آمار کل " صادرات به" کشور "زامبیا" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 زامبیا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 20,272 398,447,717 Rls. 12,163 $
مجموع کل
398,447,717 ريال
مجموع کل
12,163 دلار
[1]