آمار کل " صادرات به" کشور "روماني" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 روماني 27111410 اتيلن, پروپيلن, بوتيلن وبوتادين مايع شده درظروف کمترا زيکهزا رسانتي مترمکعب . 9,315,562 222,097,958,110 Rls. 6,846,845 $
2 1396 روماني 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 2,443,000 94,607,042,110 Rls. 2,889,823 $
3 1396 روماني 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,305,000 52,168,031,544 Rls. 1,591,158 $
4 1396 روماني 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,083,500 45,584,981,578 Rls. 1,405,619 $
5 1396 روماني 84791090 ساير ماشين آلات ودستگاههابراي كارهاي عمومي ،ساختماني وهمانند غيرازفنيشرها 110,715 43,916,307,764 Rls. 1,339,402 $
6 1396 روماني 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 997,500 39,580,707,686 Rls. 1,216,333 $
7 1396 روماني 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 704,000 30,850,143,207 Rls. 950,748 $
8 1396 روماني 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 383,750 17,132,831,560 Rls. 528,269 $
9 1396 روماني 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 405,000 16,119,682,498 Rls. 492,122 $
10 1396 روماني 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 650,750 13,749,022,535 Rls. 422,985 $
11 1396 روماني 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 307,500 12,135,548,799 Rls. 373,106 $
12 1396 روماني 84791090 ساير ماشين آلات ودستگاههابراي كارهاي عمومي ،ساختماني وهمانند غيرازفنيشرها 82,942 11,300,616,964 Rls. 346,983 $
13 1396 روماني 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 223,750 10,173,691,650 Rls. 313,800 $
14 1396 روماني 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 930,800 6,546,546,247 Rls. 201,750 $
15 1396 روماني 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 180,000 6,501,233,340 Rls. 200,340 $
16 1396 روماني 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 148,500 6,230,670,138 Rls. 191,961 $
17 1396 روماني 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 61,810 6,080,676,690 Rls. 185,430 $
18 1396 روماني 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 263,493 5,618,713,261 Rls. 171,270 $
19 1396 روماني 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 755,310 5,329,208,172 Rls. 164,374 $
20 1396 روماني 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 92,000 4,809,806,200 Rls. 148,220 $
21 1396 روماني 05040000 روده، بادکنک وشکمبه حيوانات ، کامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده ، بادکنک وشکمبه ماهي) تازه ، سرد کرده ، يخ زده، نمک زده ويا در آب نمک ، خشک کرده يا دودي 4,763 4,487,884,450 Rls. 138,154 $
22 1396 روماني 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 56,000 4,420,563,360 Rls. 136,280 $
23 1396 روماني 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 112,500 4,309,793,775 Rls. 132,863 $
24 1396 روماني 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 182,165 4,133,980,931 Rls. 127,504 $
25 1396 روماني 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 578,440 4,112,453,254 Rls. 126,826 $
26 1396 روماني 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 86,250 3,672,446,277 Rls. 113,157 $
27 1396 روماني 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 46,000 3,639,998,030 Rls. 112,180 $
28 1396 روماني 08071100 هندوا نه , تازه 527,554 3,363,267,924 Rls. 103,716 $
29 1396 روماني 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 458,000 3,268,336,635 Rls. 100,755 $
30 1396 روماني 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 107,360 3,134,459,044 Rls. 96,618 $
31 1396 روماني 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 71,250 2,986,882,234 Rls. 92,044 $
32 1396 روماني 05040000 روده، بادکنک وشکمبه حيوانات ، کامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده ، بادکنک وشکمبه ماهي) تازه ، سرد کرده ، يخ زده، نمک زده ويا در آب نمک ، خشک کرده يا دودي 1,898 2,747,244,500 Rls. 84,700 $
33 1396 روماني 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 10,295 2,640,195,000 Rls. 81,000 $
34 1396 روماني 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 64,260 2,631,366,675 Rls. 80,325 $
35 1396 روماني 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 63,520 2,472,047,712 Rls. 76,224 $
36 1396 روماني 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 67,500 2,422,318,883 Rls. 74,657 $
37 1396 روماني 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 67,500 2,412,020,222 Rls. 74,038 $
38 1396 روماني 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 50,000 2,397,246,500 Rls. 73,700 $
39 1396 روماني 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 221,129 2,308,236,190 Rls. 70,515 $
40 1396 روماني 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 219,127 2,286,488,850 Rls. 70,475 $
41 1396 روماني 08071100 هندوا نه , تازه 374,576 2,266,954,436 Rls. 69,885 $
42 1396 روماني 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 312,960 2,238,848,450 Rls. 68,848 $
43 1396 روماني 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 20,810 2,054,633,730 Rls. 62,430 $
44 1396 روماني 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 283,340 2,041,503,348 Rls. 62,331 $
45 1396 روماني 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 20,840 2,031,587,400 Rls. 62,520 $
46 1396 روماني 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 20,740 2,019,039,000 Rls. 62,220 $
47 1396 روماني 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 39,443 1,989,788,571 Rls. 60,789 $
48 1396 روماني 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 14,750 1,915,022,000 Rls. 59,000 $
49 1396 روماني 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 25,100 1,870,487,550 Rls. 57,495 $
50 1396 روماني 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 23,000 1,812,449,520 Rls. 55,890 $
51 1396 روماني 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 149,447 1,792,790,625 Rls. 55,255 $
52 1396 روماني 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 65,668 1,704,255,166 Rls. 52,534 $
53 1396 روماني 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 45,000 1,694,775,555 Rls. 52,245 $
54 1396 روماني 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 43,203 1,682,174,724 Rls. 51,843 $
55 1396 روماني 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 43,100 1,678,001,880 Rls. 51,720 $
56 1396 روماني 87085039 اجزاء وقطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 17,100 1,675,406,700 Rls. 51,300 $
57 1396 روماني 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 44,000 1,572,272,740 Rls. 48,497 $
58 1396 روماني 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 21,000 1,550,839,500 Rls. 47,250 $
59 1396 روماني 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 7,000 1,549,142,000 Rls. 47,600 $
60 1396 روماني 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 203,184 1,450,995,742 Rls. 44,252 $
61 1396 روماني 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 27,000 1,405,222,920 Rls. 43,340 $
62 1396 روماني 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 26,000 1,359,791,040 Rls. 41,920 $
63 1396 روماني 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 186,029 1,327,947,302 Rls. 40,926 $
64 1396 روماني 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 47,000 1,270,323,300 Rls. 39,150 $
65 1396 روماني 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 21,420 1,206,020,065 Rls. 37,057 $
66 1396 روماني 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 113,300 1,174,366,880 Rls. 36,210 $
67 1396 روماني 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 43,778 1,149,492,084 Rls. 35,022 $
68 1396 روماني 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 43,295 1,125,496,820 Rls. 34,636 $
69 1396 روماني 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 42,730 1,109,165,824 Rls. 34,184 $
70 1396 روماني 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 21,000 1,103,744,880 Rls. 34,020 $
71 1396 روماني 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 41,160 1,068,706,624 Rls. 32,928 $
72 1396 روماني 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 40,300 1,063,663,688 Rls. 32,792 $
73 1396 روماني 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 109,110 1,043,227,770 Rls. 32,072 $
74 1396 روماني 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,500 1,012,945,050 Rls. 31,230 $
75 1396 روماني 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 4,389 996,777,012 Rls. 30,723 $
76 1396 روماني 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 43,250 959,460,142 Rls. 29,338 $
77 1396 روماني 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 22,494 948,522,754 Rls. 29,242 $
78 1396 روماني 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 12,890 917,280,825 Rls. 28,185 $
79 1396 روماني 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 1,285 913,759,466 Rls. 28,157 $
80 1396 روماني 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 42,513 896,503,221 Rls. 27,633 $
81 1396 روماني 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 21,390 842,475,096 Rls. 25,668 $
82 1396 روماني 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 21,340 830,825,952 Rls. 25,608 $
83 1396 روماني 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 21,000 820,134,000 Rls. 25,200 $
84 1396 روماني 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 93,990 804,458,716 Rls. 24,792 $
85 1396 روماني 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 15,000 793,613,700 Rls. 24,300 $
86 1396 روماني 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 19,593 762,414,708 Rls. 23,511 $
87 1396 روماني 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 34,000 755,532,400 Rls. 23,300 $
88 1396 روماني 34042090 ساير موم هاي مصنوعي وموم هاي ا ماده غيرمذکور ازپلي (اكسي )اتيلن (پلي اتيلن گليكول ) 19,878 751,338,152 Rls. 23,158 $
89 1396 روماني 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,500 732,483,972 Rls. 22,572 $
90 1396 روماني 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 1,096 689,379,005 Rls. 21,245 $
91 1396 روماني 05040000 روده، بادکنک وشکمبه حيوانات ، کامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده ، بادکنک وشکمبه ماهي) تازه ، سرد کرده ، يخ زده، نمک زده ويا در آب نمک ، خشک کرده يا دودي 558 655,717,916 Rls. 19,978 $
92 1396 روماني 20029010 رب گوجه فرنگي 19,075 637,702,326 Rls. 19,647 $
93 1396 روماني 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 895 600,121,500 Rls. 18,500 $
94 1396 روماني 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 20,392 598,216,035 Rls. 18,353 $
95 1396 روماني 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 21,200 576,565,200 Rls. 17,654 $
96 1396 روماني 70032000 ورق هاي شيشه ريختگي ياتخت شده کارنشده مسلح شده باسيم 42,580 567,554,856 Rls. 17,502 $
97 1396 روماني 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 244 548,054,195 Rls. 16,890 $
98 1396 روماني 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 44,460 545,883,770 Rls. 16,823 $
99 1396 روماني 05040000 روده، بادکنک وشکمبه حيوانات ، کامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده ، بادکنک وشکمبه ماهي) تازه ، سرد کرده ، يخ زده، نمک زده ويا در آب نمک ، خشک کرده يا دودي 364 542,520,440 Rls. 16,730 $
100 1396 روماني 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 20,000 515,672,300 Rls. 15,894 $
101 1396 روماني 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 17,138 486,765,000 Rls. 15,000 $
102 1396 روماني 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,000 486,525,000 Rls. 15,000 $
103 1396 روماني 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 66,615 475,322,138 Rls. 14,656 $
104 1396 روماني 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 9,600 467,092,800 Rls. 14,400 $
105 1396 روماني 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 21,904 466,422,642 Rls. 14,238 $
106 1396 روماني 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 66,860 462,958,539 Rls. 14,271 $
107 1396 روماني 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 2,340 459,936,360 Rls. 14,040 $
108 1396 روماني 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 9,104 443,055,264 Rls. 13,656 $
109 1396 روماني 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 18,200 413,400,260 Rls. 12,740 $
110 1396 روماني 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 8,490 413,263,485 Rls. 12,735 $
111 1396 روماني 87042100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،ديزلي ونيمه ديزلي ،باوزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w) حدا کثر 5تن 1,120 404,276,640 Rls. 12,284 $
112 1396 روماني 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 19,350 401,959,872 Rls. 12,384 $
113 1396 روماني 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 4,920 398,999,700 Rls. 12,296 $
114 1396 روماني 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 4,000 372,561,000 Rls. 11,480 $
115 1396 روماني 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 14,145 367,079,724 Rls. 11,316 $
116 1396 روماني 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 7,000 340,599,000 Rls. 10,500 $
117 1396 روماني 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 46,400 331,683,440 Rls. 10,208 $
118 1396 روماني 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 20,960 330,964,914 Rls. 10,203 $
119 1396 روماني 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 44,768 319,472,013 Rls. 9,849 $
120 1396 روماني 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 6,480 315,268,200 Rls. 9,720 $
121 1396 روماني 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس 730 286,968,840 Rls. 8,760 $
122 1396 روماني 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 19,959 272,916,000 Rls. 8,400 $
123 1396 روماني 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,155 227,143,000 Rls. 7,000 $
124 1396 روماني 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 16,950 200,602,776 Rls. 6,182 $
125 1396 روماني 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 22,470 162,679,073 Rls. 4,943 $
126 1396 روماني 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 22,045 158,053,155 Rls. 4,849 $
127 1396 روماني 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 252 122,373,273 Rls. 3,747 $
128 1396 روماني 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 20,885 120,511,710 Rls. 3,690 $
129 1396 روماني 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 700 113,554,000 Rls. 3,500 $
130 1396 روماني 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 2,000 85,173,400 Rls. 2,600 $
131 1396 روماني 70052130 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدرشده ياروكشدار شده 9,230 65,861,320 Rls. 2,030 $
132 1396 روماني 08109020 زرشك تازه 1,026 53,263,578 Rls. 1,641 $
133 1396 روماني 28212000 خاكکرنگي (Earth colours) 23,060 44,889,414 Rls. 1,383 $
134 1396 روماني 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 1,504 32,337,030 Rls. 997 $
135 1396 روماني 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 19,650 29,710,800 Rls. 910 $
136 1396 روماني 25081000 بنتونيت 20,000 25,949,600 Rls. 800 $
137 1396 روماني 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 23 10,859,118 Rls. 333 $
138 1396 روماني 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 150 9,735,300 Rls. 300 $
139 1396 روماني 20029010 رب گوجه فرنگي 96 8,560,992 Rls. 264 $
140 1396 روماني 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 80 7,789,920 Rls. 240 $
141 1396 روماني 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 270 7,212,200 Rls. 222 $
142 1396 روماني 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 500 6,879,390 Rls. 210 $
143 1396 روماني 59080000 فتيلهکهاي نسجي، تار و پودباف، گيسکباف يا كشکباف، براي چراغ، بخاري، فندك، شمع يا مصارف همانند؛ توري چراغ زنبوري و پارچهکهاي كشباف لولهکاي كه براي ساختن توري به كار ميکرود،کحتي آغشته 44 3,048,232 Rls. 94 $
144 1396 روماني 07102200 سايرسبزيجات غلافدار، غلاف کنده ياغلاف نکنده ؛ نپخته يا پخته شده درآب يا بخار ، يخ زده به جزنخودفرنگي ( pisum sativum) ولوبيا ( گونه phaseolus ) ( گونه vigna ) 31 2,010,536 Rls. 62 $
145 1396 روماني 87089211 ---صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 100 1,496,240 Rls. 46 $
146 1396 روماني 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 3 486,420 Rls. 15 $
147 1396 روماني 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 15 453,992 Rls. 14 $
148 1396 روماني 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 5 324,280 Rls. 10 $
مجموع کل
796,813,150,622 ريال
مجموع کل
24,480,481 دلار
[1]