,903,520 Rls. 2,186,320 $
9 1396 تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 6,329,536 64,274,566,900 Rls. 1,980,824 $
10 1396 تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 5,394,566 62,610,730,459 Rls. 1,925,263 $
11 1396 تركمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 2,592,740 58,445,782,496 Rls. 1,801,982 $
12 1396 تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 5,052,676 56,775,448,463 Rls. 1,749,979 $
13 1396 تركمنستان 07031000 پيازوموسير 8,650,931 56,136,962,838 Rls. 1,731,264 $
14 1396 تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 273,737 54,227,563,408 Rls. 1,671,268 $
15 1396 تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 249,764 49,017,762,139 Rls. 1,506,893 $
16 1396 تركمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 585,864 45,798,474,478 Rls. 1,396,195 $
17 1396 تركمنستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 2,922,087 43,068,611,435 Rls. 1,327,287 $
18 1396 تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 7,121,263 41,304,481,411 Rls. 1,260,270 $
19 1396 تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 7,050,380 41,159,810,451 Rls. 1,268,685 $
20 1396 تركمنستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 184,000 38,467,615,000 Rls. 1,173,000 $
21 1396 تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 403,157 37,028,384,507 Rls. 1,129,950 $
22 1396 تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 396,530 36,283,049,360 Rls. 1,115,534 $
23 1396 تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 134,540 35,926,113,740 Rls. 1,107,843 $
24 1396 تركمنستان 27132000 قيرنفت 6,212,680 35,066,191,798 Rls. 1,080,668 $
25 1396 تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 6,361,711 34,421,800,186 Rls. 1,060,822 $
26 1396 تركمنستان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 326,110 33,633,362,772 Rls. 1,027,302 $
27 1396 تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 5,554,823 32,433,333,005 Rls. 1,000,085 $
28 1396 تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 6,486,316 32,265,360,316 Rls. 995,020 $
29 1396 تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 2,822,590 32,059,455,678 Rls. 988,190 $
30 1396 تركمنستان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 305,310 31,595,170,000 Rls. 971,380 $
31 1396 تركمنستان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 342,350 31,203,811,880 Rls. 961,743 $
32 1396 تركمنستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 192,902 31,021,747,172 Rls. 956,057 $
33 1396 تركمنستان 27132000 قيرنفت 5,429,807 30,983,904,317 Rls. 954,988 $
34 1396 تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 347,982 30,421,176,815 Rls. 937,488 $
35 1396 تركمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 476,038 29,836,501,544 Rls. 910,489 $
36 1396 تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 166,535 29,701,319,703 Rls. 906,648 $
37 1396 تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 1,444,845 28,544,486,342 Rls. 879,812 $
38 1396 تركمنستان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 294,670 28,109,088,352 Rls. 866,784 $
39 1396 تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 1,128,210 27,723,632,604 Rls. 846,000 $
40 1396 تركمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 526,106 27,645,267,313 Rls. 852,223 $
41 1396 تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 304,940 27,357,456,029 Rls. 843,195 $
42 1396 تركمنستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 1,807,367 27,129,312,385 Rls. 836,067 $
43 1396 تركمنستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 3,123,165 26,653,821,691 Rls. 821,650 $
44 1396 تركمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 298,615 25,787,164,393 Rls. 794,897 $
45 1396 تركمنستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 1,683,983 25,534,004,575 Rls. 779,256 $
46 1396 تركمنستان 39269060 پريفرم (PET) 458,249 25,402,446,367 Rls. 775,012 $
47 1396 تركمنستان 07031000 پيازوموسير 3,829,992 24,848,368,213 Rls. 766,043 $
48 1396 تركمنستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 3,044,789 24,435,087,235 Rls. 753,019 $
49 1396 تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 2,114,810 24,018,206,333 Rls. 740,198 $
50 1396 تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 387,552 23,780,428,964 Rls. 725,536 $
51 1396 تركمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 344,750 23,483,994,460 Rls. 721,722 $
52 1396 تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 1,117,470 23,459,358,315 Rls. 723,018 $
53 1396 تركمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 299,996 23,351,051,207 Rls. 719,745 $
54 1396 تركمنستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 1,511,953 23,174,779,344 Rls. 712,571 $
55 1396 تركمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 252,761 22,781,594,461 Rls. 699,517 $
56 1396 تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 934,469 22,663,735,943 Rls. 698,424 $
57 1396 تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 4,408,103 22,280,335,444 Rls. 687,459 $
58 1396 تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 3,252,925 22,202,335,067 Rls. 684,233 $
59 1396 تركمنستان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 629,200 21,445,842,785 Rls. 658,143 $
60 1396 تركمنستان 01051190 مرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر غير مذكور درجاي ديگر . 116,118 21,231,380,310 Rls. 654,325 $
61 1396 تركمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 259,239 21,159,427,645 Rls. 649,970 $
62 1396 تركمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 274,982 21,065,857,884 Rls. 643,394 $
63 1396 تركمنستان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 605,000 20,920,239,340 Rls. 644,930 $
64 1396 تركمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 369,338 20,617,183,459 Rls. 629,325 $
65 1396 تركمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 280,306 20,507,189,785 Rls. 632,182 $
66 1396 تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 2,235,871 19,942,320,944 Rls. 614,915 $
67 1396 تركمنستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 1,889,099 18,611,134,450 Rls. 573,909 $
68 1396 تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,873,444 18,435,681,630 Rls. 566,592 $
69 1396 تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 260,547 18,170,172,250 Rls. 560,235 $
70 1396 تركمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 17,559,810 17,960,698,680 Rls. 553,929 $
71 1396 تركمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 17,647,038 17,643,573,276 Rls. 543,763 $
72 1396 تركمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 229,772 17,569,578,208 Rls. 541,468 $
73 1396 تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 726,491 17,487,593,968 Rls. 537,322 $
74 1396 تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 252,818 17,246,918,895 Rls. 530,298 $
75 1396 تركمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 227,371 16,971,921,305 Rls. 523,045 $
76 1396 تركمنستان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 184,354 16,515,337,930 Rls. 508,877 $
77 1396 تركمنستان 39269060 پريفرم (PET) 288,172 15,710,107,220 Rls. 482,692 $
78 1396 تركمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 276,996 15,705,290,212 Rls. 482,640 $
79 1396 تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 649,079 15,528,318,810 Rls. 478,659 $
80 1396 تركمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 175,853 15,526,167,521 Rls. 478,459 $
81 1396 تركمنستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 1,895,335 15,475,249,854 Rls. 475,719 $
82 1396 تركمنستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 189,902 15,400,633,332 Rls. 474,754 $
83 1396 تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 166,854 15,114,561,752 Rls. 466,027 $
84 1396 تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 652,260 15,035,323,345 Rls. 459,203 $
85 1396 تركمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 177,298 14,939,343,614 Rls. 460,683 $
86 1396 تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1,292,360 14,669,562,124 Rls. 452,384 $
87 1396 تركمنستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 371,514 14,449,902,155 Rls. 444,666 $
88 1396 تركمنستان 08081000 سيب , تازه 1,305,942 14,363,997,506 Rls. 442,984 $
89 1396 تركمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 170,978 14,208,972,644 Rls. 438,038 $
90 1396 تركمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 1,050,870 13,892,970,300 Rls. 423,519 $
91 1396 تركمنستان 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 14,095,030 13,711,194,316 Rls. 422,851 $
92 1396 تركمنستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 904,002 13,529,461,638 Rls. 417,230 $
93 1396 تركمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 13,979,492 13,372,298,750 Rls. 408,295 $
94 1396 تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 139,718 13,047,400,004 Rls. 402,342 $
95 1396 تركمنستان 27132000 قيرنفت 2,092,475 12,777,516,118 Rls. 394,001 $
96 1396 تركمنستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 1,487,156 12,575,519,848 Rls. 387,621 $
97 1396 تركمنستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 1,500,452 12,485,785,488 Rls. 384,776 $
98 1396 تركمنستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 173,044 12,440,969,437 Rls. 383,455 $
99 1396 تركمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 942,010 12,372,038,673 Rls. 381,274 $
100 1396 تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 151,601 12,288,108,311 Rls. 374,902 $
101 1396 تركمنستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 128,450 12,225,721,490 Rls. 376,796 $
102 1396 تركمنستان 08081000 سيب , تازه 1,090,195 11,900,077,280 Rls. 366,850 $
103 1396 تركمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,031,460 11,711,292,857 Rls. 360,915 $
104 1396 تركمنستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 56,000 11,517,905,000 Rls. 354,000 $
105 1396 تركمنستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 118,680 11,290,316,487 Rls. 347,941 $
106 1396 تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 977,740 11,130,266,964 Rls. 342,426 $
107 1396 تركمنستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 54,000 11,129,453,000 Rls. 343,000 $
108 1396 تركمنستان 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 527,145 11,118,701,091 Rls. 342,644 $
109 1396 تركمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 169,200 10,981,407,200 Rls. 338,400 $
110 1396 تركمنستان 48239090 ساير اقلام از خمير كاغذ ، كاغذ ، مقوا، اوات سلولز يا ورقه هاي الياف سلولزي (نطع) بريده شده به اندازه يا شكل معين غير مذكور 165,320 10,840,355,240 Rls. 330,640 $
111 1396 تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 96,961 10,744,394,601 Rls. 327,878 $
112 1396 تركمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 10,546,580 10,557,814,298 Rls. 325,437 $
113 1396 تركمنستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 312,000 10,539,971,712 Rls. 325,104 $
114 1396 تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 118,278 10,530,770,454 Rls. 324,564 $
115 1396 تركمنستان 68029310 سنگ خارا (گرانيت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 1,180,104 10,518,866,890 Rls. 324,158 $
116 1396 تركمنستان 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 498,167 10,504,726,586 Rls. 323,785 $
117 1396 تركمنستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 1,044,494 10,315,280,074 Rls. 317,158 $
118 1396 تركمنستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 152,765 10,055,574,772 Rls. 306,403 $
119 1396 تركمنستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 29,860 9,808,163,595 Rls. 301,051 $
120 1396 تركمنستان 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 68,543 9,788,623,435 Rls. 301,672 $
121 1396 تركمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,255,975 9,753,563,938 Rls. 300,577 $
122 1396 تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 156,260 9,630,017,267 Rls. 296,788 $
123 1396 تركمنستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 1,123,772 9,616,909,424 Rls. 296,563 $
124 1396 تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 108,797 9,501,585,588 Rls. 292,911 $
125 1396 تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 425,065 9,499,767,646 Rls. 292,772 $
126 1396 تركمنستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 113,695 9,072,561,360 Rls. 279,788 $
127 1396 تركمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 708,020 9,057,048,562 Rls. 279,158 $
128 1396 تركمنستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 322,410 8,957,626,437 Rls. 274,923 $
129 1396 تركمنستان 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 2,291,276 8,929,025,556 Rls. 272,564 $
130 1396 تركمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 532,361 8,895,456,750 Rls. 274,328 $
131 1396 تركمنستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 296,428 8,895,363,016 Rls. 271,261 $
132 1396 تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 108,011 8,877,823,056 Rls. 273,633 $
133 1396 تركمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 593,514 8,855,158,692 Rls. 272,901 $
134 1396 تركمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 672,910 8,625,635,240 Rls. 265,015 $
135 1396 تركمنستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 3,300 8,602,238,875 Rls. 264,725 $
136 1396 تركمنستان 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 404,123 8,595,345,896 Rls. 262,680 $
137 1396 تركمنستان 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 8,700,000 8,462,838,000 Rls. 261,000 $
138 1396 تركمنستان 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 2,159,300 8,409,351,484 Rls. 259,138 $
139 1396 تركمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 135,135 8,368,343,296 Rls. 257,879 $
140 1396 تركمنستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 103,960 8,319,981,381 Rls. 256,433 $
141 1396 تركمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 85,901 8,300,654,922 Rls. 255,848 $
142 1396 تركمنستان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 242,000 8,290,226,186 Rls. 255,532 $
143 1396 تركمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 362,834 8,282,812,666 Rls. 255,236 $
144 1396 تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 419,080 8,194,959,649 Rls. 252,588 $
145 1396 تركمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 637,270 8,133,270,012 Rls. 250,809 $
146 1396 تركمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 362,724 8,129,075,735 Rls. 250,571 $
147 1396 تركمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 352,354 8,122,569,581 Rls. 247,802 $
148 1396 تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 385,310 8,086,333,616 Rls. 248,536 $
149 1396 تركمنستان 39269060 پريفرم (PET) 153,005 8,077,754,932 Rls. 248,928 $
150 1396 تركمنستان 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 377,566 7,983,720,016 Rls. 245,418 $
151 1396 تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 111,897 7,958,566,288 Rls. 245,401 $
152 1396 تركمنستان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 105,868 7,880,810,372 Rls. 242,884 $
153 1396 تركمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 949,715 7,840,722,510 Rls. 241,790 $
154 1396 تركمنستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 839,466 7,752,970,900 Rls. 236,684 $
155 1396 تركمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 310,779 7,705,358,965 Rls. 236,771 $
156 1396 تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 85,690 7,622,522,212 Rls. 234,895 $
157 1396 تركمنستان 84791090 ساير ماشين آلات ودستگاههابراي كارهاي عمومي ،ساختماني وهمانند غيرازفنيشرها 13,900 7,525,616,000 Rls. 232,000 $
158 1396 تركمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 987,415 7,436,920,540 Rls. 229,248 $
159 1396 تركمنستان 27132000 قيرنفت 1,426,425 7,416,250,108 Rls. 228,226 $
160 1396 تركمنستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 604,230 7,413,774,538 Rls. 228,494 $
161 1396 تركمنستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 75,923 7,386,541,998 Rls. 227,796 $
162 1396 تركمنستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 104,000 7,348,664,340 Rls. 226,600 $
163 1396 تركمنستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 633,190 7,333,897,782 Rls. 226,060 $
164 1396 تركمنستان 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 7,541,880 7,319,702,643 Rls. 223,505 $
165 1396 تركمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 75,177 7,288,864,534 Rls. 224,713 $
166 1396 تركمنستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 112,000 7,263,964,000 Rls. 224,000 $
167 1396 تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 351,155 7,211,842,272 Rls. 222,384 $
168 1396 تركمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 33,509 7,159,571,850 Rls. 218,400 $
169 1396 تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 556,160 7,065,753,794 Rls. 215,538 $
170 1396 تركمنستان 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 53,806 7,054,620,936 Rls. 215,224 $
171 1396 تركمنستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 176,000 7,020,128,720 Rls. 215,996 $
172 1396 تركمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 375,878 6,855,435,707 Rls. 209,101 $
173 1396 تركمنستان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 174,990 6,837,188,934 Rls. 210,688 $
174 1396 تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 759,774 6,826,838,736 Rls. 209,716 $
175 1396 تركمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 395,626 6,822,483,684 Rls. 210,393 $
176 1396 تركمنستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 87,530 6,805,657,102 Rls. 207,446 $
177 1396 تركمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 598,820 6,796,471,060 Rls. 209,585 $
178 1396 تركمنستان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 86,022 6,790,895,949 Rls. 207,438 $
179 1396 تركمنستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 47,508 6,695,164,970 Rls. 205,808 $
180 1396 تركمنستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 265,750 6,670,656,886 Rls. 203,588 $
181 1396 تركمنستان 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 7,152,763 6,627,879,886 Rls. 201,606 $
182 1396 تركمنستان 08081000 سيب , تازه 799,488 6,545,393,657 Rls. 199,484 $
183 1396 تركمنستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 84,500 6,517,758,330 Rls. 200,265 $
184 1396 تركمنستان 01022110 گاو شيري مولد نژاد خالص 44,175 6,512,481,000 Rls. 199,800 $
185 1396 تركمنستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 66,147 6,490,348,887 Rls. 198,441 $
186 1396 تركمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 65,934 6,476,325,683 Rls. 197,803 $
187 1396 تركمنستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 48,534 6,438,555,828 Rls. 198,427 $
188 1396 تركمنستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 61,711 6,437,475,048 Rls. 198,454 $
189 1396 تركمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 64,699 6,393,487,281 Rls. 195,090 $
190 1396 تركمنستان 72123010 ورق گالوا نيزه ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت بيشترا ز5/1ميليمتر ابكاري يااندود شده باروي 313,610 6,349,655,238 Rls. 195,833 $
191 1396 تركمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 96,550 6,342,244,700 Rls. 193,100 $
192 1396 تركمنستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 77,368 6,317,799,173 Rls. 194,753 $
193 1396 تركمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 76,015 6,262,338,045 Rls. 193,021 $
194 1396 تركمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 62,558 6,252,843,711 Rls. 192,747 $
195 1396 تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 258,434 6,231,697,606 Rls. 192,132 $
196 1396 تركمنستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 740,095 6,178,793,186 Rls. 188,788 $
197 1396 تركمنستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 98,216 6,165,066,966 Rls. 190,010 $
198 1396 تركمنستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 63,072 6,155,616,045 Rls. 189,216 $
199 1396 تركمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 107,730 6,146,491,564 Rls. 189,409 $
200 1396 تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 275,740 6,141,497,551 Rls. 187,654 $
مجموع کل
4,189,196,520,363 ريال
مجموع کل
128,791,210 دلار